Vklady

ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou – fixní sazba

7 dní

0,01

1 měsíc

0,01

3 měsíce

0,01

6 měsíců

0,01

12 měsíců

0,05

Fixní roční úrokové sazby (% p.a.).
Minimální vklad a zůstatek ve výši 5 000 Kč

ČSOB Termínovaný vklad Plus – fixní sazba

2 roky

0,05

3 roky

0,05

Fixní roční úrokové sazby (% p.a.).
Minimální vklad a zůstatek ve výši 5 000 Kč

ČSOB Spořicí účet pro podnikatele *)

doba výpovědi

1. pásmo

2. pásmo

do 30 000 000 Kč

nad 30 000 001 Kč **)

1 den

0,02

0,00

Vyhlašované roční úrokové sazby (% p.a.)
Minimální počáteční vklad ve výši 5 000 Kč
*) pro podnikatele a firmy s ročním obchodním obratem (tržbami) do 100 mil. Kč
**) pouze pro zůstatky nad 30 000 001 Kč

ČSOB Spořicí účet Top

Úroková sazba

0,01

Výpovědní lhůta

1 den

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.).
Minimální počáteční vklad ve výši 1 000 000 Kč

Konta a běžné účty

ČSOB Podnikatelské konto, ČSOB Firemní konto, ČSOB Obchodní konto

Úroková sazba

0,00

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.).
Minimální vklad pro zřízení účtu ve výši 1 000 Kč.

ČSOB Municipální konto

Vyhlašovaná úroková sazba pro zůstatky do 30 000 000 Kč

0,03

Vyhlašovaná úroková sazba pro zůstatky nad 30 000 001 Kč

0,00

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.).
Minimální vklad pro zřízení účtu ve výši 1 000 Kč

ČSOB Konto pro neziskové organizace

Vyhlašovaná úroková sazba pro zůstatky do 30 000 000 Kč

0,03

Vyhlašovaná úroková sazba pro zůstatky nad 30 000 001 Kč

0,00

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.).
Minimální vklad pro zřízení účtu ve výši 1 000 Kč

ČSOB Družstevní konto

Vyhlašovaná úroková sazba pro zůstatky do 30 000 000 Kč

0,03

Vyhlašovaná úroková sazba pro zůstatky nad 30 000 001 Kč

0,00

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.).
Minimální vklad pro zřízení účtu ve výši 1 000 Kč

Běžný účet pro pojišťovací agenty a makléře

Úroková sazba

0,00

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.).
Minimální vklad pro zřízení účtu ve výši 1 000 Kč

Běžný účet

Úroková sazba

0,00

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.).
Minimální vklad pro zřízení účtu ve výši 1 000 Kč

Běžný účet municipalit a Běžný účet neziskových organizací

Vyhlašovaná úroková sazba pro zůstatky do 30 000 000 Kč

0,03

Vyhlašovaná úroková sazba pro zůstatky nad 30 000 001 Kč

0,00

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.).
Minimální vklad pro zřízení účtu ve výši 1 000 Kč

Business úvěry

Povolené přečerpání účtu

% p.a.

Povolené přečerpání k ČSOB Podnikatelskému kontu, ČSOB Firemnímu kontu, ČSOB Obchodnímu kontu a k Běžnému účtu pro podnikatelské subjekty
Základní úroková sazba

16,50

Povolené přečerpání pro klienty zapsané ve vybraných profesních komorách k ČSOB Podnikatelskému kontu, ČSOB Firemnímu kontu a ČSOB Obchodnímu kontu
Základní úroková sazba

7,25

Povolené přečerpání k ČSOB Municipálnímu kontu
Úrokové sazby jsou vázány na sazby mezibankovního trhu PRIBOR a jsou stanovovány individuálně.

Úrok z prodlení pro všechny typy přečerpání

20,00

Komerční úvěry

Úrokové sazby úvěrů se stanovují individuálně. Úvěry jsou poskytovány s úrokovou sazbou buď fixní nebo vázanou na sazby mezibankovního trhu PRIBOR.

