Přejít k obsahu

Hodnoty ČSOB

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

Máte-li podobné hodnoty a přístup, pak hledáme právě vás.

Jaké jsou naše hodnoty?

Jsme společensky a ekologicky zodpovědná společnost. Chceme být první, na koho si lidé vzpomenou, když budou zvažovat koupi finančních produktů či služeb. Stavíme klienta na první místo, znamená to pro nás: zajistit mu pohodlí a dodat co slíbíme, chovat se proaktivně a transparentně, rychle reagovat a spolupracovat. Chceme přitahovat ty, kteří mají chuť s námi uskutečňovat potřebné změny a ztotožnit se s našimi hodnotami a přístupem.

Naše hodnoty

Chceme se stále měnit k lepšímu a poskytovat klientům maximální komfort. Toho můžeme dosáhnout pouze s lidmi, kteří mají chuť s námi tyto změny uskutečňovat a ztotožnit se s hodnotami, které ČSOB vyznává. A jaké hodnoty to jsou? Stručně je lze shrnout do následujících 3 bodů.

Jsme orientovaní na výsledek

Orientace na výsledek pro nás znamená, že dodáme, co slíbíme! Soustředíme se na plnění cílů a na podávání výsledků v souladu s požadovanými termíny, cenou a kvalitou. Spolupráce nám pomáhá zvyšovat výkonnost.

Jsme respektující

Respekt pro nás znamená chovat se k ostatním tak, jako k sobě rovným. Respekt pro nás znamená být transparentní, oceňovat lidi za to, co dělají a kdo jsou, a věřit jim. Respekt začíná vlastní důstojností.

Jsme vnímaví

Být vnímaví pro nás znamená předvídat dotazy, potřeby a podněty a reagovat na ně rychle a solidárně. Být vnímaví také znamená projevovat zájem, přijímat, být otevření, nestranní, konzistentní, objektivní, chápaví, tolerantní a dávat najevo porozumění. Vnímavost s sebou nese pocit toho, „že jsme v tom spolu“, že spolupracujeme.

Náš přístup

Výkonnost

Jsme odhodlaní ve veškeré naší práci podávat vynikající výsledky a tím vymýtit průměrnost. Soustřeďujeme se na klienty. Neustále zvyšujeme kvalitu našich produktů a služeb, abychom jejich dokonalým provedením předčili očekávání klientů.

Zmocňování (podpora a důvěra)

Našim vysoce kvalifikovaným zaměstnancům je poskytován dostatek prostoru pro seberealizaci, tak, aby při každém kontaktu mohli přesvědčovat naše klienty o vysokém stupni své profesionality.

Zodpovědnost

Jsme odhodlaní poskytovat svým klientům služby v jejich nejlepším zájmu a jednáme natolik zodpovědně, abychom jim dávali hodnotu odpovídající ceně a získali jejich důvěru dobrou prací v rovině finanční i morální.

Vnímavost

Nasloucháme potřebám a návrhům našich externích a interních klientů a dodáváme jim vhodná řešení.

Lokální ukotvení

Vítáme rozličnost potřeb našich klientů v místě, kde působíme. Jednáme podle toho a s klienty navazujeme dlouhodobě udržitelné vztahy.

Etický kodex