Přejít k obsahu
Info:
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Více informací o cookies
Rozumím

Zahraniční platby

Snadné a rychlé platby zahraničním partnerům

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu
Benefit 1 Rychlé a cenově zvýhodněné SEPA platby
Benefit 2 Možnost platby i v čínských jüanech
Benefit 3 Rychlé zpracování tuzemských devizových plateb do ČSOB
Benefit 4 Odchozí platby splňující STP za sníženou cenu
alt

Jaké jsou další výhody:

 • možnost zaslat platbu ve všech měnách z kurzovního lístku
 • převody v CZK nebo cizí měně do zahraničí
 • převody v cizí měně v rámci ČR
 • možnost zadat jednorázové i trvalé platební příkazy
 • vhodé pro platby zahraničním firmám, např. faktury za zboží, splátky půjček
 • možnost podání příkazu k úhradě písemně nebo elektronicky (rychleji a levněji)

Poraďte se s námi

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám do 24 hodin.

 • Jak provést zahraniční platbu
 • Doporučeno pro
 • Výhody zahraničních plateb

Příkazy k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska zadáte nejvýhodněji a nejrychleji přes elektronické bankovnictví (ČSOB Linka 24, ČSOB InternetBanking 24, ČSOB CEB a ČSOB MultiCash 24).

Příkazy k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska můžete předat také na příslušném tiskopisu za příplatek přímo na přepážce pobočky ČSOB. Upozorňujeme, že pro příkazy k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska nelze použít sběrný box.

Možnosti provedení převodu

Tiskopis
Příkaz k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska (k.č. 70083)

Můžete použít pro jednorázový převod v cizí měně nebo CZK ve prospěch účtu příjemce v zahraniční bance nebo převod v cizí měně ve prospěch účtu příjemce v jiné tuzemské bance. Současně ho můžete použít i k zadání trvalého příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska (viz vysvětlivky k vyplnění příkazu na zadní straně tiskopisu).

 • převod v CZK a cizí měně do zahraničí
 • převod v cizí měně do tuzemska
Tiskopis
Příkaz k úhradě

Můžete použít pro jednorázový převod v cizí měně ve prospěch účtu příjemce v ČSOB ČR. Současně ho můžete použít i k převodu v cizí měně mezi účty jednoho klienta v ČSOB ČR

 • převod v cizí měně v rámci naší pobočkové sítě
Nedokumentární platby vyšlé

Provádíme převody do zahraničí a v cizí měně do tuzemska:

 • z běžných účtů našich klientů
 • odepsáním příslušných peněžních prostředků z účtu příkazce (klienta ČSOB) v okamžiku přijetí platebního příkazu, jsou-li současně splněny všechny podmínky ČSOB a podmínky dané platnými právními předpisy

U převodů do zahraničí a v cizí měně do tuzemska jsme oprávněni:

 • určit způsob provedení převodu a použít korespondentské vztahy podle vlastního výběru a uvážení
 • u převodů do členských států EU/EHP v jejich měnách automaticky změnit kód zpoplatnění OUR/BEN na povinný kód zpoplatnění SHA
Nedokumentární platby došlé

Provádíme převody ze zahraničí a v cizí měně z tuzemska:

 • ve prospěch běžných a spořicích účtů našich klientů
 • u převodů v měnách členských států EU/EHP připsáním příslušných peněžních prostředků na účet příjemce (klienta ČSOB) poté, kdy byla částka převodu připsána ve prospěch účtu ČSOB a kdy jsme obdrželi podklady nutné k poskytnutí částky převodu příjemci (u převodů v ostatních měnách nejpozději následující bankovní pracovní den po dni, kdy byla částka převodu připsána na účet ČSOB a kdy jsme obdrželi podklady nutné k poskytnutí částky převodu příjemci)
Stanovení konverzního kurzu
 • pro konverzní platby, kdy měna převodu ani měna účtu není domácí měnou, se v případě došlé platby stanovuje konverzní kurz jako podíl kurzu deviza nákup měny platby a deviza prodej měny účtu
 • pro platby vyšlé pak jako podíl kurzu deviza nákup měny účtu a deviza prodej měny platby
 • u převodu s konverzí mezi účty jednoho klienta předávaného ČSOB prostřednictvím služeb elektronického bankovnictví je klientovi informace o směnném kurzu zpřístupněna příslušnou službou elektronického bankovnictví

Exportéry a importéry

Zahraniční platba umožňuje převody penežních prostředků ve všech měnách z kurzovního lístku jak do zahraničí, tak také v rámci ČR.

