Účty

 

ČSOB Podnikatelské konto

ČSOB Firemní konto

ČSOB Obchodní konto

ČSOB Municipální konto

ČSOB Družstevní konto

ČSOB Konto pro neziskové organizace

Účty a transakce

Konta pro malé a střední firmy a podnikatele

Speciální nabídka kont pro municipality, bytová družstva a neziskové organizace

Založení účtu

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Zrušení účtu

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Vedení účtu (měsíčně)

165 Kč

340 Kč

1 150 Kč

100 Kč

150 Kč

135 Kč

Zaslání výpisu měsíčně poštou

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Vedení účtu (měsíčně) s elektronickými výpisy (měsíčně / týdně / po pohybu), má-li klient zřízenu některou ze služeb elektronického bankovnictví

115 Kč

290 Kč

1 100 Kč

80 Kč

130 Kč

105 Kč

Příchozí úhrady tuzemské (měsíčně zdarma)

5

15

100

Odchozí úhrady tuzemské zadané elektronicky (měsíčně zdarma, mimo Inkas, neplatí pro ČSOB Telefonní bankovnictví

10

30

150

Odchozí úhrady tuzemské přes sběrný box (měsíčně zdarma)

1

Podání a vyhodnocení žádosti o poskytnutí povoleného přečerpání účtu

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Zaslání informační SMS ČSOB Info 24 / Moje info zprávy (měsíčně zdarma)

5 / 5

10 / 10

20 / 20

3 / 5

3 / 5

3 / 5

Elektronické bankovnictví v rámci konta

Služby elektronického bankovnictví (ČSOB InternetBankig 24, ČSOB Internetové bankovnictví, ČSOB Telefonní bankovnictví)

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

ČSOB CEB (vedení služby měsíčně) 3)

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

ČSOB CEB Plus (vedení služby měsíčně) 3)

100 Kč

100 Kč

zdarma

100 Kč

100 Kč

100 Kč

ČSOB CEB – Obsluha účtů prostřednictvím jiného majitele služby (Zmocnění měsíčně)

50 Kč

zdarma

zdarma

zdarma

Vydání bezpečnostního certifikátu pro elektronické bankovnictví (včetně čipové karty), vydání první čtečky čipových karet, standardní obnova certifikátu online (ve službě elektronického bankovnictví)

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Karty a pojištění v rámci konta

Výběry hotovosti debetní kartou z bankomatů ČSOB v ČR (měsíčně zdarma)

5

Mezinárodní embosovaná karta Business Standard (Mastercard nebo VISA) a/nebo Vkladová karta Maestro (měsíčně zdarma)

1

2

3 1)

1

1

1

Pojištění ztráty a krádeže karty k jedné debetní kartě vydané zdarma v rámci konta

Basic

Basic

Classic 2)

Basic

– Služba není součástí konta nebo není k dispozici.

1) Jedna z karet zdarma v rámci ČSOB Obchodního konta může být Business Premium (Mastercard nebo VISA).

2) Pojištění se vztahuje u ČSOB Obchodního konta pouze ke kartě Business Premium (Mastercard nebo VISA).

3) Virtuální pobočka zdarma

ČSOB Běžný účet v Kč a v cizí měně

Založení účtu

zdarma

Zrušení účtu

zdarma

Vedení účtu (měsíčně)

120 Kč

Zaslání výpisu měsíčně – poštou

zdarma

Vedení účtu (měsíčně) s elektronickými výpisy (měsíčně / týdně / po pohybu), má-li klient zřízenu některou ze služeb elektronického bankovnictví

80 Kč

U účtů vedených v cizí měně jsou stanovené poplatky přepočteny aktuálním kurzem ČSOB deviza střed (podle kurzovního lístku ČSOB) v den zúčtování poplatku. Tyto poplatky jsou zaúčtovány v protihodnotě měny účtu.

U vedení Běžného účtu – úschova u notáře a advokáta je od zpoplatnění upuštěno. Neuplatňuje se poplatek za vedení účtu, zaslání výpisů, hotovostní ani tuzemské bezhotovostní transakce.

