Konta – běžné platební účty

 

ČSOB Podnikatelské konto

ČSOB Firemní konto

ČSOB Obchodní konto

ČSOB Municipální konto

ČSOB Družstevní konto

ČSOB Konto pro neziskové organizace

Účty a transakce

Konta pro malé a střední firmy a podnikatele

Speciální nabídka kont pro municipality, bytová družstva a neziskové organizace

Založení účtu

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Zrušení účtu

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Vedení účtu (měsíční poplatek)

165 Kč

340 Kč

1 150 Kč

100 Kč

150 Kč

135 Kč

Měsíční výpisy poštou

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Vedení účtu (měsíční poplatek) s elektronickými výpisy (měsíčně / týdně / po pohybu), má-li klient zřízenu některou ze služeb elektronického bankovnictví

115 Kč

290 Kč

1 100 Kč

80 Kč

130 Kč

105 Kč

Tuzemské korunové příchozí platby (měsíčně zdarma)

5

15

100

Tuzemské korunové odchozí platby zadané elektronicky (měsíčně zdarma, mimo inkas, neplatí pro ČSOB Telefonní bankovnictví)

10

30

150

Tuzemské odchozí platby přes sběrný box (měsíčně zdarma)

1

Podání a vyhodnocení žádosti o poskytnutí povoleného přečerpání účtu

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Transakční/karetní SMS ČSOB Info 24 / Moje info zprávy (měsíčně zdarma)

5 / 5

10 / 10

20 / 20

3 / 5

3 / 5

3 / 5

Elektronické bankovnictví v rámci konta

Služby elektronického bankovnictví (ČSOB InternetBankig 24, ČSOB Internetové bankovnictví, ČSOB Telefonní bankovnictví)

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

ČSOB CEB (vedení služby měsíčně) 3)

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

ČSOB CEB Plus (vedení služby měsíčně) 3)

100 Kč

100 Kč

zdarma

100 Kč

100 Kč

100 Kč

ČSOB CEB – Obsluha účtů prostřednictvím majitele služby (Zmocnění měsíčně) 4)

50 Kč

zdarma

zdarma

zdarma

ČSOB BusinessBanking 24 Online (vedení měsíčně) 5)

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Zřízení ČSOB BusinessBanking 24 (online a offline) 5)

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

ČSOB BusinessBanking 24 (online a offline, vedení měsíčně) 5)

200 Kč

200 Kč

zdarma

90 Kč

115 Kč

200 Kč

Vydání bezpečnostního certifikátu pro elektronické bankovnictví (včetně čipové karty)

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Obnova bezpečnostního certifikátu provedená prostřednictvím internetového bankovnictví

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Vydání první čtečky čipových karet

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Karty a pojištění v rámci konta

Výběry debetní kartou z bankomatů ČSOB v ČR (měsíčně zdarma)

5

Mezinárodní embosovaná platební karta Business Standard (Mastercard nebo VISA) a/nebo Vkladová karta Maestro (měsíčně zdarma)

1

2

3 1)

1

1

1

Pojištění ztráty a krádeže platební karty k jedné debetní kartě vydané zdarma v rámci konta

Basic

Basic

Classic 2)

Basic

– Služba není součástí konta nebo není k dispozici.

1) Jedna z platebních karet zdarma v rámci ČSOB Obchodního konta může být Business Premium (Mastercard nebo VISA).

2) Pojištění se vztahuje u ČSOB Obchodního konta pouze ke kartě Business Premium (Mastercard nebo VISA).

3) Virtuální pobočka zdarma

4) Poplatek se účtuje pouze v případě odlišného majitele účtu od majitele služby.

5) Již nenabízená služba.

ČSOB Běžný účet v Kč a v cizí měně

Založení účtu

zdarma

Zrušení účtu

zdarma

Vedení účtu (měsíční poplatek)

120 Kč

Měsíční výpisy poštou

zdarma

Vedení účtu (měsíční poplatek) s elektronickými výpisy (měsíčně / týdně / po pohybu), má-li klient zřízenu některou ze služeb elektronického bankovnictví

80 Kč

U účtů vedených v cizí měně jsou stanovené poplatky přepočteny aktuálním kurzem ČSOB deviza střed (podle kurzovního lístku ČSOB) v den zúčtování poplatku. Tyto poplatky jsou zaúčtovány v protihodnotě měny účtu.

U vedení Běžného účtu – úschova u notáře a advokáta je od zpoplatnění upuštěno. Neuplatňuje se poplatek za vedení účtu, výpisy, hotovostní ani tuzemské bezhotovostní transakce.