Kromě jednorázových plateb si každý klient může nastavit zasílání trvalých platebních příkazů.

Jednorázové platby nebo trvalé příkazy umožnují uhradit např. faktury za zboží, splátky půjček, případně další služby.

Se Zahraničními platbami ČSOB získáte:

 • rychlé a cenově zvýhodněné SEPA platby pro klienty ČSOB
 • možnost bezhotovostního platebního styku i v čínských jüanech
 • zpracování tuzemských devizových plateb v rámci ČSOB zadaných do 17 hodin během chvíle
 • odchozí platby splňující STP za sníženou cenu
 • snadné zadání příkazu bez předkládání dokumentů
 • Základní pojmy
 • Jak předat příkaz
 • Náležitosti plateb
 • SEPA a STP
 • IBAN a BIC
 • Kódy států a měn
 • Dokumenty ke stažení
 • Užitečné odkazy
 • Korespondenční banky
 • Novinky
Nedokumentární platební styk Zahraniční platební styk a tuzemský devizový platební styk.
Tuzemský devizový platební styk

Převody prováděné v cizí měně:

 • na území ČR
 • v rámci naší pobočkové sítě v ČR
 • mezi účty jednoho klienta ČSOB v ČR
Zahraniční platební styk

Převody prováděné v CZK nebo v cizí měně:

 • do zahraničí k tíži účtu klienta ČSOB (vyšlé platby)
 • ze zahraničí ve prospěch účtu klienta ČSOB (došlé platby)
Převody do EU/EHP

Převody do členských států EU/EHP (EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko) v jejich měnách s povinnými údaji:

 • IBAN formát čísla účtu příjemce
 • BIC formát banky příjemce
 • kód zpoplatnění SHA (příkazce i příjemce hradí poplatky své banky)

Vyhrazujeme si právo automaticky změnit kód poplatku OUR nebo BEN na povinný kód SHA.

Zprostředkující banky ve členských státech EU/EHP jsou oprávněny převod odmítnout nebo vrátit, popř. inkasovat dodatečné poplatky, pokud nedodržíte výše uvedené podmínky.

Datum splatnosti Den provedení platby, resp. odepsání peněžních prostředků z vašeho ČSOB běžného účtu podle instrukcí, které zadáte v platebním příkazu.
Okamžik přijetí platebního příkazu

Den, který uvedete v platebním příkazu jako den splatnosti, splníte-li zároveň všechny námi stanovené podmínky:

 • řádně vyplníte příkaz (viz níže)
 • předložíte příkaz k převodu v námi stanovené lhůtě (viz Podmínky pro vedení účtu a platební styk)
 • zajistíte dostatečné krytí k provedení převodu z běžného účtu plátce
 • splníte další podmínky stanovené platnými právními předpisy

Lhůty pro provedení platebního příkazu (viz Podmínky pro vedení účtu a platební styk) se začínají počítat od okamžiku přijetí platebního příkazu, tj. při splnění všech výše uvedených podmínek.

Jedinečný identifikátor

Pro převody a do členských států EU/EHP v jejich měnách se rozumí jedinečným identifikátorem IBAN formát číslo účtu příjemce a BIC formát banky příjemce.

Pro ostatní převody se rozumí jedinečným identifikátorem uvedení standardního čísla účtu a názvu příjemce a dále banky příjemce ve formátu BIC nebo národního bankovního směrového/clearingového kódu banky příjemce a názvu banky příjemce na platebním příkazu.

Pracovní den Den, ve kterém všechny banky zúčastněné na převodu běžně vykonávají svou činnost.

Jak předat platební příkaz k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska do ČSOB

Na pobočce
 • příslušný tiskopis předá klient pracovníkovi v provozní době pobočky
 • k poplatku za provedení převodu je účtován příplatek za písemné podání platebního příkazu v pobočce

Upozornění: Pro příkazy k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska nemůžete použít sběrný box.

