Cílem nové regulace EMIR („European Market Infrastructure Regulation“; zj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 ze dne 19. prosince 2012; dále jen „EMIR regulace“ nebo „regulace EMIR“) je významné zvýšení stability, transparentnosti a důvěry ve finanční trhy s ohledem na skutečnost, že regulační úřady získají přístup k podrobnějším informacím o jednotlivých OTC transakcích. Díky tomu budou mít ústřední regulační úřady spolehlivější přehled o systémové koncentraci rizika jednotlivých účastníků trhu. Pro klienty finančních subjektů, tedy například bank, tato změna znamená zvýšení bezpečnosti prováděných obchodů na finančních trzích. Vzhledem k tomu, že se legislativa v této oblasti neustále vyvíjí, budeme dokumenty na této stránce průběžně aktualizovat.

pdfEMIR – nová evropská regulace obchodů s deriváty

pdfLEI – základní informace a postup pro zřízení

Souhrnné informace k Rámcové smlouvě Finančních trhů

Souhrn souvisejících dokumentů k Rámcovým smlouvám Finančních trhů – pro nefinanční společnosti

Souhrn souvisejících dokumentů k Rámcovým smlouvám Finančních trhů – pro finanční společnosti