U vedení zvláštního Běžného účtu – účet soudního exekutora je od zpoplatnění upuštěno. Neuplatňuje se poplatek za vedení účtu, zaslání výpisů, hotovostní ani tuzemské bezhotovostní transakce

První zvláštní Běžný účet pro pojišťovací agenty a makléře je po dobu 3 měsíců osvobozen od všech poplatků; další Běžný účet (vč. prvního účtu po uplynutí 3 měsíců) je veden bez poplatku za vedení účtu a s výpisem zasílaným měsíčně, poštou; zároveň nejsou zpoplatněny 3 Odchozí úhrady v rámci tuzemského korunového platebního styku zadané elektronicky (neplatí pro ČSOB Telefonní bankovnictví). Zřízení, vedení a zrušení Běžného účtu nadačního jmění a Běžného účtu pro složení/navýšení základního jmění/kapitálu je zdarma.

Ostatní služby a transakce pro ČSOB Běžný účet jsou zpoplatněny.

Doplňkové služby pro běžné platební účty

Příplatek za zaslání výpisu z účtu poštou týdně / po pohybu k ČSOB Podnikatelskému kontu, ČSOB Firemnímu kontu a ČSOB Obchodnímu kontu

175 Kč / 350 Kč

Příplatek za zaslání výpisu z účtu poštou týdně / po pohybu k ČSOB Municipálnímu kontu, ČSOB Družstevnímu kontu a ČSOB Kontu pro neziskové organizace

75 Kč / 250 Kč

Příplatek za zaslání výpisu z účtu poštou týdně / po pohybu k ČSOB Běžnému účtu v Kč a cizí měně

175 Kč / 350 Kč

Vyhotovení náhradního papírového výpisu z účtu na žádost klienta (za kus)

100 Kč

Správa jednoho účtu při pohledávkové exekuci (za každý započatý kalendářní měsíc)

500 Kč

Nedodržení smluvních podmínek běžných platebních účtů

Zaslání jedné výzvy na uhrazení debetního zůstatku na účtu

50 Kč + poštovné

Zaslání jedné upomínky na uhrazení debetního zůstatku na účtu

200 Kč + poštovné

Karty

Debetní karty

Mastercard Business Standard 1) / VISA Business Standard

Mastercard Business Premium 1) / VISA Business Premium

Mastercard Business Gold 1) / VISA Business Gold

Měsíční poplatek za kartu (pokud není v rámci konta zdarma)

45 Kč

200 Kč

350 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR, SR a ve skupině KBC 2)

5 Kč

5 Kč

5 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR

40 Kč

40 Kč

40 Kč

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

100 Kč

100 Kč

100 Kč

Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu na vlastní běžný platební účet, ke kterému je debetní karta vydána, nebo na jiný vedený v ČSOB

zdarma

zdarma

zdarma

Výběr hotovosti prostřednictvím debetní karty na České poště

40 Kč

40 Kč

40 Kč

Vklad hotovosti připisovaný na běžný platební účet prostřednictvím debetní karty na České poště

15 Kč

15 Kč

15 Kč

Odchozí úhrada debetní kartou na České poště

60 Kč

60 Kč

60 Kč

Cestovní pojištění

zdarma (varianta Classic)

zdarma (varianta Extra)

Pojištění právní ochrany

zdarma

zdarma

– Služba není součástí, lze dokoupit.

1) Součástí karet Mastercard Business je bezplatná registrace a členství v benefitním programu – Mastercard® BUSINESS SELECTION. Služba je aktivní po registraci klientem na webových stránkách Mastercard.

2) Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), CIBANK (Bulharsko).

Veškeré transakce na České poště jsou možné pouze v měně Kč a z/na korunový účet vedený v Kč, k němuž je karta vydána.

Kreditní karty

Mastercard Business 1)

Poplatek za kartu

zdarma

Výběr hotovosti z bankomatu ČSOB v ČR, SR a ve skupině KBC 5)

5 Kč + 1 %

Výběr hotovosti z bankomatu jiné banky v ČR

40 Kč + 1 %

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

150 Kč

Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu

zdarma

Vklad hotovosti připisovaný na účet vedený ke kreditní kartě v pobočce ČSOB

zdarma

Výběr hotovosti prostřednictvím kreditní karty na České poště

40 Kč + 1 %

Vklad hotovosti připisovaný na účet vedený ke kreditní kartě prostřednictvím kreditní karty na České poště

zdarma

Automatické inkaso plné splátky kreditní karty z podnětu klienta (roční poplatek)

200 Kč

Elektronický převod z úvěru kreditní karty na běžný platební účet klienta vedený v ČSOB

0,5 % z převáděné částky

Zaslání výpisu – elektronicky/poštou 2)

zdarma

Služby spojené s každou kreditní kartou vydanou k úvěrovému účtu 3, 4)

600 Kč

Změna podmínek smlouvy o úvěru z podnětu klienta

min. 3 000 Kč

Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky

300 Kč/500 Kč

1) Součástí karet Mastercard Business je bezplatná registrace a členství v benefitním programu – Mastercard® BUSINESS SELECTION. Služba je aktivní po registraci klientem na webových stránkách Mastercard.