Přes ČSOB Elektronické bankovnictví
 • elektronické podání platebního příkazu znamená pro klienta zvýhodněný poplatek
 • elektronicky můžete podat platební příkaz prostřednictvím služeb: ČSOB Linka 24, ČSOB InternetBanking 24, ČSOB CEB a ČSOB Multicash 24

Podstatné náležitosti platebního příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska

Příkazce/plátce
 • číslo běžného účtu plátce (klienta ČSOB), k jehož tíži má být převod proveden
 • jméno/název a adresa plátce
Příjemce
 • číslo běžného účtu příjemce v jeho bance, v jehož prospěch má být převod proveden
 • jméno/název a adresa příjemce (vč. názvu nebo ISO kódu státu)
 • u převodů do členských států EU/EHP a Švýcarska je povinný IBAN formát čísla účtu příjemce
Banka příjemce
 • BIC (SWIFT adresa) banky příjemce nebo národní bankovní směrový kód banky příjemce (např. BLZ, CHIPS, FEDWIRE apod.), u které je veden účet příjemce
 • název a adresa banky příjemce (vč. názvu nebo ISO kódu státu)
 • u převodů směrovaných do členských států EU/EHP a Švýcarska je povinný BIC formát banky příjemce
Částka převodu Číselné vyjádření částky převodu (vč. vyznačení desetinných míst).
Měna převodu Označení měny převodu (ISO kód měny).
Účel převodu Informace pro příjemce o účelu/důvodu převodu (do zahraničí v cizím jazyce – doporučujeme v anglickém jazyce).
Kód zpoplatnění
 • OUR - všechny poplatky hradí příkazce (klient ČSOB)
 • SHA - příkazce i příjemce hradí poplatky své banky
 • BEN - všechny poplatky hradí příjemce

Při převodech SEPA a do členských států EU/EHP v jejich měnách je povinný kód zpoplatnění SHA.

Reference příkazce/plátce Identifikace převodu pro klienta ČSOB (zobrazí se ve výpisu k účtu klienta).
Kontaktní osoba Jméno a telefon/mail/fax zodpovědné osoby příkazce/plátce.
Datum splatnosti
 • není-li uvedeno, určíme datum splatnosti nejpozději následující pracovní den po dni doručení příkazu do ČSOB
 • rozumí se den provedení převodu a odepsání příslušných peněžních prostředků z účtu plátce (klienta ČSOB)
Datum vystavení příkazu Není-li uvedeno, platí datum doručení příkazu do ČSOB.
Podpis podle podpisového vzoru, příp. jiný ověřovací klíč smluvně sjednaný s ČSOB Na způsoby dalšího zabezpečení účtu se informujte u klientského pracovníka.

SEPA = Single Euro Payments Area (jednotná oblast pro platby v eurech). Zahrnuje členské státy EHP (Evropského hospodářského prostoru), tj. 27 států EU (Evropské unie) + Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko.

SEPA převody = převody splňující tyto podmínky

 • převody v EUR
 • převody do/z členských států EU/EHP a Švýcarska
 • převod částky v plné výši bez jakýchkoli srážek poplatků
 • IBAN formát čísla účtu plátce/příjemce
 • BIC formát banky plátce/příjemce
 • kód zpoplatnění SHA (příkazce i příjemce hradí poplatky své banky)
 • žádné specifické instrukce či dodatečné informace pro banku

Převody bez uvedení platného IBAN/BIC mohou být odmítnuty nebo vráceny včetně vyinkasování příslušného poplatku za manuální zpracování (tzv. non-STP).

Poskytujeme zvýhodněný poplatek za provedení:

a) SEPA převodů v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska, pokud platební instrukce příkazce splní povinně všechny tyto podmínky:

 1. převody v měně EUR
 2. v max. výši do 50 000 EUR
 3. směrované do členských států EHP (tj. členské státy EU a Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska
 4. s uvedením BIC (swiftové adresy) banky příjemce
 5. s uvedením čísla účtu příjemce ve formátu IBAN
 6. s metodou zpoplatnění SHA (příkazce/příjemce hradí poplatky své banky)
 7. bez specifických požadavků na zpracování

Příkaz k SEPA převodu nemusíte zadávat na žádném speciálním tiskopisu. Dodržíte-li všechny výše uvedené podmínky, příkaz vám automaticky zpracujeme jako SEPA převod.

