ČSOB

Jaké oblasti podporujeme?

  • Odpovědné podnikání (etika v podnikání, zodpovědné produkty a služby, dobrovolnictví zaměstnanců a individuální dárcovství)
  • Vzdělávání (finanční gramotnost, aktuální témata ve vzdělávání, vzdělávání a rozvoj neziskových organizací a sociálních podniků)
  • Diverzita (rovné příležitosti pro všechny a zaměstnávání osob se zdravotním postižením)
  • Regiony (odpovědný přístup k životnímu prostředí, rozvoj komunit a sousedských vztahů, podpora péče o kulturní a přírodní dědictví)

Všechna naše grantová řízení naleznete v grantovém kalendáři.

Koho podporujeme?

Podpořili jsme a podporujeme řadu neziskových organizací.

Nepodporujeme žádosti fyzických osob, projekty realizované mimo území České republiky, profesionální kulturu, profesionální a amatérský sport.

Jak zažádat o podporu?

  • Jestliže aktivity vaší organizace odpovídají strategii společenské odpovědnosti ČSOB, podívejte se prosím do grantového kalendáře, zda vypisujeme takové grantové řízení, do kterého se můžete zapojit.
  • V případě, že pro vás není dostupné vhodné grantové řízení a vaše organizace působí v jedné ze čtyř uvedených oblastí, zašlete nám svou žádost prostřednictvím kontaktního formuláře.
  • Váš projekt bude posouzen odpovědnou komisí a o výsledku vyhodnocení žádosti vás budeme informovat nejpozději do 1 měsíce od jejího přijetí.
  • Zpracujte závěrečnou zprávu k projektu. pdfNávod Jak psát závěrečnou zprávu
ČSOB