2) Výpis z úvěrového účtu ke kreditní kartě je vystaven a zasílán 15 dní přede dnem splatnosti.

3) Obsahem tohoto poplatku jsou zejména činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kreditní karty klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí či vyčíslení povinné a plné splátky a úroků za běžné období hrazené klientem, rezervace finančních zdrojů, poradenské a administrativní služby pobočkové sítě, konzultační služby telefonického/klientského centra, a to i v případě, že klient kreditní kartu nevyužívá nebo jí nedisponuje z důvodů na své straně.

4) Poplatek je účtován jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, na který připadá výročí vydání karty. Poplatek je účtován po celou dobu trvání úvěru (i v případě, že klient kreditní kartu nepřevezme).

5) Týká se výběrů hotovosti z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), CIBANK (Bulharsko).

Veškeré transakce na České poště jsou možné pouze v měně Kč a z/na korunový účet vedený v Kč, k němuž je karta vydána.

Vkladová karta Maestro

Měsíční poplatek poskytnutí vkladové karty

20 Kč

Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu na běžný platební účet, ke kterému je vkladová karta vydána

zdarma

Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu na jiný běžný platební účet vedený v ČSOB

Vklad hotovosti na základě karty na České poště

15 Kč

– Služba nelze zřídit.

Veškeré transakce na České poště jsou možné pouze v měně Kč a z/na korunový účet vedený v Kč, k němuž je karta vydána.

Další služby a transakce u karet

Změna PIN v bankomatu

zdarma

Dotaz na zůstatek v bankomatu ČSOB v ČR

zdarma

Dotaz na zůstatek v ostatních bankomatech v ČR i zahraničí

25 Kč

Platba kartou (o případném poplatku musí obchodník kupujícího předem informovat)

zdarma

CashBack

zdarma

Změna limitu karty prostřednictvím ČSOB CEB, ČSOB InternetBanking 24 (ČSOB Internetové bankovnictví), ČSOB BusinessBanking 24 a ČSOB Smartbanking

zdarma

Změna limitu karty v pobočce ČSOB nebo telefonicky

25 Kč

Vydání nebo změna designu Image karty (mimo kreditní karty a vkladové karty) 1)

200 Kč

Trvalá/dočasná blokace karty

zdarma

Výběr hotovosti u přepážky / ve směnárně v ČR a v zahraničí

200 Kč

Expresní vydání karty (do 3 pracovních dnů)

500 Kč

Obnovené vydání karty, mimo Image karty (ztráta, krádež, předčasná obnova apod.)

300 Kč

Opakované vydání PIN

90 Kč

Vydání náhradní hotovosti v zahraničí (pouze pro embosované karty)

3 000 Kč

Vydání náhradní karty v zahraničí (pouze pro embosované karty)

4 000 Kč

Odmítnutí převzetí automaticky vydané nové karty

100 Kč

Správa platebních karet prostřednictvím služby ČSOB KontrolKa

zdarma

Odeslání karty/PIN do zahraničí kurýrní službou DHL – Evropa, USA, Kanada, Mexiko / ostatní státy

1 100 Kč / 1 500 Kč

1) Služba je dostupná pouze pro debetní karty MasteCard Business Standard.

Pojištění ke kartám 1)

Cestovní pojištění 2)

Classic / Classic family

Extra / Extra family

Cena pojištění – ročně (individuální/family)

500 Kč / 1 255 Kč

1 350 Kč / 2 650 Kč

Pojištění ztráty a krádeže

BASIC

CLASSIC

EXTRA

Cena pojištění – ročně

135 Kč

390 Kč

800 Kč

1) Služba není dostupná pro vkladovou kartu.
Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou kartou. Pojistné je účtováno jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců. Při změně nebo dodatečném sjednání pojištění je účtováno pojistné v plné výši nově požadovaného pojištění.

2) Pojištění ve variantě family se vztahuje na 2 dospělé osoby včetně majitele karty a 3 děti do věku 18 let. Při dokoupení varianty family ke kartě, u které je již individuální pojištění stejného typu v ceně karty (v ceně karty varianta Classic, dokoupení varianty Classic family nebo v ceně karty varianta Extra, dokoupení varianty Extra family) se účtuje rozdíl mezi oběma variantami.

