Přejít k obsahu

Grantový kalendář

Grantové programy a aktivity pro zapojení

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

*naše grantové programy, do kterých se můžete přihlásit

Měsíc Název grantu, typ aktivity Podrobnější informace
LedenČSOB Nadační program vzdělání *Vyhlášení prvního kola 8. ročníku grantového programu zaměřeného na zvyšování finanční gramotnosti interaktivní formou. Výsledky: konec května.
ÚnorČSOB pomáhá regionům *Vyhlášení prního kola 5. ročníku programu ČSOB pomáhá regionům, který podpoří projekty, které mají za cíl zlepšit život a životní prostředí v celé České republice.
Fond vzdělání *Udělení stipendií zdravotně a sociálně znevýhodněným studentům v rámci společného projektu ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který běží od roku 1995. Uzávěrka žádostí o stipendium: 25. února.
Modrá akademie *Vyhlášení 4. ročníku v tématech Rozvoj organizace a týmu a Komunikace a fundraising. Vybrané neziskové organizace absolvují sérii workshopů, odborné poradenství, mentoring a koučování. Výsledky: březen.
BřezenČSOB Grantový program Karty dobré vůle *Vyhlášení prvního kola 1. ročníku grantového programu ČSOB Grantový program Karty dobré vůle zaměřeného na podporu osob v tíživé životní/zdravotní situaci. Výsledky: do 30. dubna.
Hodina ZeměSobota 25. března – symbolické zhasnutí světel od 20.30 do 21.30. Celosvětová akce pořádaná Světovým fondem na ochranu přírody, v ČR Ekologickým institutem Veronica, ke které se ČSOB připojuje od roku 2010.
DubenSluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodinyCelorepubliková sbírka Nadačního fondu Rozum a Cit, kterou ČSOB podpoří již popatnácté formou bezplatného poskytnutí bankovních služeb při zpracování vybrané hotovosti.
Výroční zpráva Společenské odpovědnosti Skupiny ČSOB za rok 2016Výroční zprávy z předchozích let naleznete na našem webu.
KvětenCena Olgy Havlové 2017Ocenění, které každoročně uděluje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a které ČSOB pravidelně podporuje, vyzdvihuje pozoruhodné osobnosti, které dokázali překonat vlastní handicap a svoje síly vynakládají ve prospěch ostatních. Kandidáty mohou navrhnout organizace zaměřené na pomoc a podporu lidí se zdravotním postižením i občané, kteří se s takovými lidmi ve svém okolí setkávají. Nominace: od 31. ledna do 10. dubna.
Do práce na koleZaměstnanci ČSOB se pravidelně účastní kampaně občanského sdružení Auto*Mat. Letošní 7. ročník se koná v pracovních dnech od 1. do 31. května.
ČervenČSOB Nadační program vzdělání *Vyhlášení druhého kola 8. ročníku grantového programu zaměřeného na bezpečnost v online prostředí. Výsledky: konec září.
ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků *Vyhlášení 5. ročníku grantového programu určeného na podporu sociálního podnikání. Cílem programu je stabilizace a rozvoj stávajících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství. Výsledky: září.
Červenec
SrpenFond vzdělání *Udělení stipendií zdravotně a sociálně znevýhodněným studentům v rámci společného projektu ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který běží od roku 1995. Uzávěrka žádostí o stipendium: 25. srpna.
ZáříČSOB pomáhá regionům *Vyhlášení druhého kola 5. ročníku programu ČSOB pomáhá regionům, který podpoří projekty, které mají za cíl zlepšit život a životní prostředí v celé České republice.
Týden komunikace osob se sluchovým postižením5. ročník celorepublikového osvětového festivalu neziskové organizace Orbi Pontes.
ŘíjenČSOB Grantový program Karty dobré vůle *Vyhlášení druhého kola 1. ročníku grantového programu ČSOB Grantový program Karty dobré vůle zaměřeného na podporu osob v tíživé životní/zdravotní situaci. Výsledky: do 30. listopadu.
Listopad
Prosinec