Etika, transparentnost podnikání, partnerství s klienty i dodavateli představují principy, jejichž prostřednictvím naplňujeme hodnoty ČSOB. Náš přístup k odpovědnosti se odráží rovněž v existenci společensky odpovědných produktů a služeb. Jsme si vědomi toho, že je třeba zachovávat profesionalitu, dodržovat pravidla a zajišťovat důstojné pracovní podmínky. Čestné a poctivé jednání a etické hodnoty ČSOB jsou součástí vnitřních politik, například etického kodexu zaměstnanců, protikorupčního programu, compliance pravidel týkajících se střetu zájmů a mandátů, ale i politik, které uplatňujeme v souvislosti s dary, ochranou oznamovatelů (tzv. whistle-blowing) nebo poskytováním úvěru.