Dne 1. 10. 2017 došlo ke změně názvu fondu ČSOB institucionální – nadační na ČSOB IN konzervativní.


 • Hodnota 1,0206  CZK
 • Datum aktualizace 21. 08. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Měsíc červenec byl z pohledu výkonnosti fondu pozitivní a podílely se na tom jak akciové, tak i dluhopisové trhy… číst dál
 • Výnos v měně 32,34 %
 • Roční výnos v měně 1,86 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,13 1,58 2,59 3,06 1,52 1,20 1,03 1,07 1,23 1,65
V CZK 0,13 1,58 2,59 3,06 1,52 1,20 1,03 1,07 1,23 1,65

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí. Ve výpočtu je zohledněna reinvestice dividendy.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 209,89 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 26. 03. 2002
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu dividendový
Hodnota Hodnota 1,0206
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 08. 2019
ISIN ISIN 770020000228
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,4 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka Fond je určen jen pro právnické osoby
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Institucionální konzervativní

Investiční zaměření

Investiční fond ČSOB IN konzervativní (dříve ČSOB institucionální - nadační) patří do rodiny podílových fondů určených institucionální klientele. Byl založen již v roce 2002 původně pro nadace, ale zvláště v době nízkých úrokových sazeb se stal zajímavým i pro ostatní instituce a firmy. Využívá především kvalitní dluhopisy denominované v CZK, v omezeném rozsahu může portfolio obsahovat i investice v cizí měně či akcie, doplňkově také depozita. Je vhodný zejména pro zhodnocení finančních rezerv a hotovostních přebytků firem, nadací, bytových družstev či municipalit. Cílem jsou výnosy přesahující možnosti obvyklých depozitních produktů, spořicích účtů apod., vyplácené pokud možno každoročně formou dividendy. Ta je vyplácena po skončení účetního období, tj. po 31. 12. daného roku. Fond je vhodný pro konzervativní investice v objemu desítek tisíc až desítek milionů korun plánované na období od 1 roku (optimálně 3 roky i déle). Vstupní ani výstupní poplatek se neúčtuje a poplatek za správu je obsažený v denně aktualizované ceně podílu a patří k nejnižším mezi srovnatelnými fondy.


Hlavní výhody

 • Nízká míra rizika díky investicím do bonitních dluhopisů. Neutrální podíl akcií je 10 %.


 • Příznivá poplatková struktura - žádné vstupní ani výstupní poplatky, poplatek za správu 0,4 % ročně.


 • Vysoká likvidita a roční výplata dividendy s příznivým daňovým režimem.


 • Informace o vyplacených dividendách

  za rok 20141,90 %
  za rok 20150,90 %
  za rok 20160,40 %

  Měsíční komentář správce fondu k 31.7.2019

  FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

  Měsíc červenec byl z pohledu výkonnosti fondu pozitivní a podílely se na tom jak akciové, tak i dluhopisové trhy.

  Dluhopisové trhy profitovaly z očekávání snižování sazeb ze strany americké centrální banky a vyjádření ECB o potřebě podpory ekonomiky. Návrat centrálních bank k uvolňování měnové politiky souvisí obecně se slabší světovou ekonomikou a probíhajícími obchodními válkami. Česká národní banka v červenci nezasedala a rozhodnutí o dalším směrování měnové politiky je naplánováno na začátek srpna. Česká národní banka by měla ponechat sazby nezměněné na úrovni 2,0 %.

  Ekonomická data v ČR zatím zpomalení globální ekonomiky nereflektují. Poměrně dobře si vedl průmysl a vzrostly květnové maloobchodní tržby. Inflace sice zpomaluje, její růst je však stále nad cílem centrální banky, když červnová inflace dosáhla 2.70 %. Světové zpomalení se zatím projevuje v poklesu předstihových indikátorů.

  Americká centrální banka snížila sazby o 25 bazických bodů do koridoru 2,00 % až 2.25 %. Centrální banka tak reagovala na nejistoty, které přinášejí obchodní války a tedy rostoucí rizika zpomalení ekonomického růstu. Guvernér Powel však korigoval očekávání ohledně pokračování snižování sazeb, když řekl, že nelze očekávat začátek cyklu snižování sazeb. Centrální banka se také vyjádřila, že snížení sazeb je spíše preventivní a má podpořit americkou ekonomiku v dalšímu růstu. Americká ekonomika zatím vykazuje poměrně slušná ekonomická data. Trh práce je silný a nezaměstnanost je na úrovni 3,70 %. Inflace se nachází pod cílem centrální banky a v červnu meziročně vzrostla 1,60 %. V eurozóně je situace horší. Ekonomika zpomaluje, což má vliv i na pokles cenové hladiny. Inflace v červnu vzrostla meziročně pouze o 1,10 %. Evropská centrální banka tak naznačila, že vzhledem k nízké inflaci může podniknout další kroky směrem k uvolněnější měnové politice.

  Akciové trhy byly podpořeny stanoviskem centrálních bank, které plánují podpořit globální ekonomiku tak, aby pokračovala v růstu.


  Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko střední
  Měnové riziko střední
  Koncentrační riziko nízké
  Tržní riziko nízké
  Riziko likvidity nízké
  Info:

  Upozornění pro investory:

  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  pdfPlné znění upozornění pro investory

  Poraďte se s námi

  Zanechte nám kontakt, ozveme se vám do 24 hodin.