Přejít k obsahu

EMIR

nová evropská regulace obchodů s deriváty

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

Cílem nové regulace EMIR („European Market Infrastructure Regulation“; zj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 ze dne 19. prosince 2012; dále jen „EMIR regulace“ nebo „regulace EMIR“) je významné zvýšení stability, transparentnosti a důvěry ve finanční trhy s ohledem na skutečnost, že regulační úřady získají přístup k podrobnějším informacím o jednotlivých OTC transakcích. Díky tomu budou mít ústřední regulační úřady spolehlivější přehled o systémové koncentraci rizika jednotlivých účastníků trhu. Pro klienty finančních subjektů, tedy například bank, tato změna znamená zvýšení bezpečnosti prováděných obchodů na finančních trzích. Vzhledem k tomu, že se legislativa v této oblasti neustále vyvíjí, budeme dokumenty na této stránce průběžně aktualizovat.

pdfEMIR – nová evropská regulace obchodů s deriváty

pdfLEI – základní informace a postup pro zřízení

Souhrnné informace k Rámcové smlouvě Finančních trhů

Souhrn souvisejících dokumentů k Rámcovým smlouvám Finančních trhů – pro nefinanční společnosti

Souhrn souvisejících dokumentů k Rámcovým smlouvám Finančních trhů – pro finanční společnosti