U SEPA převodů v rámci EHP je povinné uvedení banky příjemce ve formátu BIC a čísla účtu příjemce ve formátu IBAN. Zprostředkující banky ve členských státech EHP jsou oprávněny odmítnout či vrátit platbu v případě neuvedení BIC a IBAN (popř. při uvedení BIC a IBAN v neplatném či nekorektním formátu).

Jednotlivé banky přistupují k SEPA postupně. Jen u bank, které již aktivně zpracovávají SEPA převody, můžeme zaručit celkové zpracování dle SEPA standardů. Přehled aktivních bank je k dispozici na stránkách Evropské rady pro platební styk.

SEPA přímo neřeší zpoplatnění SEPA instrumentů, vč. poplatku za SEPA převod. Ve smyslu Nařízení ES č. 2560/2001 o přeshraničních platbách v eurech je nadále v platnosti limit 50.000 EUR pro uplatnění shodných poplatků na převody v rámci EU/EHP jako na tuzemské (vnitrostátní) převody v EUR.

b) tzv. STP plateb = plateb, kde platební instrukce příkazce splňuje tyto podmínky:

 1. je zadána prostřednictvím služeb ČSOB Elektronického bankovnictví
 2. je uveden BIC (swiftové adresy) banky příjemce
 3. příkaz je bez specifických požadavků na zpracování

SEPA inkasa

IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu, která umožňuje jednoznačnou identifikaci účtu, země a bankovní instituce příjemce platby.

BIC (Bank Identifier Code = swiftová adresa banky) je mezinárodní identifikační kód banky. Slouží pro jednoznačnou a kompletní identifikaci příslušné zprostředkující banky v dané zemi. Skládá se z 8 znaků (pokud se jedná o centrálu banky) nebo z 11 znaků (pokud se jedná o pobočku banky):

 • 1-4 znak = kód názvu banky
 • 5-6 znak = ISO kód země
 • 7-8 znak = kód sídla banky
 • 9-11 znak = kód pobočky banky

Např.:

 • CEKOCZPP - ČSOB, Praha
 • CEKOSKBX – ČSOB, Bratislava
 • KREDBEBB – KBC, Bruxelles
 • DEUTDEFF – Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
 • DEUTDEFF506 = Deutsche Bank AG, Hanau

Používání čísla účtu příjemce ve formátu IBAN a banky příjemce ve formátu BIC jsou povinné u převodů v rámci členských států Evropského hospodářského prostoru (dále jen EHP = členské státy EU a Island, Norsko, Lichtenštejnsko).

Neuvede-li klient na příkazu k převodu směrovaného do členských států EHP číslo účtu příjemce ve formátu IBAN a banku příjemce ve formátu BIC (swiftová adresa), musí počítat s dodatečnými poplatky zprostředkujících bank, které budou inkasovány k tíži účtu příkazce. Zprostředkující banky v členských státech EHP jsou oprávněny odmítnout či vrátit převod bez uvedení čísla účtu příjemce ve formátu IBAN (popř. s uvedením neplatného či nesprávného IBAN) nebo bez uvedení banky příjemce ve formátu BIC (popř. s uvedením neplatného či nesprávného BIC). Číslo účtu příjemce ve formátu IBAN a banku příjemce ve formátu BIC získají příkazci/ klienti ČSOB na vyžádání od svých obchodních partnerů jako součást bankovního spojení příjemce.

V zájmu urychlení zpracování převodů v EUR z členských států EHP doporučujeme příjemcům/klientům ČSOB, aby rovněž sdělili své číslo účtu ve formátu IBAN a BIC ČSOB (CEKOCZPP) svým obchodním partnerům v členských státech EHP. Číslo účtu ve formátu IBAN a BIC ČSOB mají klienti uvedeny na výpisu k účtu a rovněž na avízech k převodům do/ze zahraničí a v cizí měně do/z tuzemska.

Číslo účtu ve formátu IBAN je uvedeno na výpisu k účtu včetně BIC ČSOB = CEKOCZPP; tyto údaje jsou rovněž obsaženy na debetních a kreditních avízech k nedokumentárním platbám.

Číslo účtu ve formátu IBAN a banku příjemce ve formátu BIC nelze používat v rámci tuzemského korunového platebního styku (u převodů v CZK na území ČR prostřednictvím zúčtovacího centra ČNB).

