Přejít k obsahu
Info:
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Více informací o cookies
Rozumím

Dokumentární akreditivy a inkasa

Kvalitní zajištění plateb v tuzemském i zahraničním obchodě

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu
Benefit 1 Posouzení a návrh platebních podmínek kontraktu
Benefit 2 Kontrola příkazu k vystavení akreditivu oproti kontraktu
Benefit 3 Doporučení banky či ověření bonity banky pro otevření akreditivu
Benefit 4 ČSOB Flexims – Online aplikace pro zpracování dokumentárních transakcí
Kdy je dobré využít dokumentární akreditiv

Kdy je dobré využít dokumentární akreditiv?

 • chcete mít platbu za zboží zajištěnou před jeho výrobou a expedicí
 • obáváte se vývoje politické nebo ekonomické situace v cílové zemi
 • chcete mít jistotu, že v době výplaty bude zboží odesláno
 • potřebujete si ošetřit včasnost a kvalitu dodávky
 • potřebujete se domluvit na odložení platby

Proč použít dokumentární inkaso?

 • nepochybujete o platební schopnosti partnera, ale nechcete dodávat zboží oproti hladké platbě
 • můžete dále obchodovat se směnkou
 • do okamžiku úhrady nemáte vázané finanční prostředky
 • jednodušší zpracování a nižší poplatky než u dokumentárního akreditivu
Kdy použít dokumentární inkaso?
Karin Hudečková

Karin Hudečková

ředitelka Trade Finance

Blanka Jarošová

Blanka Jarošová

manažerka útvaru Dokumentární akreditivy, inkasa a směnky

Poradci Trade Finance v regionech

Lenka Moravčíková

Lenka Moravčíková

Praha, Západní Čechy

Ivana Pelcmanová

Ivana Pelcmanová

Severní Čechy, Východní Čechy

Valentina Müllerová

Valentina Müllerová

Jižní Čechy, Jižní Morava

Aleš Macháč

Aleš Macháč

Severní Morava

 • Doporučeno pro
 • Vlastnosti dokumentárního akreditivu a inkasa
 • Výhody dokumentárního akreditivu a inkasa
 • výrobce, dodavatele, odběratele
 • exportéry, importéry
 • společnosti obchodující s rizikovějšími teritorii
 • společnosti vstupující do nového obchodního vztahu
 • ostatní společnosti hledající zajištění platebního a teritoriálního rizika

Kontaktujte svého firemního bankéře či se obraťte přímo na některého z výše uvedených poradců pro Trade Finance.

Dokumentární akreditiv

Dokumentární akreditiv je písemný závazek banky zaplatit beneficientovi (obvykle prodávajícímu) stanovenou částku. Vystavuje se na základě instrukcí kupujícího.

Banka částku vyplatí za předpokladu, že jí v určené době prodávající předloží dokumenty předepsané v akreditivu a splní všechny podmínky akreditivu.


Dokumentární inkaso

Dokumentární inkaso je platební instrument používaný v mezinárodním i tuzemském platebním styku. Oběh dokumentů a tok peněz zprostředkovávají banky.

Jak inkaso funguje?

 • vydání dokumentů a tedy i zboží odběrateli musí předcházet platba, akceptace směnky nebo splnění jiných inkasních podmínek
 • banka nevstupuje do vzájemného platebního závazku, působí jen jako zprostředkovatel při vydávání dokumentů a převodu peněžních prostředků
 • banky neručí za výsledek inkasa

Dokumentární akreditiv

 • prodávající má jistotu, že dostane zaplaceno za dodané zboží v případě, že splní podmínky akreditivu
 • závazek banky je neodvolatelný
 • realizace obchodu bez rizika, že nedojde k převzetí zboží
 • případná reklamace zboží musí být řešena mimo rámec akreditivu
 • možnost odkupu pohledávky před splatností
 • u potvrzeného akreditivu odstranění platebního rizika vystavující banky a rizika země jejího sídla
 • kupující nebude muset platit za zboží dříve, než prodávající splní akreditivní podmínky, které kupující předem stanovil
 • kupující bude mít jistotu, že v době výplaty bude již zboží na cestě
 • kupující si může vhodnou volbou a formulací akreditivních podmínek zajistit požadovanou kvalitu zboží a včasnost jeho dodání
 • kupující má možnost požádat banku o otevření akreditivu na úvěrovém podkladě

Dokumentární inkaso

 • vývozce získává podstatně větší jistotu zaplacení než v případě hladké platby – dovozce se nedostane k dokumentům, případně ke zboží dříve, než zaplatí, akceptuje směnku nebo splní jinou inkasní podmínku
 • příležitost dále obchodovat se směnkou
 • riziko nezaplacení směnky lze eliminovat pomocí avalu nebo bankovní záruky za zaplacení směnky
 • dovozce získává podstatně větší jistotu dodávky - zaplatí až v okamžiku, kdy obdrží dokumenty dojednané s dodavatelem
 • neváže dovozci předem tj. do okamžiku úhrady finanční prostředky
 • dovozce si může předem zkontrolovat dokumenty
 • možnost zaslání zboží na adresu banky
 • jednodušší zpracování a nižší poplatky než u dokumentárního akreditivu
 • Typy dokumentárních akreditivů
 • ČSOB Flexims
 • Dokumenty ke stažení
 • Užitečné odkazy

Mezi nabízené akreditivy patří:

Avizovaný akreditiv
Jediná banka zavázaná platit je vystavující banka.

Potvrzený akreditiv
Za zaplacení odpovídají dvě banky.

Revolvingový akreditiv
Po vyčerpání částky či ve stanovených obdobích se automaticky obnoví na svou původní výši. Vhodný pro opakované dodávky.

Převoditelný akreditiv
Může být převeden na jinou osobu (firmu), která tím nabývá práva použít akreditiv a dostat zaplaceno. Vhodné pro zprostředkovatele obchodů.

Standby akreditiv
Je v podstatě zárukou ve formě akreditivu.

 • online aplikace pro zpracování dokumentárních transakcí a záruk
  • vydané záruky
  • importní a exportní dokumentární akreditivy
  • importní a exportní dokumentární inkasa
 • zasílání žádostí o vystavení a provádění změn
 • přehled aktuálního stavu zpracování všech transakcí na jednom místě
 • zrychlení, zpřehlednění a zlevnění komunikace
 • snižuje objem papírové komunikace na minimum
 • přístup 24/7 – kdykoliv a kdekoliv

Podrobné informace naleznete zde.

Vstup do aplikace ČSOB Flexims.