Ostatní pojištění ke kartám

Pojištění právní ochrany (ročně)

250 Kč

Pojištění právní ochrany je automatickou součástí debetních karet Mastercard Business Gold a Mastercard Business Premium. Není k dispozici pro vkladovou kartu.

Tuzemské a zahraniční platby

Tuzemský platební styk

Bezhotovostní operace

 

Služby internetového bankovnictví 1)

ČSOB Telefonní bankovnictví

Sběrný box 2)

U přepážky

Odchozí úhrada

3 Kč

30 Kč

30 Kč

50 Kč

Úhrady mezi účty téhož klienta (do počtu 1 000 měsíčně)

zdarma

zdarma

Trvalý příkaz (za odchozí položku)

3 Kč

6 Kč

6 Kč

6 Kč

Inkaso (za odchozí položku)

6 Kč

6 Kč

6 Kč

6 Kč

Zřízení Trvalého příkazu, Trvalého příkazu k inkasu, svolení k Inkasu

zdarma

30 Kč

30 Kč

50 Kč

Změna Odchozí úhrady, Trvalého příkazu, Trvalého příkazu k inkasu, svolení k Inkasu

zdarma

30 Kč

30 Kč

50 Kč

Zrušení Odchozí úhrady, Trvalého příkazu, Trvalého příkazu k inkasu, svolení k Inkasu

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Příchozí úhrada (včetně Příchozích úhrad z cizoměnového účtu)

6 Kč

Odchozí úhrada zadaná kartou v kiosku 3)

5 Kč

– Služba není k dispozici.

1) ČSOB CEB, ČSOB InternetBanking 24 (ČSOB Internetové bankovnictví), ČSOB BusinessBanking 24, ČSOB MultiCash 24, ČSOB Smartbanking.

2) Nelze zadat příkaz s datem splatnosti tentýž den.

3) Maximální částka Odchozí úhrady zadané kartou v kiosku je 10 000 Kč.

Hotovostní operace v pobočce ČSOB

Vklad hotovosti na běžný platební účet

zdarma

Zpracování hotovosti připisované na běžný platební účet

15 Kč

Vklad hotovosti na běžný platební účet v souhrnném objemu větším než 1 mil. Kč 1)

0,1 % ze zpracované hotovosti

Vklad hotovosti provedený třetí osobou na účet 2)

100 Kč

Výběr hotovosti z běžného platebního účtu v měně účtu

80 Kč (nebo protihodnota 80 Kč v měně účtu)

Výběr hotovosti z běžného platebního účtu v Kč / cizí měně z účtu vedeného v jiné měně

80 Kč (nebo protihodnota 80 Kč v měně účtu) + 1 % z vybírané částky

1) Klient platí za každý vklad, pokud souhrnný objem hotovosti na jeho všechny běžné platební účty vedené v Kč i cizí měně během 1 měsíce přesáhne 1 mil. Kč nebo ekvivalent 1 mil. Kč. Do souhrnného objemu není započítávána hotovost ze zajištěných obalů, nočního trezoru, vložená prostřednictvím vkladového bankomatu a na České poště.

2) Třetí osoba je osoba, která není majitelem ani disponentem účtu, ve prospěch kterého je připsán vklad.

Služby a transakce na České poště

Výběr hotovosti z běžného platebního účtu debetní kartou

40 Kč

Výběr hotovosti kreditní kartou

40 Kč + 1 %

Vklad hotovosti připisovaný na běžný platební účet na základě debetní nebo vkladové karty

15 Kč

Vklad hotovosti připisovaný na účet vedený ke kreditní kartě na základě kreditní karty

zdarma

Vklad hotovosti na základě dokladu (kód 90 pro Kč, kód 95 pro měnu EUR)

50 Kč

Odchozí úhrada debetní kartou

60 Kč

Donáška hotovosti na adresu

65 Kč

Veškeré transakce na České poště jsou možné pouze v měně Kč a pouze na účet vedený v Kč, ke kterému je karta vydána. Vklad dokladem kód 95 se provádí v měně EUR, na účet vedený v EUR.

