Přejít k obsahu

ČSOB Nadační program vzdělání

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti české veřejnosti, dospělých i dětí a mladých lidí. Prostřednictvím Nadačního programu vzdělání hledá ČSOB zajímavé projekty, které se soustředí na získávání a rozvoj znalostí. Soustředí se zejména na finanční gramotnost, ale reaguje i na další aktuální vzdělávací témata jako třeba bezpečnost v online prostředí. Od zahájení programu v roce 2010 dosud získalo podporu přesahující 12 milionů korun 124 projektů.

Grantové řízení 2017

V letošním 8. ročníku ČSOB Nadačního programu vzdělání jsme opět otevřeli dvě grantové výzvy, ve kterých jsme na 15 filantropických projektů rozdělili celkem 2 024 000 korun.

Druhá grantová výzva – Bezpečnost v online prostředí – ukončena

 • Podpořeno 6 projektů
 • Rozděleno 1 024 000 Kč
 • Maximální možná výše grantu 200 000 Kč
 • Realizace projektů od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018
 • Výzva určena pro neziskové organizace
 • Podpořené projekty jsou určeny pro děti a mládež ve věku 6–25 let (žáky základních a středních škol, děti a mladež se sluchovým postižením).
 • Tematicky se zaměřují na bezpečné chování a sdílení informací v online prostředí, rizika sociálních sítí a chatů a prevenci kyberšikany.

První grantová výzva – Finanční gramotnost - ukončena

 • Podpořeno 9 projektů
 • Rozdělen 1 milion korun
 • Realizace projektů od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018
 • Výzva určena pro neziskové organizace
 • Maximální možná výše grantu 200 tisíc, nejvyšší udělený grant 199 478 Kč
 • Podpořené projekty se zaměřují na zvýšení finanční gramotnosti u dětí a mladých lidí z dětských domovů a sociálně znevýhodněného prostředí, seniorů, osob onkologicky nemocných, se zrakovým a sluchovým postižením, po výkonu trestu odnětí svobody a u žen a jejich dětí žijících v azylových domech.

Udělené granty