U vedení zvláštního Běžného účtu – účet soudního exekutora je od zpoplatnění upuštěno. Neuplatňuje se poplatek za vedení účtu, výpisy, hotovostní ani tuzemské bezhotovostní transakce

První zvláštní Běžný účet pro pojišťovací agenty a makléře je po dobu 3 měsíců osvobozen od všech poplatků; další Běžný účet (vč. prvního účtu po uplynutí 3 měsíců) je veden bez poplatku za vedení účtu a s výpisem zasílaným měsíčně, poštou; zároveň nejsou zpoplatněny 3 odchozí platby v rámci tuzemského korunového platebního styku zadané elektronicky. Zřízení, vedení a zrušení Běžného účtu nadačního jmění a Běžného účtu pro složení/navýšení základního jmění/kapitálu je zdarma.

Ostatní služby a transakce pro ČSOB Běžný účet jsou zpoplatněny.

Doplňkové služby pro běžné platební účty

Příplatek za výpis z účtu zasílaný poštou týdně / po pohybu k ČSOB Podnikatelskému kontu, ČSOB Firemnímu kontu a ČSOB Obchodnímu kontu

175 Kč / 350 Kč

Příplatek za výpis z účtu zasílaný poštou týdně / po pohybu k ČSOB Municipálnímu kontu, ČSOB Družstevnímu kontu a ČSOB Kontu pro neziskové organizace

75 Kč / 250 Kč

Příplatek za výpis z účtu zasílaný poštou týdně / po pohybu k ČSOB Běžnému účtu v Kč a cizí měně

175 Kč / 350 Kč

Vyhotovení náhradního papírového výpisu z účtu na žádost klienta (za kus)

100 Kč

Správa jednoho účtu při pohledávkové exekuci (za každý započatý kalendářní měsíc)

500 Kč

Nedodržení smluvních podmínek běžných platebních účtů

Zaslání jedné výzvy na uhrazení debetního zůstatku na účtu

50 Kč + poštovné

Zaslání jedné upomínky na uhrazení debetního zůstatku na účtu

200 Kč + poštovné

Vzdálený přístup k účtům u ČSOB

Zřízení služby zasílání výpisů z účtu do jiné banky (SWIFT MT940)

zdarma

Zasílání výpisů z 1 účtu do jiné banky měsíčně (SWIFT MT940)

1 500 Kč

Zřízení služby přijímání příkazů k úhradě (SWIFT MT101)

1 000 Kč

Přijímání příkazů k úhradě (SWIFT MT101)

zdarma

Platební karty

Debetní karty

Mastercard Business Standard 1) / VISA Business Standard

Mastercard Business Premium 1) / VISA Business Premium

Mastercard Business Gold 1) / VISA Business Gold

Měsíční poplatek za kartu (pokud není v rámci konta zdarma)

45 Kč

200 Kč

350 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR, SR a ve skupině KBC 2)

5 Kč

5 Kč

5 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR

40 Kč

40 Kč

40 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

100 Kč

100 Kč

100 Kč

Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu na vlastní běžný platební účet, ke kterému je debetní karta vydána, nebo na jiný vedený v ČSOB

zdarma

zdarma

zdarma

Výběr hotovosti prostřednictvím debetní karty na České poště

40 Kč

40 Kč

40 Kč

Vklad hotovosti připisovaný na běžný platební účet prostřednictvím debetní karty na České poště

15 Kč

15 Kč

15 Kč

Odchozí platba prostřednictvím debetní karty na České poště

60 Kč

60 Kč

60 Kč

Platba za služby České pošty debetní kartou

zdarma

zdarma

zdarma

Cestovní pojištění

zdarma (varianta Classic)

zdarma (varianta Extra)

Pojištění právní ochrany

zdarma

zdarma

– Služba není součástí, lze dokoupit.

1) Součástí karet Mastercard Business je bezplatná registrace a členství v benefitním programu – Mastercard® BUSINESS SELECTION. Služba je aktivní po registraci klientem na webových stránkách Mastercard.

2) Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), CIBANK (Bulharsko).

Veškeré transakce na České poště jsou možné pouze v měně Kč a z/na korunový účet vedený v Kč, k němuž je platební karta vydána.

Kreditní karty

Mastercard Business 1)

Poplatek za kartu

zdarma

Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR, SR a ve skupině KBC 6)

5 Kč + 1 %

Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR

40 Kč + 1 %

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

150 Kč

Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu

zdarma

Vklad hotovosti připisovaný na účet vedený ke kreditní kartě v pobočce ČSOB

zdarma

Výběr hotovosti prostřednictvím kreditní karty na České poště

40 Kč + 1 %

Vklad hotovosti připisovaný na účet vedený ke kreditní kartě prostřednictvím kreditní karty na České poště

zdarma

Platba za služby České pošty kreditní kartou

zdarma

Automatické inkaso plné splátky kreditní karty z podnětu klienta (roční poplatek)

200 Kč

Elektronický převod z úvěru kreditní karty na běžný platební účet klienta vedený v ČSOB

0,5 % z převáděné částky

Měsíční výpis elektronicky/poštou 2)

zdarma

Služby spojené s každou kreditní kartou vydanou k úvěrovému účtu 3, 4)

600 Kč

Změna podmínek smlouvy o úvěru z podnětu klienta

min. 3 000 Kč

Pojištění nákupu a prodloužená záruka

zdarma

Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky

300 Kč/500 Kč

1) Součástí karet Mastercard Business je bezplatná registrace a členství v benefitním programu – Mastercard® BUSINESS SELECTION. Služba je aktivní po registraci klientem na webových stránkách Mastercard.