Hypoteční úvěry

Úrokové sazby úvěrů se stanovují individuálně. Úvěry jsou poskytovány s úrokovou sazbou buď fixní nebo vázanou na sazby mezibankovního trhu PRIBOR.

ČSOB Kreditní karta

% p.a.

Kreditní karta pro podnikatele k ČSOB Podnikatelskému kontu, ČSOB Firemnímu kontu, ČSOB Obchodnímu kontu a k Běžnému účtu pro podnikatelské subjekty
Základní úroková sazba

18,00

Kreditní karta pro klienty zapsané ve vybraných profesních komorách k ČSOB Podnikatelskému kontu, ČSOB Firemnímu kontu a ČSOB Obchodnímu kontu
Základní úroková sazba

9,00

 

% p.a.

Úrok z prodlení pro business úvěry

20,00

Obecná ustanovení

Debetní úroková sazba (úroková sazba sankčního charakteru za smluvně nesjednané čerpání peněžních prostředků na účtu) je 30,00 % p.a.

 

Produkty, jejichž prodej byl zastaven

Vklady

ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou – fixní sazba

14 dní

0,01

21 dní

0,01

2 měsíce

0,01

4 měsíce

0,01

5 měsíců

0,01

7 měsíců

0,01

8 měsíců

0,01

9 měsíců

0,01

10 měsíců

0,01

11 měsíců

0,01

18 měsíců

0,05

4 roky

0,05

Fixní roční úrokové sazby (% p.a.).
Minimální vklad a zůstatek ve výši 5 000 Kč

Běžné účty a konta

ČSOB Firemní konto Plus, ČSOB Obchodní konto Plus

Úroková sazba

0,00

Vyhlašovaná roční úroková sazba (% p.a.).

Úvěry

Komerční úvěry

% p.a.

Základní úroková sazba pro úvěry do 1 roku včetně (ZS1 OB)

4,50

Základní úroková sazba pro úvěry nad 1 rok do 2 let včetně (ZS2 OB)

4,50

Základní úroková sazba pro úvěry nad 2 roky do 3 let včetně (ZS3 OB)

4,75

Základní úroková sazba pro úvěry nad 3 roky do 4 let včetně (ZS4 OB)

5,00

Základní úroková sazba pro úvěry nad 4 roky do 5 let včetně (ZS5 OB)

5,25

PRIME RATE – minimální zápůjční sazba ČSOB

4,45

 % p.a.

Referenční sazba (RS IPB) – pro úvěrové obchody uzavřené do 19. 7. 2000

8,20

Základní úroková sazba (ZS IPB) – pro úvěry a vklady uzavřené do 31. 12. 1994

14,60

Bazická úroková sazba (BS IPB) – pro střednědobé a dlouhodobé úvěry uzavřené do 31. 10. 1999

13,90

Vyhlašovaná sazba pro krátkodobé úvěry (VSKÚ IPB) – uzavřené do 31. 10. 1999

14,40

Prime Rate – pro úvěrové obchody uzavřené do 19. 7. 2000

7,90

Hypoteční úvěry (pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele)

% p.a.

Základní úroková sazba pevná na 1 rok

4,70

Základní úroková sazba pevná na 2 roky

4,60

Základní úroková sazba pevná na 3 roky

4,60

Základní úroková sazba pevná na 4 roky

4,60

Základní úroková sazba pevná na 5 let

4,65

Úrok z prodlení

20,00

Obecná ustanovení

Debetní úroková sazba (úroková sazba sankčního charakteru za smluvně nesjednané čerpání peněžních prostředků na účtu) je 30,00 % p.a.

Pro úrok z prodlení (z částek nesplacených ve lhůtě u úvěrů) platí úrokové rozpětí ve výši 0–25,00 % p.a.