*naše grantové programy, do kterých se můžete přihlásit

Měsíc Název grantu, typ aktivity Podrobnější informace
LedenČSOB Nadační program vzdělání *Vyhlášení prvního kola 8. ročníku grantového programu zaměřeného na zvyšování finanční gramotnosti interaktivní formou. Výsledky: konec května.
ÚnorČSOB pomáhá regionům *Vyhlášení prního kola 5. ročníku programu ČSOB pomáhá regionům, který podpoří projekty, které mají za cíl zlepšit život a životní prostředí v celé České republice.
Fond vzdělání *Udělení stipendií zdravotně a sociálně znevýhodněným studentům v rámci společného projektu ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který běží od roku 1995. Uzávěrka žádostí o stipendium: 25. února.
Modrá akademie *Vyhlášení 4. ročníku v tématech Rozvoj organizace a týmu a Komunikace a fundraising. Vybrané neziskové organizace absolvují sérii workshopů, odborné poradenství, mentoring a koučování. Výsledky: březen.
BřezenČSOB Grantový program Karty dobré vůle *Vyhlášení prvního kola 1. ročníku grantového programu ČSOB Grantový program Karty dobré vůle zaměřeného na podporu osob v tíživé životní/zdravotní situaci. Výsledky: do 30. dubna.
Hodina ZeměSobota 25. března – symbolické zhasnutí světel od 20.30 do 21.30. Celosvětová akce pořádaná Světovým fondem na ochranu přírody, v ČR Ekologickým institutem Veronica, ke které se ČSOB připojuje od roku 2010.
DubenSluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodinyCelorepubliková sbírka Nadačního fondu Rozum a Cit, kterou ČSOB podpoří již popatnácté formou bezplatného poskytnutí bankovních služeb při zpracování vybrané hotovosti.
Výroční zpráva Společenské odpovědnosti Skupiny ČSOB za rok 2016Výroční zprávy z předchozích let naleznete na našem webu.
KvětenCena Olgy Havlové 2017Ocenění, které každoročně uděluje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a které ČSOB pravidelně podporuje, vyzdvihuje pozoruhodné osobnosti, které dokázali překonat vlastní handicap a svoje síly vynakládají ve prospěch ostatních. Kandidáty mohou navrhnout organizace zaměřené na pomoc a podporu lidí se zdravotním postižením i občané, kteří se s takovými lidmi ve svém okolí setkávají. Nominace: od 31. ledna do 10. dubna.
Do práce na koleZaměstnanci ČSOB se pravidelně účastní kampaně občanského sdružení Auto*Mat. Letošní 7. ročník se koná v pracovních dnech od 1. do 31. května.
ČervenČSOB Nadační program vzdělání *Vyhlášení druhého kola 8. ročníku grantového programu zaměřeného na bezpečnost v online prostředí. Výsledky: konec září.
ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků *Vyhlášení 5. ročníku grantového programu určeného na podporu sociálního podnikání. Cílem programu je stabilizace a rozvoj stávajících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství. Výsledky: září.
Červenec
SrpenFond vzdělání *Udělení stipendií zdravotně a sociálně znevýhodněným studentům v rámci společného projektu ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který běží od roku 1995. Uzávěrka žádostí o stipendium: 25. srpna.
ZáříČSOB pomáhá regionům *Vyhlášení druhého kola 5. ročníku programu ČSOB pomáhá regionům, který podpoří projekty, které mají za cíl zlepšit život a životní prostředí v celé České republice.
Týden komunikace osob se sluchovým postižením5. ročník celorepublikového osvětového festivalu neziskové organizace Orbi Pontes.
ŘíjenČSOB Grantový program Karty dobré vůle *Vyhlášení druhého kola 1. ročníku grantového programu ČSOB Grantový program Karty dobré vůle zaměřeného na podporu osob v tíživé životní/zdravotní situaci. Výsledky: do 30. listopadu.
Listopad
Prosinec