Zajištěný obal a noční trezor

Zpracování hotovosti obsažené v každém jednotlivém zajištěném obalu nebo obalu nočního trezoru

29 Kč

Každé jednotlivé nedodržení zásad adjustace hotovosti

100 Kč

Poškození nebo nevrácení zapůjčeného textilního pytle k zajištěným obalům nebo kazety nočního trezoru

200 Kč

Poškození nebo ztráta zapůjčeného klíče / magnetické karty ke vstupu do nočního trezoru

500 Kč

Obalový materiál (cena se vybírá pouze tehdy, je-li úhrada za vydaný obalový materiál smluvně dohodnuta):

Cena za jeden kus sáčku nočního trezoru

podle aktuální ceny stanovené dodavatelskou firmou + 21 % DPH

Cena za jeden kus bezpečnostní obálky

podle aktuální ceny stanovené dodavatelskou firmou + 21 % DPH

Cena za jeden kus plastové plomby

podle aktuální ceny stanovené dodavatelskou firmou + 21 % DPH

Cena za ostatní obalový materiál

podle aktuální ceny stanovené dodavatelskou firmou + 21 % DPH

Hotovostní operace klienta ČSOB, který je charakterem obchodní činnosti finanční institucí nebo institucí dle §17a zákona č. 21/1992 Sb. 1)

Zpracování hotovosti v pobočce ČSOB připisované na běžný platební účet klienta

120 Kč

Zpracování hotovosti obsažené v každém jednotlivém zajištěném obalu nebo obalu nočního trezoru předaného a zpracovaného v pobočce ČSOB

250 Kč

Zpracování hotovosti obsažené v každém jednotlivém zajištěném obalu nebo obalu nočního trezoru předaného v pobočce ČSOB a zpracovaného v Centrálním trezoru ČSOB

300 Kč

Zpracování hotovosti obsažené v každém jednotlivém zajištěném obalu nebo obalu nočního trezoru předaného a zpracovaného v Centrálním trezoru ČSOB

180 Kč

1) Zpracování hotovosti připisované na běžný platební účet klienta ČSOB, který je charakterem obchodní činnosti finanční institucí nebo institucí dle §17a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění novel, nebo zdravotní pojišťovnou, pojišťovnou, leasingovou nebo faktoringovou společností. Ceny za ostatní hotovostní operace (neuvedené v této tabulce) se řídí cenami uvedeným v části sazebníku A | ÚČTY A PLATBY | Tuzemské a zahraniční platby.

ČSOB FlexiCash Plus – odvody a dotace hotovosti 1)

ČSOB FlexiCash Plus – odvody hotovosti

Druh zpracované hotovosti

do 1 000 000 Kč

do 3 000 000 Kč

do 7 000 000 Kč

do 30 000 000 Kč

do 60 000 000 Kč

nad 60 000 000 Kč

CZK – tříděná hotovost

0,385 ‰

0,380 ‰

0,352 ‰

0,347 ‰

0,325 ‰

0,314 ‰

CZK – netříděná hotovost

0,424 ‰

0,418 ‰

0,413 ‰

0,407 ‰

0,402 ‰

0,396 ‰

EUR

0,429 ‰

0,407 ‰

0,385 ‰

0,380 ‰

0,363 ‰

0,352 ‰

Uvedená sazba je dána měsíčním objemem odvedené hotovosti.

ČSOB FlexiCash Plus – dotace hotovosti

Objem dotované hotovosti v bankovkách

do 50 000 Kč

do 100 000 Kč

do 500 000 Kč

do 1 000 000 Kč

nad 1 000 000 Kč

0,25 %

0,20 %

0,15 %

0,13 %

0,12 %

Uvedená sazba je vždy dána objemem jedné připravované dotace v bankovkách.

Objem dotované hotovosti v mincích

do 20 000 Kč

do 100 000 Kč

do 500 000 Kč

do 1 000 000 Kč

nad 1 000 000 Kč

0,65 %

0,50 %

0,40 %

0,30 %

0,30 %

Uvedená sazba je vždy dána objemem jedné připravované dotace v mincích.

Minimální poplatek za přípravu jedné dotace

100 Kč

Maximální poplatek za přípravu jedné dotace

6 000 Kč

Cena za jeden kus jednorázového obalového materiálu poskytnutého Dodavatelem (bezpečnostní agenturou)

podle aktuální ceny stanovené Dodavatelem (bezpečnostní agenturou)

Poplatek za přepravu odvodu, resp. dotace hotovosti

smluvně

Příplatek za přepravu dotace mincí

dle váhy mincí

Příplatek je účtován k poplatku za přepravu dle reálné váhy každé dotace mincí. Dotace menší než 20 kg je bez příplatku.

