Přejít k obsahu
Info:
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Více informací o cookies
Rozumím

Bankovní záruky

Pro bezpečné obchodování v tuzemsku i v zahraničí

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu
Benefit 1 Konzultace platebních podmínek během přípravy kontraktu
Benefit 2 Posouzení rizikovosti teritoria a bonity ručící banky
Benefit 3 Posouzení textu záruky a doporučení
změn
Benefit 4 ČSOB Flexims – Online aplikace pro zpracování bankovních záruk
Použitím bankovní záruky získáte

Použití bankovní záruky umožní:

 • získat výhodnější podmínky kontraktu díky kvalitnímu zajištění
 • odklad splatnosti vašeho závazku
 • obdržet akontaci nebo zádržné ihned po poskytnutí bankovní záruky
 • neblokovat vlastní finanční prostředky v případě nabídky do veřejné soutěže
 • beneficientovi získat jistotu vyplacení příslušných financí v případě neplnění podmínek kontraktu
Karin Hudečková

Karin Hudečková

ředitelka Trade Finance

Jaroslav Charvát

Jaroslav Charvát

manažer útvaru Záruky

Poradci Trade Finance v regionech

Lenka Moravčíková

Lenka Moravčíková

Praha, Západní Čechy

Ivana Pelcmanová

Ivana Pelcmanová

Severní Čechy, Východní Čechy

Valentina Müllerová

Valentina Müllerová

Jižní Čechy, Jižní Morava

Aleš Macháč

Aleš Macháč

Severní Morava

 • Doporučeno pro
 • Vlastnosti bankovní záruky
 • Výhody bankovních záruk
 • výrobce, dodavatele, odběratele
 • exportéry, importéry
 • stavební firmy
 • společnosti účastnící se veřejných soutěží
 • poskytovatele komerčních prostor
 • dopravce
 • distributory pohonných hmot
 • další společnosti s povinností vůči celnímu úřadu

Kontaktujte svého firemního bankéře či se obraťte přímo na některého z výše uvedených poradců pro Trade Finance.

Záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele podle záruční listiny do výše určité peněžní částky, nesplní-li dlužník věřiteli určitý dluh anebo splní-li se jiné podmínky určené v záruční listině.

Vystavujeme záruky:

 • Záruky přímé – vystavujeme z příkazu klienta přímo ve prospěch věřitele.
 • Záruky nepřímé, tzv. protizáruky - vystavujeme z příkazu klienta prostřednictvím zahraniční banky s instrukcí, aby zahraniční banka vystavila bankovní záruku ve prospěch věřitele. Používají se v situacích, kdy legislativa státu odběratele nepřipouští záruky vydané zahraničními bankami.

Výhody bankovní záruky na straně příkazce/dlužníka:

 • možnost získat výhodnější podmínky kontraktu díky poskytnutí kvalitního zajišťovacího instrumentu obchodnímu partnerovi
 • možnost získat odklad splatnosti svého závazku
 • možnost obdržet akontaci či zádržné ihned po poskytnutí bankovní záruky
 • příkazce nemusí blokovat vlastní finanční prostředky, je-li záruka vystavena místo složení peněžní jistoty k nabídce ve veřejné soutěži
 • zvýšení důvěryhodnosti příkazce a posílení pozice na trhu ve vztahu ke konkurenci

Výhody bankovní záruky na straně příjemce/beneficienta:

 • jistota získání příslušných peněžních prostředků v případě neplnění podmínek kontraktu ze strany obchodního partnera
 • v případě platební záruky za pohledávku s odloženou splatností možnost okamžitého získání finančních prostředků odprodejem či zastavením pohledávky
 • Typy bankovních záruk
 • ČSOB Flexims
 • Dokumenty ke stažení
 • Poplatky a sazby

Jaké bankovní záruky nabízíme?

Záruka za nabídku (bid bond, vadium)
Za nabídku do veřejné soutěže.

Akontační záruka (advance payment guarantee)
Za vrácení platby předem.

Kauční záruka (performance bond)
Zajištění splnění smlouvy, řádné provedení kontraktu.

Záruka za zádržné (retention money guarantee, warranty guarantee)
Zajištění vrácení zádržného, za záruční dobu.

Platební záruky
Za zaplacení daňového dokladu (faktury), za úvěrové nebo leasingové splátky.

Další typy záruk

 • celní záruky vystavované podle celního zákona
 • záruky za pohonné hmoty, za povinné značení lihu, za spotřební daň, vystavované podle příslušných zákonů
 • záruky za prodej nemovitosti, za dražbu
 • záruka za mýtné
 • za finanční způsobilost dopravce, za karnety TIR pro dopravce
 • za splnění jiných povinností
 • online aplikace pro zpracování dokumentárních transakcí a záruk
  • vydané záruky
  • importní a exportní dokumentární akreditivy
  • importní a exportní dokumentární inkasa
 • zasílání žádostí o vystavení a provádění změn
 • přehled aktuálního stavu zpracování všech transakcí na jednom místě
 • zrychlení, zpřehlednění a zlevnění komunikace
 • snižuje objem papírové komunikace na minimum
 • přístup 24/7 – kdykoliv a kdekoliv

Podrobné informace naleznete zde.

Vstup do aplikace ČSOB Flexims.