Československá obchodní banka, a. s. se coby člen České bankovní asociace zavázala k respektování kodexů, jež popisují standardy chování a vztahů v některých specifických oblastech (např. Kodex mobilita klientů). Tyto kodexy naleznete v aktuální verzi na oficiálních stránkách České bankovní asociace www.czech-ba.cz