ČSOB Spořicí účet pro podnikatele
ČSOB Termínovaný vklad pro podnikatele
ČSOB Termínovaný vklad Plus

Spořicí účty a termínované vklady

Aktuální úročení spořicích produktů ČSOB je k dispozici vždy na webu www.csob.cz/uroky.

Zřízení a vedení včetně zasílání výpisu měsíčně (poštou nebo elektronicky)

zdarma

Vklad hotovosti na termínovaný nebo spořicí účet u přepážky ČSOB

zdarma

Vklad hotovosti provedený třetí osobou na termínovaný neplatební nebo spořící platební účet u přepážky ČSOB

100 Kč

Vklad hotovosti na termínovaný neplatební nebo spořicí platební účet debetní kartou u vkladového bankomatu

zdarma

Předčasný výběr z termínovaných neplatebních a spořicích platebních účtů: 1)

1 % z vybírané částky

1) Minimální částka účtovaného poplatku je 50 Kč nebo protihodnota v příslušné měně u účtu vedeného v cizí měně.

Zřízení zástavního práva k pohledávce (vkladovému účtu) ve prospěch jiných subjektů

500 Kč

Výběr hotovosti ze spořicího platebního účtu a termínovaného neplatebního účtu v měně účtu

zdarma

Výběr hotovosti v Kč / cizí měně z účtu vedeného v jiné měně

1 % z vybírané částky

Druhý a další příkaz (včetně bezhotovostního) ke snížení vkladu v dispoziční lhůtě pro ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou

50 Kč

Správa jednoho účtu při pohledávkové exekuci (za každý započatý kalendářní měsíc)

500 Kč

Úschova, vypořádání a správa cenných papírů, dále jen CP (Custody)

Správa a úschova zaknihovaných cenných papírů

smluvně + DPH

Vedení evidence zaknihovaných cenných papírů

smluvně

Samostatná/hromadná úschova cenných papírů, imobilizace CP

smluvně + DPH

Vypořádání mimoburzovních (OTC) obchodů českých i zahraničních cenných papírů

smluvně

Zřízení, změna, zrušení zástavního práva k cenným papírům na majetkovém účtu klienta

1 000 Kč + DPH

Zprostředkování obchodů s podílovými listy a akciemi podílových a investičních fondů, dále CP

Uzavření „komisionářské smlouvy“ ohledně obchodování s CP

zdarma

Zprostředkování obchodů s podílovými listy a akciemi domácích a zahraničních podílových a investičních fondů

smluvně

Zprostředkování obchodů se zahraničními CP

smluvně, min. 1 000 Kč

Zprostředkování promptních a termínových obchodů s dluhopisy

smluvně, min. 1 000 Kč

Obstarání blokových a mimoburzovních obchodů

smluvně + poplatky podle aktuálního sazebníku daného veřejného trhu

Obstarání koupě nebo prodeje CP v rámci primárního trhu, konzultace a poradenství

smluvně

Odměna za obstarání koupě nebo prodeje CP na veřejných trzích (z celkového objemu realizovaného pokynu v rámci jedné obchodní seance, na které byl pokyn obchodován)

1,2 %, min. 1 000 Kč + poplatky podle aktuálního sazebníku daného veřejného trhu

Depozitář

Výkon funkce depozitáře pro investiční společnosti, investiční a penzijní fondy

smluvně + 21 % DPH

Patria Finance

Zpracování smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů a jiných investičních nástrojů s Patrií Finance

zdarma

Obhospodařování majetku zákazníka na základě volné úvahy

Obhospodařování majetku zákazníka na základě volné úvahy

smluvně