Přejít k obsahu

Účast v platebních systémech a orgán dohledu

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

Účast v platebních systémech a orgán dohledu

Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „ČSOB“) je evidována v seznamu subjektů, které podléhají dohledu regulátora – České národní banky (dále jen „ČNB“), se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

ČSOB se při provádění platebního styku řídí zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku a vyhláškou ČNB č. 169/2011 Sb., o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku.

ČSOB je vedena v Číselníku účastníků platebního styku v České republice (CPS) jako přímý účastník tuzemského systému mezibankovního platebního styku v CZK v České republice CERTIS (Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement system). V zúčtovacím centru České národní banky CERTIS je ČSOB identifikována číselným kódem 0300.

ČSOB je členem mezinárodní společnosti SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), která slouží pro výměnu finančních i nefinančních dat potřebných pro provádění mezinárodního platebního styku. SWIFT adresa ČSOB (resp. BIC kód – Bank Identifier Code) je CEKOCZPP.