Váha zásilky

od 20 kg

od 30 kg

od 60kg

od 80 kg

Příplatek k poplatku za přepravu dotace hotovosti

20 %

50 %

100 %

individuálně

1) Ke všem poplatkům v rámci služby ČSOB FlexiCash Plus je připočítána DPH ve výši 21 %.

Méně časté hotovostní operace

Vklad mincí nebo výměna bankovek nebo mincí v Kč v počtu nad 100 ks jedné nominální hodnoty 2)

3 % z částky přijaté hotovosti převyšující 100 ks příslušné nominální hodnoty, min. 100 Kč 1)

Vklad mincí v EUR v počtu 50 a více ks mincí

2 % ze zpracované hotovosti v mincích, min. 100 Kč 1)

Vklad cizí měny připisované na účet vedený v jiné měně

2 % ze zpracované hotovosti

Vklad ve formě poškozených bankovek a bankovek v prekluzi v cizí měně

10 % z hodnoty předložené bankovky

Vklad a převod hotovosti v Kč ve prospěch účtu v Kč vedeného u jiného poskytovatele platebních služeb

2 % z převáděné částky, min. 150 Kč

Vklad a převod hotovosti na běžný platební účet vedený u ČSOB v SR (jeden převod denně maximálně ve výši 100 000 Kč včetně)

150 Kč

Vklad/výměna hotovosti neroztříděné podle nominálních hodnot

100 Kč

Ohlášený a nevyplacený výběr v hotovosti

0,3 % z nevyplacené částky

Výměna nominálních hodnot bankovek a mincí cizích měn se neprovádí.

1) Pokud jsou mince vloženy prostřednictvím zajištěného obalu nebo nočního trezoru, pak není stanovena minimální částka poplatku.

2) Poplatek pro výměnu bankovek nebo mincí platí také pro pobočky České pošty, s.p.

Zahraniční platební styk

Úhrady z/do zahraničí v Kč a cizí měně a z/do tuzemska v cizí měně

Příchozí úhrada – SEPA do max. částky 50 000 EUR 1)

150 Kč

Příchozí úhrada zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně/Příchozí úhrada – SEPA nad částku 50 000 EUR 1)

1 %, min. 150 Kč, max. 1 000 Kč

Příchozí úhrada z příkazu klienta ČSOB v ČR a v SR

6 Kč

Příchozí úhrada z příkazu klienta ČSOB v ČR a v SR ve prospěch účtu klienta, který je charakterem obchodní činnosti finanční institucí nebo institucí dle §17a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění novel, nebo zdravotní pojišťovnou, pojišťovnou, leasingovou nebo faktoringovou společností

250 Kč

Inkaso SEPA – strana příjemce

Příchozí úhrada na základě Inkaso SEPA realizovaná v rámci ČSOB ČR a SR

6 Kč

Příchozí úhrada na základě Inkaso SEPA vyslaného do jiné banky

150 Kč

 

Služby elektronického bankovnictví 2)

ČSOB Telefonní bankovnictví

U přepážky

Odchozí úhrada ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR 3)

9 Kč

9 Kč

9 Kč

Odchozí úhrada z účtu klienta ČSOB, který je charakterem obchodní činnosti finanční institucí nebo institucí dle §17a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění novel, nebo zdravotní pojišťovnou, pojišťovnou, leasingovou nebo faktoringovou společností, ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR

250 Kč

250 Kč

500 Kč

Odchozí úhrada – SEPA do max. částky 50 000 EUR 1)

250 Kč

250 Kč

250 Kč + 250 Kč 4)

Odchozí úhrada – SEPA nad částku 50 000 EUR 1)

750 Kč

750 Kč

1 500 Kč + 250 Kč 4)

Odchozí úhrada do zahraničí v Kč a v cizí měně a do tuzemska v cizí měně

1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč

1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč

1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč + 250 Kč 4)

Odchozí úhrada do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně dle požadavků banky na automatizované zpracování (tzv. STP úhrada) 5)

0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč

0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč

– Službu nelze zřídit.

1) SEPA je úhrada v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Andora a Vatikán s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

2) ČSOB CEB, ČSOB InternetBanking 24 (ČSOB Internetové bankovnictví), ČSOB BusinessBanking 24, ČSOB MultiCash 24.

3) Pro úhrady ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR je jediný možný kód zpoplatnění SHA.

4) Poplatek za zpracování příkazu podaného písemně.

5) STP úhradou se rozumí elektronicky zadaná úhrada s uvedením banky příjemce ve formátu BIC, účtem příjemce v příslušném formátu a bez jakýchkoliv specifických požadavků na zpracování.