2) Výpis z úvěrového účtu ke kreditní kartě je vystaven a zasílán 15 dní přede dnem splatnosti.

3) Obsahem tohoto poplatku jsou zejména činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kreditní karty klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí či vyčíslení povinné a plné splátky a úroků za běžné období hrazené klientem, rezervace finančních zdrojů, poradenské a administrativní služby pobočkové sítě, konzultační služby telefonického/klientského centra, a to i v případě, že klient kreditní kartu nevyužívá nebo jí nedisponuje z důvodů na své straně.

4) Poplatek je účtován jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, na který připadá výročí vydání karty. Poplatek je účtován po celou dobu trvání úvěru (i v případě, že klient kreditní kartu nepřevezme).

6) Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), CIBANK (Bulharsko).

Veškeré transakce na České poště jsou možné pouze v měně Kč a z/na korunový účet vedený v Kč, k němuž je platební karta vydána.

Vkladová karta Maestro

Měsíční poplatek za kartu

20 Kč

Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu na běžný platební účet, ke kterému je vkladová karta vydána

zdarma

Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu na jiný běžný platební účet vedený v ČSOB

Vklad hotovosti na základě karty na České poště

15 Kč

– Služba nelze zřídit.

Veškeré transakce na České poště jsou možné pouze v měně Kč a z/na korunový účet vedený v Kč, k němuž je platební karta vydána.

Další služby a transakce u karet

Změna PIN v bankomatu

zdarma

Dotaz na zůstatek v bankomatu ČSOB v ČR

zdarma

Dotaz na zůstatek v ostatních bankomatech v ČR i zahraničí

20 Kč

Platba kartou (o případném poplatku musí obchodník kupujícího předem informovat)

zdarma

CashBack

zdarma

Změna limitu platební karty prostřednictvím ČSOB CEB, ČSOB InternetBanking 24 (ČSOB Internetové bankovnictví), ČSOB BusinessBanking 24 a ČSOB Smartbanking

zdarma

Změna limitu platební karty v pobočce ČSOB nebo telefonicky

20 Kč

Vydání nebo změna designu Image karty (mimo kreditní karty a vkladové karty) 1)

200 Kč

Trvalá/dočasná blokace karty

zdarma

Výběr u přepážky / ve směnárně v ČR a v zahraničí

200 Kč

Expresní vydání platební karty (do 3 pracovních dnů)

500 Kč

Obnovené vydání platební karty, mimo Image karty (ztráta, krádež, předčasná obnova apod.)

250 Kč

Opakované vydání PIN

150 Kč

Vydání náhradní hotovosti v zahraničí (pouze pro embosované karty)

3 000 Kč

Vydání náhradní karty v zahraničí (pouze pro embosované karty)

4 000 Kč

Odmítnutí převzetí automaticky vydané nové karty

100 Kč

Správa platebních karet prostřednictvím služby ČSOB KontrolKa

zdarma

1) Služba je dostupná pouze pro debetní platební karty MasteCard Business Standard.

Pojištění k platebním kartám 1)

Cestovní pojištění 2)

Classic / Classic family

Extra / Extra family

Cena pojištění – ročně (individuální/family)

500 Kč / 1 200 Kč

1 250 Kč / 2 500 Kč

Pojištění ztráty a krádeže

BASIC

CLASSIC

EXTRA

Cena pojištění – ročně

135 Kč

390 Kč

800 Kč

1) Služba není dostupná pro vkladovou kartu.
Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou platební kartou. Pojistné je účtováno jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců. Při změně nebo dodatečném sjednání pojištění je účtováno pojistné v plné výši nově požadovaného pojištění.

2) Pojištění ve variantě family se vztahuje na 2 dospělé osoby včetně majitele karty a 3 děti do věku 18 let. Při dokoupení varianty family ke kartě, u které je již individuální pojištění stejného typu v ceně karty (v ceně karty varianta Classic, dokoupení varianty Classic family nebo v ceně karty varianta Extra, dokoupení varianty Extra family) se účtuje rozdíl mezi oběma variantami.

Ostatní pojištění k platebním kartám

Pojištění právní ochrany (ročně)

250 Kč

Pojištění právní ochrany je automatickou součástí debetních karet Mastercard Business Gold a Mastercard Business Premium. Není k dispozici pro vkladovou kartu.

