Přejít k obsahu
Info:
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Více informací o cookies
Rozumím

Zajištění proti kurzovému riziku

Snadná ochrana proti výkyvům devizových kurzů

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu
Benefit 1 Zajištění kurzu pro budoucí směnu již dnes
Benefit 2 Široká nabídka zajišťovacích nástrojů
Benefit 3 Flexibilní řešení pro importéry i exportéry
Benefit 4 Rady zkušených odborníků
Nahrávám přehrávač...
S čím vám služba pomůže

Pomůžeme vám:

 • ochránit vás proti nepříznivému vývoji devizového kurzu
 • zajistit kurz pro konkrétní zakázku nebo toky v cizí měně
 • kurz zajistit na fixní úrovni nebo v pásmu
 • lépe kalkulovat a plánovat finanční náklady či výnosy
 • v případě zájmu podílet se na pozitivním vývoji kurzu pomoci opčních strategií

Poraďte se s námi

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám do 24 hodin.

 • Jak získat
 • Doporučeno pro
 • Výhody
 • Modelový příklad

Podmínky pro poskytnutí služby:

 • uzavření rámcové smlouvy na devizové termínové operace
 • vedení běžného účtu v ČSOB
 • provedení nastavení a schválení limitu operace

Pro výběr nejvhodnějších nástrojů pro váš konkrétní případ stačí 3 kroky:

1. Připravte si informace o:

 • poměru mezi celkovým obratem firmy a obratem v cizích měnách
 • struktuře plateb – frekvenci, objem a měny
 • možném dopadu negativního vývoje devizového kurzu na zisk firmy

2. Poraďte se s námi o možnostech eliminace kurzového rizika

3. Společně vytvoříme postup a strategii, jak kurzovým rizikům předcházet

Náš tým expertů na obchodování na devizových trzích vám poradí při řešení vašich individuálních potřeb (plynoucích z aktivního řízení kurzových rizik) a maximálně vám celou transakci zjednoduší. Nebudete už muset sledovat vývoj kurzů a získáte čas na rozšiřování svého podnikání.


Pro bližší informace kontaktujte svého bankéře nebo linku 800 150 150.

Exportéry a importéry

Obchodování za aktuální kurz (tzv. spot) není bez rizika. Při pozitivním vývoji firma zvýší svůj zisk, negativní vývoj ji však může dostat do ztráty, někdy až na hranici samotné existence.

Existují dvě základní možnosti zajištění proti riziku neočekávaných výkyvů devizových kurzů:

 • pevný kurz budoucí směny - Forward
  V době sjednání zakázky s obchodním partnerem si zajistíte pevný kurz budoucí směny na platbu.
 • flexibilnější produkty - Devizové opce
  Umožňují zajistit si pevný kurz a těžit z pozitivního vývoje devizového kurzu. Pro tyto situace nabízíme řadu produktů.

Jedná se o směnu volných devizových prostředků z jedné měny do jiné se splatností delší než 2 pracovní dny a se zajištěním proti pohybu kurzu.


Dle konkrétního zajišťovacího nástroje lze:

 • provést konverzi ve stanoveném objemu v konkrétně stanovený den
 • provést konverzi ve stanoveném objemu v libovolný den z určitého časového období
 • provést konverzi celkového stanoveného objemu na několik předem nestanovených částí v různých dnech určitého časového období
 • s právem (nikoliv povinností) kupujícího opce požadovat po upisovateli v den splatnosti opce nákup nebo prodej příslušného množství cizí měny za předem dohodnutý kurz

Se zajištěním proti kurzovému riziku můžete:

 • ve vhodný okamžik opatřit svou budoucí konverzi závazným kurzem, který považujete za optimální
 • svou pohledávku nebo závazek zajistit již v okamžiku jejich vzniku
 • s kurzem kalkulovat ve svém finančním plánování
 • zajistit se proti kurzovým rizikům, aniž byste znali přesné termíny a částky budoucích transakcí
 • u konkrétních nástrojů participovat na příznivém vývoji kurzů

Bližší informace k rizikům naleznete v dokumentu pdfNástroje sloužící k zajištění kurzového rizika.

Podívejte se na příklad exportéra s uzavřenými zakázkami v dolarech (tržby 1 mil. USD). Zjednodušeně ukazuje významný dopad posílení koruny (o 10 %) na jeho zisk:

Ukazatel Původní kurz 25,00 USD/CZK 10% posílení kurzu na 22,50 USD/CZK
Tržby 25 000 000 Kč 22 500 000 Kč
Variabilní náklady 14 000 000 Kč 14 000 000 Kč
Fixní náklady 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč
Zisk 2 000 000 Kč - 500 000 Kč

Pouhé 10% posílení kurzu CZK vůči USD může dostat firmu do ztráty.


Nikdo z nás nedisponuje kompletními informacemi a ani nemá křišťálovou kouli, aby mohl stoprocentně odhadnout vývoj kurzu. Oslabení nebo posílení koruny přitom může velmi nepříznivě ovlivnit celkovou ziskovost firmy a její konkurenceschopnost na domácím i zahraničním trhu.


Častou příčinou je časový rozdíl mezi uzavřením obchodu (tj. podepsání kontraktu) a uskutečněním platby v zahraniční měně (za dodané/odebrané služby, materiál či zboží). Při uzavírání kontraktu firma počítá s určitým kurzem, u kterého existuje značné riziko, že se do doby přijetí/odeslání platby (s konverzí měny) výrazně změní.


Zdroji cizoměnové expozice jsou i aktiva v cizí měně (na běžných nebo termínovaných účtech), závazky či pohledávky vztahující se k dceřiné společnosti v zahraničí nebo půjčky v cizí měně.

 • Forward
 • Forward s variabilní splatností
 • Opce
 • Average rate forward
 • Opční strategie (kombinace opcí)
 • ve vhodný okamžik můžete zajistit svou budoucí konverzi závazným kurzem, který považujete za optimální
 • pohledávku nebo závazek můžete zajistit již v okamžiku jejich vzniku
 • s kurzem můžete kalkulovat ve finančním plánování
 • ve vhodný okamžik můžete zajistit svou budoucí konverzi závazným kurzem, který považujete za optimální
 • konverze není vázána na jedno pevné datum, ale na předem dohodnuté období, kdy k realizaci může dojít kterýkoliv den v tomto období (nejpozději však poslední den tohoto období)
 • pohledávku nebo závazek můžete zajistit již v okamžiku jejich vzniku
 • s kurzem můžete kalkulovat ve finančním plánování
 • jako kupující opce máte právo (nikoliv však povinnost) vyžadovat po jejím upisovateli v den splatnosti opce nákup nebo prodej příslušného množství cizí měny za předem dohodnutý kurz, tzv. strike price
 • na rozdíl od termínového kurzu máte možnost upustit od uplatnění opce a realizovat danou konverzi na promptním trhu, obchoduje-li se na něm ve srovnání s dříve dohodnutým realizačním kurzem opce za výhodnějších podmínek
 • operace určená klientům, kteří potřebují zajistit své finanční prostředky proti kurzovému riziku
 • dopředu neznáte přesný objem ani čas jednotlivých konverzí, znáte však celkový objem za určité období, který budete směňovat
 • operace určené klientům, kteří potřebují v budoucnu směnit devizové prostředky z jedné měny do jiné a zároveň se zajistit proti kurzovému riziku zpravidla beznákladovým způsobem
 • kupující opce má právo požadovat po upisovateli v den splatnosti opce nákup nebo prodej příslušného množství cizí měny za předem dohodnutý kurz

Poraďte se s námi

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám do 24 hodin.