Stát Kód státu Kód měny
Členské státy Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP)
Belgie BE EUR
Bulharsko BG BGN*
Česká Republika CZ CZK
Dánsko DK DKK
Estonsko EE EUR
Finsko FI EUR
Francie FR EUR
Irsko IE EUR
Island IS ISK*
Itálie IT EUR
Kypr CY EUR
Lichtenštejnsko LI CHF
Litva FT LTL*
Lotyšsko LV LVL*
Lucembursko LU EUR
Maďarsko HU HUF
Malta MT EUR
Německo DE EUR
Nizozemí NL EUR
Norsko NO NOK
Polsko PL PLN
Portugalsko PT EUR
Rakousko AT EUR
Rumunsko RO RON
Řecko GR EUR
Slovensko SK EUR
Slovinsko SI EUR
Španělsko ES EUR
Švédsko SE SEK
Velká Británie GB GPB
Ostatní
Austrálie AU AUD
Japonsko JP JPY
Kanada CA CAD
Švýcarsko** CH CHF
USA US USD

Poznámka:
*) V měnách označených * není nedokumentární platební styk v ČSOB realizován.
**) Švýcarsko je součástí Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) jako členské země EU/EHP.

Aktuální informace o BIC lze získat na www.swift.com.

BIC kód ČSOB (swiftová adresa) = CEKOCZPP

Měna Banka BIC kód (swift)
AUD Australian and New Zealand Banking Group ANZBAU3M
CAD Royal Bank of Canada ROYCCAT2
Toronto - Dominion Bank TDOMCATTTOR
DKK NORDEA Bank Abp. NDEADKKK
EUR KBC Bank N.V. KREDBEBB
GBP HSBC Bank Plc. MIDLGB22
Royal Bank of Scotland Plc. RBOSGB2LCBB
HRK Privredna Banka Zagreb PBZGHR2X
HUF Kereskedelmi és Hitelbank Rt OKHBHUHB
CHF Credit Suisse CRESCHZZ80A
JPY MUFG Bank, Ltd. BOTKJPJT
NOK NORDEA Bank Abp. NDEANOKK
PLN Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski BPKOPLPW
RON BRD-Groupe Societe Generale SA BRDEROBU
RUB PJSC Rosbank Moscow RSBNRUMM
SEK Skandinaviska Enskilda Banken AB ESSESESS
TRY Turkiye Garanti Bankasi AS TGBATRIS
USD JPMorgan Chase Bank CHASUS33
Bank of New York Mellon IRVTUS3N
Deutsche Bank Trust Company Americas BKTRUS33

NEDOKUMENTÁRNÍ PLATEBNÍ STYK

PLATBY ZE ZAHRANIČÍ V KČ A V CIZÍ MĚNĚ A Z TUZEMSKA V CIZÍ MĚNĚ
Příchozí platba z příkazu klienta ČSOB v ČR a SR 6 Kč
Příchozí platba ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně/příchozí SEPA převod nad částku 50 000 EUR1) 1 %, min. 150 Kč, max. 1 000 Kč
Příchozí SEPA převod do max. částky 50 000 EUR1) 150 Kč
Reklamace příchozí platby na základě žádosti klienta 500 Kč + výlohy zprostředkujících bank
U.S. Direct Deposit Program (zpracování penzijních dávek americké vlády) – příchozí platba na účet 3 USD
 

1) SEPA převod je platba v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako a Švýcarsko, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, banky plátce a příjemce ve formátu BIC, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

