Máte-li podobné hodnoty a přístup, pak hledáme právě vás.

Jaké jsou naše hodnoty?

Jsme společensky a ekologicky zodpovědná společnost. Chceme být první, na koho si lidé vzpomenou, když budou zvažovat koupi finančních produktů či služeb. Stavíme klienta na první místo, znamená to pro nás: zajistit mu pohodlí a dodat co slíbíme, chovat se proaktivně a transparentně, rychle reagovat a spolupracovat. Chceme přitahovat ty, kteří mají chuť s námi uskutečňovat potřebné změny a ztotožnit se s našimi hodnotami a přístupem.

Naše hodnoty

Chceme se stále měnit k lepšímu a poskytovat klientům maximální komfort. Toho můžeme dosáhnout pouze s lidmi, kteří mají chuť s námi tyto změny uskutečňovat a ztotožnit se s hodnotami, které ČSOB vyznává. A jaké hodnoty to jsou? Stručně je lze shrnout do následujících 3 bodů.

Jsme orientovaní na výsledek

Orientace na výsledek pro nás znamená, že dodáme, co slíbíme! Soustředíme se na plnění cílů a na podávání výsledků v souladu s požadovanými termíny, cenou a kvalitou. Spolupráce nám pomáhá zvyšovat výkonnost.

Jsme respektující

Respekt pro nás znamená chovat se k ostatním tak, jako k sobě rovným. Respekt pro nás znamená být transparentní, oceňovat lidi za to, co dělají a kdo jsou, a věřit jim. Respekt začíná vlastní důstojností.

Jsme vnímaví

Být vnímaví pro nás znamená předvídat dotazy, potřeby a podněty a reagovat na ně rychle a solidárně. Být vnímaví také znamená projevovat zájem, přijímat, být otevření, nestranní, konzistentní, objektivní, chápaví, tolerantní a dávat najevo porozumění. Vnímavost s sebou nese pocit toho, „že jsme v tom spolu“, že spolupracujeme.

Náš přístup

Výkonnost

Jsme odhodlaní ve veškeré naší práci podávat vynikající výsledky a tím vymýtit průměrnost. Soustřeďujeme se na klienty. Neustále zvyšujeme kvalitu našich produktů a služeb, abychom jejich dokonalým provedením předčili očekávání klientů.

Zmocňování (podpora a důvěra)

Našim vysoce kvalifikovaným zaměstnancům je poskytován dostatek prostoru pro seberealizaci, tak, aby při každém kontaktu mohli přesvědčovat naše klienty o vysokém stupni své profesionality.

Zodpovědnost

Jsme odhodlaní poskytovat svým klientům služby v jejich nejlepším zájmu a jednáme natolik zodpovědně, abychom jim dávali hodnotu odpovídající ceně a získali jejich důvěru dobrou prací v rovině finanční i morální.

Vnímavost

Nasloucháme potřebám a návrhům našich externích a interních klientů a dodáváme jim vhodná řešení.

Lokální ukotvení

Vítáme rozličnost potřeb našich klientů v místě, kde působíme. Jednáme podle toho a s klienty navazujeme dlouhodobě udržitelné vztahy.

Etický kodex