Tuzemský a zahraniční platební styk

Tuzemský platební styk

Bezhotovostní operace

 

ČSOB Elektronické bankovnictví 1)

ČSOB Smartbanking

ČSOB Telefonní bankovnictví

Sběrný box 2)

U přepážky

Odchozí platba

3 Kč

3 Kč

30 Kč

30 Kč

50 Kč

Převody mezi účty téhož klienta (do počtu 1 000 měsíčně)

zdarma

zdarma

zdarma

Trvalý příkaz k převodu (za odchozí položku)

3 Kč

6 Kč

6 Kč

6 Kč

Inkaso, SIPO (za odchozí položku)

6 Kč

6 Kč

6 Kč

6 Kč

Zřízení trvalého příkazu k převodu, inkasu, svolení k inkasu včetně SIPO

zdarma

30 Kč

30 Kč

50 Kč

Změna jednorázového/trvalého příkazu k převodu, k inkasu, svolení k inkasu, včetně SIPO

zdarma

30 Kč

30 Kč

50 Kč

Zrušení jednorázového/trvalého příkazu k převodu, k inkasu, svolení k inkasu, včetně SIPO

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Příchozí platba (včetně příchozích plateb z cizoměnového účtu)

6 Kč

– Služba není k dispozici.

1) ČSOB CEB, ČSOB InternetBanking 24 (ČSOB Internetové bankovnictví), ČSOB BusinessBanking 24, ČSOB MultiCash 24, ČSOB Smartbanking.

2) Nelze zadat příkaz s datem splatnosti tentýž den.

Hotovostní operace v pobočce ČSOB

Vklad na běžný platební účet

zdarma

Zpracování hotovosti připisované na běžný platební účet

9 Kč

Vklad na běžný platební účet v souhrnném objemu větším než 1 mil. Kč 1)

0,1 % ze zpracované hotovosti

Vklad provedený třetí osobou na účet 2)

80 Kč

Výběr z běžného platebního účtu v měně účtu

80 Kč (nebo protihodnota 80 Kč v měně účtu)

Výběr z běžného platebního účtu v Kč / cizí měně z účtu vedeného v jiné měně

80 Kč (nebo protihodnota 80 Kč v měně účtu) + 1 % z vybírané částky

1) Klient platí za každý vklad, pokud souhrnný objem hotovosti na jeho všechny běžné platební účty vedené v Kč i cizí měně během 1 měsíce přesáhne 1 mil. Kč nebo ekvivalent 1 mil. Kč. Do souhrnného objemu není započítávána hotovost ze zajištěných obalů, nočního trezoru, vložená prostřednictvím vkladového bankomatu a na České poště.

2) Třetí osoba je osoba, která není majitelem ani disponentem účtu, ve prospěch kterého je připsán vklad.

Služby a transakce na České poště

Platba za služby České pošty debetní nebo kreditní kartou

zdarma

Výběr hotovosti z běžného platebního účtu debetní kartou

40 Kč

Výběr hotovosti kreditní kartou

40 Kč + 1 %

Vklad hotovosti připisovaný na běžný platební účet na základě debetní nebo vkladové karty

15 Kč

Vklad hotovosti připisovaný na účet vedený ke kreditní kartě na základě kreditní karty

zdarma

Vklad hotovosti na základě dokladu (kód 90 pro Kč, kód 95 pro měnu EUR)

50 Kč

Odchozí platba debetní kartou

60 Kč

Donáška hotovosti na adresu

65 Kč

Veškeré transakce na České poště jsou možné pouze v měně Kč a pouze na účet vedený v Kč, ke kterému je platební karta vydána. Vklad dokladem kód 95 se provádí v měně EUR, na účet vedený v EUR.

Zajištěný obal a noční trezor

Zpracování hotovosti obsažené v každém jednotlivém zajištěném obalu nebo obalu nočního trezoru

29 Kč

Každé jednotlivé nedodržení zásad adjustace hotovosti

100 Kč

Poškození nebo nevrácení zapůjčeného textilního pytle k zajištěným obalům nebo kazety nočního trezoru

200 Kč

Poškození nebo ztráta zapůjčeného klíče / magnetické karty ke vstupu do nočního trezoru

500 Kč

Obalový materiál (cena se vybírá pouze tehdy, je-li úhrada za vydaný obalový materiál smluvně dohodnuta):

Cena za jeden kus sáčku nočního trezoru

podle aktuální ceny stanovené dodavatelskou firmou + 21 % DPH

Cena za jeden kus bezpečnostní obálky

podle aktuální ceny stanovené dodavatelskou firmou + 21 % DPH

Cena za jeden kus plastové plomby

podle aktuální ceny stanovené dodavatelskou firmou + 21 % DPH

Cena za ostatní obalový materiál

podle aktuální ceny stanovené dodavatelskou firmou + 21 % DPH

Hotovostní operace klienta ČSOB, který je charakterem obchodní činnosti finanční institucí nebo institucí dle §17a zákona č. 21/1992 Sb. 1)

Zpracování hotovosti v pobočce ČSOB připisované na běžný platební účet klienta

120 Kč

Zpracování hotovosti obsažené v každém jednotlivém zajištěném obalu nebo obalu nočního trezoru předaného a zpracovaného v pobočce ČSOB

