Operace na peněžním, devizovém a komoditním trhu

Vypracování smluvní dokumentace pro devizové a peněžní operace

zdarma

Změna smluvní dokumentace pro devizové a peněžní transakce

zdarma

Spotové operace, termínové operace, devizové opce, likviditní swapy, měnové swapy, úrokové swapy

smluvně

Termínované vklady podle individuální sazby (pro úložky nad 10 mil. Kč nebo jejich protihodnota v jiné VSM)

Operace s tuzemskými státními krátkodobými cennými papíry)

Ostatní operace na finančním trhu

Termínové operace na komodity