Přejít k obsahu

Odpovědné podnikání

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

Etika, transparentnost podnikání, partnerství s klienty i dodavateli představují principy, jejichž prostřednictvím naplňujeme hodnoty ČSOB. Náš přístup k odpovědnosti se odráží rovněž v existenci společensky odpovědných produktů a služeb. Jsme si vědomi toho, že je třeba zachovávat profesionalitu, dodržovat pravidla a zajišťovat důstojné pracovní podmínky. Čestné a poctivé jednání a etické hodnoty ČSOB jsou součástí vnitřních politik, například etického kodexu zaměstnanců, protikorupčního programu, compliance pravidel týkajících se střetu zájmů a mandátů, ale i politik, které uplatňujeme v souvislosti s dary, ochranou oznamovatelů (tzv. whistle-blowing) nebo poskytováním úvěru.