250 Kč

Zpracování hotovosti obsažené v každém jednotlivém zajištěném obalu nebo obalu nočního trezoru předaného v pobočce ČSOB a zpracovaného v Centrálním trezoru ČSOB

300 Kč

Zpracování hotovosti obsažené v každém jednotlivém zajištěném obalu nebo obalu nočního trezoru předaného a zpracovaného v Centrálním trezoru ČSOB

180 Kč

1) Zpracování hotovosti připisované na běžný platební účet klienta ČSOB, který je charakterem obchodní činnosti finanční institucí nebo institucí dle §17a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění novel, nebo zdravotní pojišťovnou, pojišťovnou, leasingovou nebo faktoringovou společností. Ceny za ostatní hotovostní operace (neuvedené v této tabulce) se řídí cenami uvedeným v části sazebníku A | ÚČTY A PLATBY | Tuzemský a zahraniční platební styk.

ČSOB FlexiCash Plus – odvody a dotace hotovosti 1)

ČSOB FlexiCash Plus – odvody hotovosti

Druh zpracované hotovosti

do 1 000 000 Kč

do 3 000 000 Kč

do 7 000 000 Kč

do 30 000 000 Kč

do 60 000 000 Kč

nad 60 000 000 Kč

CZK – tříděná hotovost

0,385 ‰

0,380 ‰

0,352 ‰

0,347 ‰

0,325 ‰

0,314 ‰

CZK – netříděná hotovost

0,424 ‰

0,418 ‰

0,413 ‰

0,407 ‰

0,402 ‰

0,396 ‰

EUR

0,429 ‰

0,407 ‰

0,385 ‰

0,380 ‰

0,363 ‰

0,352 ‰

Uvedená sazba je dána měsíčním objemem odvedené hotovosti.

ČSOB FlexiCash Plus – dotace hotovosti

Objem dotované hotovosti v bankovkách

do 50 000 Kč

do 100 000 Kč

do 500 000 Kč

do 1 000 000 Kč

nad 1 000 000 Kč

0,25 %

0,20 %

0,15 %

0,13 %

0,12 %

Uvedená sazba je vždy dána objemem jedné připravované dotace v bankovkách.

Objem dotované hotovosti v mincích

do 20 000 Kč

do 100 000 Kč

do 500 000 Kč

do 1 000 000 Kč

nad 1 000 000 Kč

0,65 %

0,50 %

0,40 %

0,30 %

0,30 %

Uvedená sazba je vždy dána objemem jedné připravované dotace v mincích.

Minimální poplatek za přípravu jedné dotace

100 Kč

Maximální poplatek za přípravu jedné dotace

6 000 Kč

Cena za jeden kus jednorázového obalového materiálu poskytnutého Dodavatelem (bezpečnostní agenturou)

podle aktuální ceny stanovené Dodavatelem (bezpečnostní agenturou)

Poplatek za přepravu odvodu, resp. dotace hotovosti

smluvně

Příplatek za přepravu dotace mincí

dle váhy mincí

Příplatek je účtován k poplatku za přepravu dle reálné váhy každé dotace mincí. Dotace menší než 20 kg je bez příplatku.

Váha zásilky

od 20 kg

od 30 kg

od 60kg

od 80 kg

Příplatek k poplatku za přepravu dotace hotovosti

20 %

50 %

100 %

individuálně

1) Ke všem poplatkům v rámci služby ČSOB FlexiCash Plus je připočítána DPH ve výši 21 %.

Méně časté hotovostní operace

Vklad mincí v Kč v počtu do 100 ks (včetně) jedné nominální hodnoty za den

zdarma

Vklad mincí v Kč v počtu nad 100 ks jedné nominální hodnoty

3 % z částky mincí převyšující 100 ks příslušné nominální hodnoty, min. 100 Kč 1)

Vklad mincí v EUR v počtu do 49 ks mincí za den

zdarma

Vklad mincí v EUR v počtu 50 a více ks mincí

2 % ze zpracované hotovosti v mincích, min. 100 Kč 1)

Vklad cizí měny připisované na účet vedený v jiné měně

2 % ze zpracované hotovosti

Vklad ve formě poškozených bankovek a bankovek v prekluzi v cizí měně

10 % z hodnoty předložené bankovky

Vklad a převod hotovosti v Kč ve prospěch účtu v Kč vedeného u jiného poskytovatele platebních služeb

2 % z převáděné částky, min. 150 Kč

Vklad a převod hotovosti na běžný platební účet vedený u ČSOB v SR (jeden převod denně maximálně ve výši 100 000 Kč včetně)

150 Kč

Vklad/výměna hotovosti neroztříděné podle nominálních hodnot

100 Kč

Výměna Kč bankovek nebo Kč mincí do 100 ks (včetně) jedné nominální hodnoty 2)

zdarma

Výměna Kč bankovek nebo Kč mincí nad 100 ks jedné nominální hodnoty 2)

3 % z přijaté částky převyšující 100 ks příslušné nominální hodnoty, min. 100 Kč

Výměna nominálních hodnot bankovek a mincí cizích měn se neprovádí.