Inkaso SEPA – strana plátce

Odchozí úhrada na základě Inkaso SEPA realizovaná v rámci ČSOB ČR a SR

9 Kč

Odchozí úhrada na základě Inkaso SEPA vyslaného z jiné banky

250 Kč

Doplňkové služby pro tuzemské a zahraniční platby (úhrady)

Tuzemské bezhotovostní operace

 

Služby elektronického bankovnictví 1)

ČSOB Telefonní bankovnictví

Sběrný box

U přepážky

Odchozí úhrada z cizoměnového účtu nebo z korunového na cizoměnový v Kč

9 Kč

9 Kč

9 Kč

9 Kč

Odchozí úhrada z cizoměnového účtu nebo z korunového na cizoměnový mezi účty téhož klienta do počtu 1 000 měsíčně

zdarma

zdarma

Odchozí úhrada prioritní – úhrada do jiné banky ve stanovené lhůtě (po stanovené lhůtě cena bude stanovena podle skutečných nákladů)

100 Kč

200 Kč 2)

– Službu nelze zřídit.

1) ČSOB CEB, ČSOB InternetBanking 24 (ČSOB Internetové bankovnictví), ČSOB BusinessBanking 24, ČSOB MultiCash 24.

2) Poplatek za platbu pořízenou z účtu úschovy klient hradí z jiného účtu.

Ostatní poplatky pro tuzemské a zahraniční platby (úhrady)

Příchozí úhrada – U.S. Direct Deposit Program (zpracování penzijních dávek americké vlády) – příchozí platba na účet

3 USD

Promptní provedení Odchozí úhrady (pouze po předchozí dohodě s bankou) 1)

500 Kč

Změna valuty (pouze po předchozí dohodě s bankou) 2)

500 Kč

Změny, opravy a zrušení Odchozí úhrady před jejím provedením na žádost klienta

zdarma

Změny, opravy a zrušení Odchotzí úhrady po jejím provedení na žádost klienta

500 Kč + výlohy zprostředkujících bank

Reklamace provedení Příchozí nebo Odchozí úhrady na žádost klienta nebo reklamace zprostředkující banky se žádostí o vyjasnění nekompletních údajů či instrukcí klienta

500 Kč + výlohy zprostředkujících bank

Zaslání debetního nebo kreditního avíza poštou

30 Kč

Zaslání kopie debetního avíza případně Swiftové zprávy poštou, faxem či e-mailem na žádost klienta

100 Kč

Zadání Trvalého příkazu do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně v písemné formě podané u přepážky

100 Kč

Garantovaný OUR, poplatek pro Odchozí úhradu platby v USD (dodatečný poplatek, který slouží k pokrytí veškerých nákladů spojených s provedením příslušné platební transakce)

500 Kč

1) Jde o urychlení zpracování úhrady (nemá vliv na rychlost připsání prostředků).

2) Jde o změnu data připsání prostředků na účet banky příjemce (má vliv na rychlost připsání prostředků na účet příjemce).

Ostatní poplatky pro tuzemský a zahraniční platební styk

Vystavení potvrzení o provedení Odchozí úhrady

100 Kč

Oznámení o neprovedení úhrady

zdarma

Odchozí úhrada iniciovaná (Nepřímé dání platebního příkazu)

poplatek je účtován dle položky Odchozí úhrada zadaná přes internetové bankovnictví pro daný typ transakce

Elektronické bankovnictví

ČSOB CEB

Měsíční poplatek za vedení služby ČSOB CEB Plus – klient s ČSOB Obchodním kontem / klient s ČSOB
Podnikatelským kontem, ČSOB Firemním kontem, ČSOB Municipálním kontem, ČSOB Družstevním kontem,
ČSOB Kontem pro neziskové organizace / ostatní klienti 1)

zdarma / 100 Kč / 400 Kč

Měsíční poplatek za vedení služby ČSOB CEB – klient s ČSOB Obchodním kontem, ČSOB Firemním kontem, ČSOB Podnikatelským kontem, ČSOB Municipálním kontem, ČSOB Družstevním kontem, ČSOB Kontem pro neziskové organizace / ostatní klienti 1)

zdarma / 100 Kč

Měsíční poplatek za obsluhu účtů prostřednictvím majitele služby (Zmocnění) – klient s ČSOB Obchodním
kontem, ČSOB Firemním kontem, ČSOB Kontem pro neziskové organizace / ČSOB Podnikatelským kontem / ostatní klienti 2)

zdarma / 50 Kč / 100 Kč

Zřízení přístupu k 1 účtu vedenému mimo ČSOB prostřednictvím sítě SWIFT (jednorázově)

