Přejít k obsahu

Odpovědné podnikání

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

Děláme správné věci ve správný čas

Nezaspali jsme dobu a začali jsme prostřednictvím našich ambasadorů vzdělávat děti a mládež v oblasti finanční gramotnosti. Grantově podporujeme i další organizace, které toto téma považují stejně jako my za klíčové pro prosperitu naší země a jejích obyvatel.

Čas na nikoho nepočká a problémy spojené se stářím dostihnou každého. Pomáháme vám je řešit s využitím našich kontaktů v neziskovém sektoru a znalosti finančních úskalí různých životních etap. Zapojují se i naši zaměstnanci. Jsme v tom všichni společně.

Vystihli jsme ten správný čas a spustili podporu pro začínající podnikatele, malé a střední firmy a ženy vstupující do podnikání. Víme, že bez aktivní podpory silných partnerů inovativní produkty a služby nemohou vznikat. A přitom jsou páteří ekonomiky.

Nikdy není pozdě na to začít se chovat šetrně k naší planetě. Začali jsme u sebe. Naše sídla jsou budována v souladu s principy udržitelného rozvoje. Šetříme přírodní zdroje a vedeme k tomu i naše zaměstnance. Veškerou elektřinu nakupujeme z obnovitelných zdrojů.


Výroční zprávy