1) Pokud jsou mince vloženy prostřednictvím zajištěného obalu nebo nočního trezoru, pak není stanovena minimální částka poplatku.

2) Položka platná také pro pobočky České pošty, s.p.

Směnárenské operace

Nákup cizí měny za hotové ve formě nepoškozených bankovek a mincí

2 % z hodnoty nakupované cizí měny, min. 50 Kč

Prodej cizí měny za hotové ve formě bankovek a mincí

2 % z hodnoty prodávané cizí měny, min. 50 Kč

Ostatní služby

Výměna nebo připsání běžně poškozených tuzemských bankovek a mincí

zdarma

Ohlášený a nevyplacený výběr v hotovosti

0,3 % z nevyplacené částky

Poplatky účtované v rámci hotovostních operací jsou přepočteny aktuálním kurzem devizového trhu ČNB platného v den účtování poplatku.

1) Položka platná také pro pobočky České pošty, s.p.

Zahraniční platební styk

Platby z/do zahraničí v Kč a cizí měně a z/do tuzemska v cizí měně

Příchozí SEPA převod do max. částky 50 000 EUR 1)

150 Kč

Příchozí platba ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně/příchozí SEPA převod nad částku 50 000 EUR 1)

1 %, min. 150 Kč, max. 1 000 Kč

Příchozí platba z příkazu klienta ČSOB v ČR a v SR

6 Kč

Příchozí platba z příkazu klienta ČSOB v ČR a v SR ve prospěch účtu klienta, který je charakterem obchodní činnosti finanční institucí nebo institucí dle §17a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění novel, nebo zdravotní pojišťovnou, pojišťovnou, leasingovou nebo faktoringovou společností

250 Kč

SEPA inkaso – strana příjemce

Příchozí platba na základě SEPA inkasa realizovaná v rámci ČSOB ČR a SR

6 Kč

Příchozí platba na základě SEPA inkasa vyslaného do jiné banky

150 Kč

 

ČSOB Elektronické bankovnictví 2)

ČSOB Telefonní bankovnictví

U přepážky

Odchozí platba ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR 3)

9 Kč

9 Kč

9 Kč

Odchozí platba z účtu klienta ČSOB, který je charakterem obchodní činnosti finanční institucí nebo institucí dle §17a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění novel, nebo zdravotní pojišťovnou, pojišťovnou, leasingovou nebo faktoringovou společností, ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR

250 Kč

250 Kč

500 Kč

Odchozí SEPA převod do max. částky 50 000 EUR 1)

250 Kč

250 Kč

250 Kč + 250 Kč 4)

Odchozí SEPA převod nad částku 50 000 EUR 1)

0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč

0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč

1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč + 250 Kč 4)

Odchozí platba do zahraničí v Kč a v cizí měně a do tuzemska v cizí měně

1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč

1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč

1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč + 250 Kč 4)

Odchozí platba do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně dle požadavků banky na automatizované zpracování (tzv. STP platba) 5)

0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč

0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč

– Službu nelze zřídit.

1) SEPA převod je platba v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako, Švýcarsko, a Lichtenštejnsko s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

2) ČSOB CEB, ČSOB InternetBanking 24 (ČSOB Internetové bankovnictví), ČSOB BusinessBanking 24, ČSOB MultiCash 24.

3) Pro převody ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR je jediný možný kód zpoplatnění SHA.

4) Poplatek za zpracování příkazu podaného písemně.

5) STP platbou se rozumí elektronicky zadaná platba s uvedením banky příjemce ve formátu BIC, účtem příjemce v příslušném formátu a bez jakýchkoliv specifických požadavků na zpracování.

SEPA inkaso – strana plátce

Odchozí platba na základě SEPA inkasa realizovaná v rámci ČSOB ČR a SR

9 Kč

Odchozí platba na základě SEPA inkasa vyslaného z jiné banky

250 Kč

Přehled kódů zpoplatnění nedokumentárních plateb do/ze zahraničí v Kč a cizí měně a do/z tuzemska v cizí měně

Druh platby

Kód zpoplatnění

OUR
veškeré poplatky hradí plátce

BEN
všechny poplatky hradí příjemce

SHA 2)
poplatky banky plátce hradí plátce, ostatní poplatky hradí příjemce

Příchozí platby ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně

plátce hradí poplatky ČSOB1), poplatky své banky a případné další poplatky zprostředkujících bank

příjemce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB a obdrží částku platby sníženou o poplatky banky plátce a o případné další poplatky zprostředkujících bank; plátce nehradí žádné poplatky

příjemce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB a obdrží částku platby sníženou o případné další poplatky zprostředkujících bank; plátce hradí poplatky své banky

