Přejít k obsahu
Info:
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Více informací o cookies
Rozumím

Proč pracovat u nás

Péče o zaměstnance v ČSOB

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

Příspěvek na penzijní připojištění

Velmi významnou částkou přispíváme svým zaměstnancům, kteří již mají nebo si nově uzavřou smlouvu o penzijním připojištění s jakýmkoliv penzijním fondem v ČR.

Příspěvek na životní pojištění

Poskytujeme rovněž výrazný příspěvek všem zaměstnancům, kteří uzavřou smlouvu o životním pojištění.

Zvýhodněné podmínky pro vybrané produkty ČSOB i některých dceřiných společností

Zaměstnanci mají možnost při splnění podmínek pro poskytování daných bankovních produktů využívat zvýhodněných podmínek čerpání, a to formou výhodnějších úrokových sazeb nebo úpravou ostatních podmínek pro poskytování těchto produktů.

Příspěvek na stravování

Zaměstnanci mohou využívat v některých lokalitách (např. centrum Prahy) stravovací zařízení provozované v prostorách ČSOB nebo poukázky na nákup stravy v příslušné hodnotě. ČSOB významně přispívá zaměstnancům na úhradu těchto nákladů.

Společenské a sportovní akce pro zaměstnance

Pro své zaměstnance pořádáme společenské a sportovní rituály (celobankovní sportovní hry aj.). Navíc podporujeme sportovně společenská týmová setkání (poboček a útvarů banky).

Cafeteria systém

Každý zaměstnanec má možnost prostřednictvím elektronického systému Cafeteria využít významného limitu finančních prostředků, který mu umožňuje využít široké možnosti sportovních zařízení, cestovních kanceláří, galerií, divadel apod.

Zdravotní program

Preventivní lékařská péče pro zaměstnance je v ČSOB samozřejmostí. Spolupracujeme s vybranými zdravotními pojišťovnami s nabídkou speciálních programů pro jejich pojištěnce. Pro všechny zájemce je nabízen široký rozsah preventivních programů ve vybraných zdravotnických zařízení. Stejně tak mají zaměstnanci možnost zúčastnit se různých akcí a přednášek zaměřených na zdraví a worklife balance.

Týden dovolené navíc

Naši zaměstnanci mají týden dovolené nad rámec stanovený Zákoníkem práce, celkem tedy 5 týdnů dovolené.

Další pracovní volno s náhradou mzdy

Kolektivní smlouva také umožňuje zaměstnancům nad rámec Zákoníku práce čerpat za určitých okolností i další volno s náhradou mzdy – např. 3 dny v kalendářním roce ze zdravotních důvodů bez nutnosti předložit doklad o pracovní neschopnosti.

Ostatní zaměstnanecké výhody

Pomoc zaměstnancům při řešení neočekávaných tíživých životních situací (dlouhodobá nemoc, živelní katastrofy apod.)

Program pro rodiče ČSOB

Program je rodičům k dispozici od začátku (odchodu na mateřskou dovolenou (MD)), v průběhu rodičovské dovolené (RD), až po návrat do zaměstnání. Do Programu se lze zapojit kdykoli a využít kteroukoli z nabízených aktivit.

Co Program nabízí?

 • Možnost práce v rámci RD formou částečného pracovního úvazku.
 • Vzdělávání, e-learning
 • Přístup na www.rodicecsob.cz (informace, nabídky práce, školky, akce pro rodiče i děti)
 • Pracovně-právní konzultace během RD s Projektovým manažerem Programu
 • Profesní a osobní koučování během RD
 • Individuální přístup před odchodem na MD, RD – workshop pro maminky „Mateřská jako součást kariéry“.
 • Adaptační workshop pro rodiče navracející se z RD – „Kariéra po druhé aneb jak přežít návrat do práce“.
 • Interní neformální setkání rodičů
 • Kontakt a vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Program se stal vítězem a držitelem ocenění „HREA – Excellence Award®“ 2011 jako nejúspěšnější projekt v oblasti lidských zdrojů.

V rámci soutěže Top odpovědná firma 2012 jsme s Programem získali 3. místo v kategorii Pracoviště budoucnosti.

Vzdělávání a rozvoj kariéry v ČSOB

V souladu s hodnotami ČSOB poskytujeme našim zaměstnancům maximální podporu při rozvoji jejich znalostí i dovedností a vytváříme předpoklady pro jejich kariérní růst v rámci Skupiny ČSOB, případně v rámci mateřské společnosti KBC.

