Přejít k obsahu

Granty

Grantové programy vypisujeme v průběhu celého roku

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

Jaké oblasti podporujeme?

  • Odpovědné podnikání (etika v podnikání, zodpovědné produkty a služby, dobrovolnictví zaměstnanců a individuální dárcovství)
  • Vzdělávání (finanční gramotnost, aktuální témata ve vzdělávání, vzdělávání a rozvoj neziskových organizací a sociálních podniků)
  • Diverzita (rovné příležitosti pro všechny a zaměstnávání osob se zdravotním postižením)
  • Regiony (odpovědný přístup k životnímu prostředí, rozvoj komunit a sousedských vztahů, podpora péče o kulturní a přírodní dědictví)

Všechna naše grantová řízení naleznete v grantovém kalendáři.

Koho podporujeme?

Podpořili jsme a podporujeme řadu neziskových organizací.

Nepodporujeme žádosti fyzických osob, projekty realizované mimo území České republiky, profesionální kulturu, profesionální a amatérský sport.

Jak zažádat o podporu?

  • Jestliže aktivity vaší organizace odpovídají strategii společenské odpovědnosti ČSOB, podívejte se prosím do grantového kalendáře, zda vypisujeme takové grantové řízení, do kterého se můžete zapojit.
  • V případě, že pro vás není dostupné vhodné grantové řízení a vaše organizace působí v jedné ze čtyř uvedených oblastí, zašlete nám svou žádost prostřednictvím kontaktního formuláře.
  • Váš projekt bude posouzen odpovědnou komisí a o výsledku vyhodnocení žádosti vás budeme informovat nejpozději do 1 měsíce od jejího přijetí.
  • Zpracujte závěrečnou zprávu k projektu. pdfNávod Jak psát závěrečnou zprávu