alt

Ochrana informací

  • s ohledem na klasifikaci informací přenášených v rámci služby ČSOB GO&DEAL je veškerý datový přenos šifrován
  • transakce probíhají po zabezpečeném komunikačním protokolu https
  • počítačové vybavení systému ČSOB GO&DEAL je fyzicky chráněno před bezpečnostními hrozbami a nepřetržitě monitorováno