Systém vzdělávání u nás reaguje jak na aktuální potřeby obchodu a provozu banky, tak na dlouhodobé cíle strategického rozvoje banky. Zároveň však respektuje potřeby individuálního rozvoje zaměstnanců i manažerů v rámci jejich plánu rozvoje. Veškeré vzdělávací aktivity tvoří ucelený koncept vzdělávání pro nové i stávající zaměstnance, při nichž využíváme nejrůznější formy jako např.:

 • E-learning
 • Interní a externí prezenční kurzy zaměřené na odborné znalosti i rozvoj osobnosti
 • Vzdělávání designované na míru aktuálním požadavkům jednotlivých skupin zaměstnanců nebo útvarů
 • Koučování
 • Mentoring
 • Rozvojové skupinové programy – manažerská příprava, programy pro talenty, klíčové experty, budoucí leadery, atd.
 • Mezinárodní rozvojové programy
 • Odborné konference
 • Stáže
 • Workshopy
 • Teambuldingové aktivity

Uplatňujeme také systém kariérního plánování, který dává možnost našim talentovaným zaměstnancům dále růst. Pro naší společnost je to důležitý nástroj umožňující umístění správných lidí s optimálními způsobilostmi a znalostmi na důležité pracovní pozice. V rámci rozvoje kariéry používáme např.:

 • Vytváření kariérních stezek
 • Talentové programy
 • Development centra pro zmapování potenciálu daného zaměstnance
 • Individuální rozvojové plány
 • Krátkodobé i dlouhodobé rotace
 • Stínování

Mám problémy s přihlášením se do výběrového řízení, jak mám postupovat?

Problémy s přihlášením se do výběrového řízení můžou vzniknout z několika důvodů. Nejčastějším problémem je to, že uchazeč je již v našem systému zaregistrován a při opětovném přihlášení do výběrového řízení systém hlásí duplicitu dat. V tomto případě pokračujte jako registrovaný uživatel a pokud jste svoje přihlašovací údaje zapomněli, nechte si je systémem znovu poslat do svého e-mailu.

Dalším důvodem, proč systém hlásí chybu, může být neaktuální verze internetového prohlížeče. Dále je třeba ověřit, jestli ve Vašem internetovém prohlížeči nemáte zapnutou funkcionalitu „pop up blockers“.

Pokud stále máte problémy se přihlásit do našich výběrových řízení nebo máte jakýkoliv jiný dotaz, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: kariera@csob.cz.

Mohu se přihlásit do více vašich výběrových řízení? Musím při tom vždy znovu vyplňovat elektronický dotazník?

Uchazeč, který se poprvé přihlašuje do výběrového řízení a vyplňuje požadované údaje, má již u nás tyto údaje uchované. Obdrží svoje přihlašovací jméno a heslo a při přihlášení se do dalšího výběrového řízení, již pokračuje jako registrovaný uživatel se svými přihlašovacími údaji. Nemusí tedy znovu vyplňovat žádné další informace.

Jak u vás probíhají výběrová řízení?

Průběh výběrového řízení má do jisté míry individuální charakter, závisí zejména na typu a úrovni obsazované pracovní pozice. Obecně můžeme proces shrnout takto:

 • příslušný specialista útvaru Řízení lidských zdrojů provede na základě přihlášek kandidátů prvotní selekci (zejména vyřadí kandidáty, kteří nesplňují požadovaná kriteria v inzerátu),
 • další selekci přihlášek pak zpravidla provádí manažer útvaru, pro který je výběr prováděn s tím, že předvybraní kandidáti jsou pozváni k osobnímu pohovoru,
 • osobní pohovor probíhá zpravidla za účasti manažera a příslušného specialisty Řízení lidských zdrojů
 • při výběru na určité pracovní pozice jsou využívány i další výběrové metody, jako jsou např. odborné nebo psychodiagnostické testy a Assessment Centra.

Jakou znalost cizích jazyků u vás mohu aktivně využít?

V převážné většině útvarů ČSOB využijete anglický jazyk, míra jeho využití je daná typem pracovní pozice a její úrovní. V některých specializovaných útvarech je určitě na druhém místě vítána i znalost němčiny, francouzštiny, vlámštiny, italštiny, polštiny a dalších.