1 000 Kč

Přístup k účtu vedenému v jiné bance a přijímání elektronických výpisů z jiné banky formou MT940 (měsíčně)

100 Kč

Odeslání příkazu k úhradě z účtu vedeného v jiné bance formou MT101

zdarma

Asistence zaměstnance banky při zprovoznění služby u klienta 2)

1 500 Kč + 21% DPH

ČSOB CEB Info – zasílání informačních SMS (za kus)

2 Kč

ČSOB CEB Info – měsíční počet zpráv zdarma v rámci služby – klient s ČSOB CEB / klient s ČSOB CEB Plus 3)

5 / 30

1) Virtuální pobočka zdarma.

2) Cena zahrnuje jeden výjezd pracovníka banky ke klientovi na území ČR. V případě výjezdu do zahraničí je cena stanovena individuálně.

3) ČSOB CEB Info umožňuje zasílání notifikací a potvrzení o zpracování úhrady.

Služba

ČSOB InternetBanking 24 (ČSOB Internetové bankovnictví)1)

ČSOB Telefonní bankovnictví 1)

Zřízení služby – klient s ČSOB Obchodním kontem, ČSOB Municipálním kontem, ČSOB Družstevním kontem a ČSOB Kontem pro neziskové organizace / ostatní klienti

zdarma

zdarma

Vedení služby (měsíčně) 2)

zdarma

zdarma / 20 Kč/40 Kč

1) Služba ČSOB InternetBanking 24 (ČSOB Internetové bankovnictví) se poskytuje společně se službou ČSOB Telefonní bankovnictví a ČSOB Smartbanking.

2) Služba je zdarma nebo se slevou v rámci některých kont. Cena 40 Kč platí při užívání služeb ČSOB Telefonní bankovnictví samostatně. Cena 20 Kč platí v kombinaci s jinou službou elektronického bankovnictví (cena za každou zmocněnou osobu).

Potvrzovací zprávy, ČSOB Info 24 / Moje info

Zaslání SMS zprávy pro přihlášení a potvrzování transakcí

zdarma

Zaslání informační SMS zaslané v rámci služby ČSOB Info 24

2 Kč

Čipové karty s certifikáty pro služby elektronického bankovnictví

Vydání čtečky čipových karet – klienti s ČSOB Podnikatelským kontem, ČSOB Firemním kontem, ČSOB Obchodním kontem, ČSOB Municipálním kontem, ČSOB Družstevním kontem a ČSOB Kontem pro neziskové organizace / ostatní klienti

zdarma / 500 Kč 1)

1) Cena za první vydání čtečky či náhradu za znehodnocenou čtečku nepodléhá DPH. V ostatních případech prodeje čtečky je cena navýšena o 21 % DPH.

Vydání a obnova bezpečnostního certifikátu provedená pracovníkem banky v pobočce (v ceně je i případné vydání nebo výměna čipové karty)

400 Kč

Obnova bezpečnostního certifikátu provedená prostřednictvím internetového bankovnictví – klient s ČSOB Podnikatelským kontem, ČSOB Firemním kontem, ČSOB Obchodním kontem, ČSOB Municipálním kontem, ČSOB Družstevním kontem, ČSOB Kontem pro neziskové organizace a s ČSOB Firemním kontem Plus / ostatní klienti

zdarma / 200 Kč

Mimořádná obnova bezpečnostního certifikátu (tj. v době dříve než 1 měsíc před koncem platnosti předchozího certifikátu)

400 Kč

ČSOB MultiCash 24

Zřízení služby

5 000 Kč

Vedení služby (měsíčně)

500 Kč

Změna typu instalace (lokální, síťová)

4 500 Kč

Zřízení vzdáleného přístupu k 1 účtu v jiné bance

1 000 Kč

Přijímání elektronických výpisů z jiné banky měsíčně (SWIFT MT940)

300 Kč

Odeslání příkazu k úhradě do jiné banky (SWIFT MT101)

zdarma

Vzdálený přístup k účtům u ČSOB prostřednictvím sítě SWIFT

Přijímání příkazů k úhradě z účtu z jiné banky formou zprávy MT101 – zřízení služby

1 000 Kč

Zasílání výpisů z účtu do jiné banky formou zprávy MT940 – měsíční poplatek

1 500 Kč