Odchozí platby do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně

plátce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB, poplatky banky příjemce a případné další poplatky zprostředkujících bank

plátce (klient ČSOB) nehradí žádné poplatky; příjemce hradí poplatky své banky a obdrží částku platby sníženou o poplatky ČSOB 1) a o případné další poplatky zprostředkujících bank

plátce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB; příjemce hradí poplatky své banky a obdrží částku platby sníženou o případné další poplatky zprostředkujících bank

u odchozích plateb s kódem zpoplatnění BEN/SHA na nižší částky než přípustné minimum stanovené individuálně zprostředkujícími bankami mohou být dále od plátce inkasovány dodatečné poplatky zprostředkujících bank

u odchozích plateb s kódem zpoplatnění OUR/SHA/BEN mohou být dále od plátce inkasovány dodatečné poplatky zprostředkujících bank za manuální zpracování z důvodu chybně zadaných instrukcí ze strany plátce

1) Poplatek dle Terms and Conditions for Bank Correspondents (1 %, min. 300 Kč, max. 2 000 Kč).

2) Kód zpoplatnění SHA je povinný u převodů do/z členských států EU/EHP. Stejně tak je SHA jediným možným kódem zpoplatnění pro převody ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR ve všech měnách.

Doplňkové služby pro tuzemský a zahraniční platební styk

Tuzemské bezhotovostní operace

 

ČSOB Elektronické bankovnictví 1)

ČSOB Telefonní bankovnictví

Sběrný box

U přepážky

Odchozí platba z cizoměnového účtu nebo z korunového na cizoměnový v Kč

9 Kč

9 Kč

9 Kč

9 Kč

Odchozí platba z cizoměnového účtu nebo z korunového na cizoměnový mezi účty téhož klienta do počtu 1 000 měsíčně

zdarma

zdarma

Prioritní platba do jiné banky ve stanovené lhůtě (po stanovené lhůtě cena bude stanovena podle skutečných nákladů)

100 Kč

200 Kč 2)

– Službu nelze zřídit.

1) ČSOB CEB, ČSOB InternetBanking 24 (ČSOB Internetové bankovnictví), ČSOB BusinessBanking 24, ČSOB MultiCash 24.

2) Poplatek za platbu pořízenou z účtu úschovy klient hradí z jiného účtu.

Platby z/do zahraničí v Kč a cizí měně a z/do tuzemska v cizí měně

U.S. Direct Deposit Program (zpracování penzijních dávek americké vlády) – příchozí platba na účet

3 USD

Promptní provedení platby (pouze po předchozí dohodě s bankou) 1)

500 Kč

Změna valuty (pouze po předchozí dohodě s bankou) 2)

500 Kč

Změny, opravy a zrušení příkazu před jeho provedením na žádost klienta

zdarma

Změny, opravy a zrušení příkazu po jeho provedení na žádost klienta

500 Kč + výlohy zprostředkujících bank

Reklamace provedení příchozí nebo odchozí platby na žádost klienta nebo reklamace zprostředkující banky se žádostí o vyjasnění nekompletních údajů či instrukcí klienta

500 Kč + výlohy zprostředkujících bank

Zaslání debetního nebo kreditního avíza poštou

30 Kč

Zaslání kopie debetního avíza poštou, faxem či e-mailem na žádost příkazce

100 Kč

Zadání trvalého příkazu k odchozí platbě do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně v písemné formě podané u přepážky

100 Kč

Swift do tuzemska i do zahraničí (výlohy za swift se účtují vždy při poskytnutí služby)

150 Kč / zpráva

Garantovaný OUR, poplatek pro odchozí USD platby (dodatečný poplatek, který slouží k pokrytí veškerých nákladů spojených s provedením příslušné platební transakce)

500 Kč

1) Jde o urychlení zpracování platby (nemá vliv na rychlost připsání prostředků).

2) Jde o změnu data připsání prostředků na účet banky příjemce (má vliv na rychlost připsání prostředků na účet příjemce).

Ostatní poplatky pro tuzemský a zahraniční platební styk

Vystavení potvrzení o provedení odchozí platby

100 Kč

Oznámení o neprovedení platby

zdarma

Služby elektronického bankovnictví

ČSOB CEB

Měsíční poplatek za vedení služby ČSOB CEB Plus – klient s ČSOB Obchodním kontem / klient s ČSOB
Podnikatelským kontem, ČSOB Firemním kontem, ČSOB Municipálním kontem, ČSOB Družstevním kontem,
ČSOB Kontem pro neziskové organizace / ostatní klienti 1)

zdarma / 100 Kč / 400 Kč

Měsíční poplatek za vedení služby ČSOB CEB – klient s ČSOB Obchodním kontem, ČSOB Firemním kontem, ČSOB Podnikatelským kontem, ČSOB Municipálním kontem, ČSOB Družstevním kontem, ČSOB Kontem pro neziskové organizace / ostatní klienti 1)

zdarma / 100 Kč

Měsíční poplatek za obsluhu účtů prostřednictvím majitele služby (Zmocnění) – klient s ČSOB Obchodním
kontem, ČSOB Firemním kontem, ČSOB Kontem pro neziskové organizace / ČSOB Podnikatelským kontem / ostatní klienti 2)

zdarma / 50 Kč / 100 Kč

Zřízení přístupu k 1 účtu vedenému mimo ČSOB (jednorázově)

