ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti české veřejnosti, dospělých i dětí a mladých lidí. Prostřednictvím Nadačního programu vzdělání hledá ČSOB zajímavé projekty, které se soustředí na získávání a rozvoj znalostí. Soustředí se zejména na finanční gramotnost, ale reaguje i na další aktuální vzdělávací témata jako třeba bezpečnost v online prostředí. Od zahájení programu v roce 2010 dosud získalo podporu přesahující 11,2 milionů korun 119 projektů.

Grantové řízení 2017

V letošním 8. ročníku ČSOB Nadačního programu vzdělání opět otevíráme dvě grantové výzvy, ve kterých rozdělíme na filantropické projekty až 2 miliony korun.

První grantová výzva – Finanční gramotnost - ukončena

  • Podpořeno 9 projektů
  • Rozdělen 1 milion korun
  • Realizace projektů od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018
  • Výzva určena pro neziskové organizace
  • Maximální možná výše grantu 200 tisíc, nejvyšší udělený grant 199 478 Kč
  • Podpořené projekty se zaměřují na zvýšení finanční gramotnosti u dětí a mladých lidí z dětských domovů a sociálně znevýhodněného prostředí, seniorů, osob onkologicky nemocných, se zrakovým a sluchovým postižením, po výkonu trestu odnětí svobody a u žen a jejich dětí žijících v azylových domech.

Druhá grantová výzva – Bezpečnost v online prostředí

  • Vyhlášení: 1. června
  • Částka k rozdělení: až 1 milion korun
  • Podrobnosti zveřejníme v den vyhlášení

Udělené granty