PLATBY DO ZAHRANIČÍ V KČ A V CIZÍ MĚNĚ A DO TUZEMSKA V CIZÍ MĚNĚ

Na přepážce Sběrný box ČSOB Linka 24 ČSOB Elektronické bankovnictví1)
Odchozí platba ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR 9 Kč - 9 Kč 9 Kč
Odchozí platba do zahraničí v Kč a v cizí měně a do tuzemska v cizí měně 1%, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč + 250 Kč2) - 1%, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč 1%, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč
Odchozí SEPA převod do max. částky 50 000 EUR3) 250 Kč + 250 Kč2) - 250 Kč 250 Kč
Odchozí SEPA převod nad částku 50 000 EUR3) 1%, min.  250 Kč, max.  1 500 Kč + 250 Kč2) - 0,7%, min. 250 Kč, max. 750 Kč 0,7%, min. 250 Kč, max. 750 Kč
Odchozí platba do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně dle požadavků banky na automatizované zpracování (tzv. STP platba)4) - - 0,7%, min. 250 Kč, max. 750 Kč 0,7%, min. 250 Kč, max. 750 Kč
Příplatek za promptní provedení platby (pouze po předchozí dohodě s bankou)5) 500 Kč - 500 Kč 500 Kč
Příplatek za změnu valuty (pouze po předchozí dohodě s bankou)6) 500 Kč - 500 Kč 500 Kč
Změny, opravy a zrušení příkazu před jeho provedením na žádost klienta zdarma
Změny, opravy a zrušení příkazy po jeho provedení na žádost klienta 500 Kč + výlohy zprostředkujících bank
Reklamace provedení odchozí platby na žádost klienta nebo reklamace zprostředkující banky se žádostí o vyjasnění nekompletních údajů či instrukcí klienta 500 Kč + výlohy zprostředkujících bank
Vystavení potvrzení o provedení odchozí platby 100 Kč
Zaslání kopie debetního avíza poštou, faxem či e-mailem na žádost příkazce 100 Kč
Zadání trvalého příkazu k odchozí platbě do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně v písemné formě podané na přepážce 100 Kč
Oznámení o neprovedení platby zdarma
 

1) Týká se služeb ČSOB InternetBanking 24, ČSOB CEB, ČSOB MultiCash 24.

2) Příplatek za zpracování příkazu podaného písemně.

3) SEPA převod je platba v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako a Švýcarsko, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, banky plátce a příjemce ve formátu BIC, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

4) STP platbou se rozumí elektronicky zadaná platba s uvedením banky příjemce ve formátu BIC a bez jakýchkoliv specifických požadavků na zpracování.

5) Jde o urychlení platby (nemá vliv na rychlost připsání prostředků).

6) Jde o změnu data připsání prostředků na účet banky příjemce (má vliv na rychlost připsání prostředků na účet příjemce).

- službu nelze zřídit

PŘEHLED KÓDŮ ZPOPLATNĚNÍ NEDOKUMENTÁRNÍCH PLATEB DO / ZE ZAHRANIČÍ V KČ A V CIZÍ MĚNĚ A DO / Z TUZEMSKA V CIZÍ MĚNĚ

KÓD ZPOPLATNĚNÍ
     /
DRUH PLATBY
OUR
veškeré poplatky hradí plátce
BEN
všechny poplatky hradí příjemce
SHA1)
poplatky banky plátce hradí plátce, ostatní poplatky hradí příjemce
Příchozí platby ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně příjemce (klient ČSOB) nehradí žádné poplatky a obdrží celou částku platby; plátce hradí poplatky ČSOB2), poplatky své banky a případné další poplatky zprostředkujících bank příjemce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB a obdrží částku platby sníženou o poplatky banky plátce a o případné další poplatky zprostředkujících bank; plátce nehradí žádné poplatky příjemce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB a obdrží částku platby sníženou o případné další poplatky zprostředkujících bank; plátce hradí poplatky své banky
Odchozí platby do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně plátce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB, banky příjemce a případné další poplatky zprostředkujících bank; příjemce nehradí žádné poplatky a obdrží celou částku platby plátce (klient ČSOB) nehradí žádné poplatky; příjemce hradí poplatky své banky a obdrží částku platby sníženou o poplatky ČSOB2) a o případné další poplatky zprostředkujících bank plátce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB; příjemce hradí poplatky své banky a obdrží částku platby sníženou o případné další poplatky zprostředkujících bank
u odchozích plateb s kódem zpoplatnění BEN/SHA na nižší částky než přípustné minimum stanovené individuálně zprostředkujícími bankami mohou být dále od plátce inkasovány dodatečné poplatky zprostředkujících bank
u odchozích plateb s kódem zpoplatnění OUR/SHA/BEN mohou být dále od plátce inkasovány dodatečné poplatky zprostředkujících bank za manuální zpracování z důvodu chybně zadaných instrukcí ze strany plátce

1) Kód zpoplatnění SHA je povinný u převodů do/z členských států EU/EHP v měnách členských států EU/EHP.

2) Poplatek dle Terms and Conditions for Bank Correspondents (1 %, min. 300 Kč, max. 2 000 Kč).

Všechny poplatky naleznete v Sazebníku.

Poraďte se s námi

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám do 24 hodin.