1 000 Kč

Měsíční poplatek z a přístup k účtu vedeném mimo ČSOB a přijímání elektronických výpisů z jiné banky
(SWIFT MT940)

100 Kč

Odeslání příkazu k úhradě do jiné banky (SWIFT MT101)

zdarma

Asistence zaměstnance banky při zprovoznění služby u klienta 3)

1 500 Kč + 21% DPH

ČSOB CEB Info – SMS zprávy 4)

2 Kč

ČSOB CEB Info – emailové zprávy 4)

zdarma

ČSOB CEB Info – SMS zprávy (měsíčně zdarma) – klient s ČSOB CEB / klient s ČSOB CEB Plus 4)

5 / 30

1) Virtuální pobočka zdarma.

2) Poplatek se účtuje pouze v případě odlišného majitele účtu od majitele služby.

3) Cena zahrnuje jeden výjezd pracovníka banky ke klientovi na území ČR. V případě výjezdu do zahraničí je cena stanovena individuálně.

4) ČSOB CEB Info umožňuje zasílání notifikací a potvrzení o zpracování platby.

Služba

ČSOB InternetBanking 24 (ČSOB Internetové bankovnictví)1)

ČSOB Smartbanking 1)

ČSOB Telefonní bankovnictví 1)

Zřízení služby – klient s ČSOB Obchodním kontem, ČSOB Municipálním kontem, ČSOB Družstevním kontem a ČSOB Kontem pro neziskové organizace / ostatní klienti

zdarma

stažení aplikace zdarma

zdarma

Měsíční poplatek za vedení služby 2)

zdarma

zdarma

zdarma / 20 Kč/40 Kč

1) Služba ČSOB InternetBanking 24 (ČSOB Internetové bankovnictví) se poskytuje společně se službou ČSOB Telefonní bankovnictví. Pro využití aplikace ČSOB Smartbanking je nutné mít současně zřízenou službu ČSOB InternetBanking 24 (ČSOB Internetové bankovnictví).

2) Služba je zdarma nebo se slevou v rámci některých kont. Cena 40 Kč platí při užívání služeb ČSOB Telefonní bankovnictví samostatně. Cena 20 Kč platí v kombinaci s jinou službou elektronického bankovnictví (cena za každou zmocněnou osobu).

Potvrzovací zprávy, ČSOB Info 24 / Moje info

SMS zprávy pro přihlašování a potvrzování transakcí

zdarma

SMS zprávy zaslané v rámci služby ČSOB Info 24

2 Kč

E-mailové zprávy v rámci služby ČSOB Info 24 v rámci všech kont

zdarma

Ostatní služby elektronického bankovnictví

Vydání čtečky čipových karet – klienti s ČSOB Podnikatelským kontem, ČSOB Firemním kontem, ČSOB Obchodním kontem, ČSOB Municipálním kontem, ČSOB Družstevním kontem a ČSOB Kontem pro neziskové organizace / ostatní klienti

zdarma / 500 Kč 1)

1) Cena za první vydání čtečky či náhradu za znehodnocenou čtečku nepodléhá DPH. V ostatních případech prodeje čtečky je nutné cenu navýšit o 21 % DPH.

Vydání a obnova bezpečnostního certifikátu provedená pracovníkem banky v pobočce (v ceně je i případné vydání nebo výměna čipové karty)

400 Kč

Obnova bezpečnostního certifikátu provedená prostřednictvím internetového bankovnictví – klient s ČSOB Podnikatelským kontem, ČSOB Firemním kontem, ČSOB Obchodním kontem, ČSOB Municipálním kontem, ČSOB Družstevním kontem, ČSOB Kontem pro neziskové organizace a s ČSOB Firemním kontem Plus / ostatní klienti

zdarma / 200 Kč

Mimořádná obnova bezpečnostního certifikátu (tj. v době dříve než 1 měsíc před koncem platnosti předchozího certifikátu)

400 Kč

ČSOB MultiCash 24

Zřízení služby

5 000 Kč

Měsíční poplatek za vedení služby

500 Kč

Změna typu instalace (lokální, síťová)

4 500 Kč

Zřízení vzdáleného přístupu k 1 účtu v jiné bance

1 000 Kč

Přijímání elektronických výpisů z jiné banky měsíčně (SWIFT MT940)

300 Kč

Odeslání příkazu k úhradě do jiné banky (SWIFT MT101)

zdarma