Přejít k obsahu
Info:
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Více informací o cookies
Rozumím

Doplňkové penzijní spoření pro děti

Buďte hrdí na své děti a podporujte jejich sny

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

Získejte až 6 360 Kč ročně od státu – státní příspěvek až 2 760 Kč, daňová úleva až 3 600 Kč.

Benefit 1 Až 2 760 Kč ročně od státu
Benefit 2 Zasílanou částku můžete kdykoli změnit
Benefit 3 Peníze můžete vybrat předčasně

Proč byste měli uvažovat o penzijním spoření pro děti:

 • Dlouhý spořící horizont, který mají děti před sebou, je ideální pro zajímavé zhodnocení.
 • Žádné poplatky za uzavření smlouvy, vedení účtu, změny nebo výpis.
 • V osmnácti možnost část peněz vybrat a využít třeba na studium.
 • Přispívat mohou rodiče, i babička s dědou, kdokoli.
 • Možnost pravidelného spoření nebo jednorázového vkladu.

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Sjednejte si Penzijko online

 • Jak to probíhá

Penzijní spoření si sjednáte zdarma online nebo na kterékoli pobočce.

 • Penzijní spoření si můžete sjednat bez ohledu na věk.
 • Stačí vám pouze občanský průkaz.
 • V případě založení spoření pro nezletilé je nezbytný doklad prokazující vztah zákonného zástupce k nezletilému žadateli (např. rodný list dítěte).

Večer už budete usínat s myšlenkou, že od státu dostanete každý měsíc něco navíc.

 • Vlastnosti a výhody
 • Jak získat od státu maximum
 • Nabídka fondů
 • Jak vybrat peníze
 • Předčasný výběr

Pokud hodláte podporovat sny Vašich dětí, penzijní spoření Vám pomůže je financovat.

 • Zajímavé zhodnocení – umožní ho dlouhý spořící horizont, který mají děti před sebou
 • V osmnácti možnost část peněz vybrat a využít třeba na studium
 • Předčasný výběr – v případě potřeby můžete už po 2 letech penzijní spoření ukončit a peníze vybrat
 • Získejte ročně od státu až 2 760 Kč
 • Bez vstupních poplatků – sjednání penzijního spoření zdarma
 • Přispívat mohou rodiče i babička s dědou
 • Možnost pravidelného spoření nebo jednorázového vkladu
 • Změny kdykoli zdarma – výši příspěvků si můžete upravit nebo dočasně placení přerušit

Čím více budete spořit, tím více získáte od státu.

Když si budete na penzijko vkládat měsíčně 1 000 Kč a více, získáte nejvyšší státní příspěvek 2 760 Kč ročně.

Začít spořit můžete třeba se 300 Kč, a jakmile budete chtít získat od státu maximum, můžete svůj příspěvek kdykoli a bezplatně zvýšit.

Podívejte se, kolik získáte od státu ke svému vlastnímu příspěvku:

Příspěvek účastníka Kč/měsíc) 300 400 500 600 700 800 900 1 000*
Státní příspěvek (Kč/měsíc) 90 110 130 150 170 190 210 230
Úspora na daních (Kč/rok) 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem od státu (Kč/rok) 1 080 1 320 1 560 1 800 2 040 2 280 2 520 2 760

* Maximum státních příspěvků

Peníze vložené do doplňkového penzijního spoření se vždy zhodnocují ve fondech. S vhodnou strategií vám pomůže penzijní dotazník i kolegové na pobočce. Buď můžete své peníze vkládat pouze do jednoho fondu, nebo volit jejich kombinaci, kterou kdykoli v budoucnu můžete zdarma změnit.

Nabízíme vám tyto čtyři fondy:


ČSOB dynamický účastnický fond

 • Cílem fondu je maximální růst hodnoty; ten je však spojený s vyšším rizikem kolísání hodnoty investice
 • Fond investuje především do akcií, akciových podílových fondů a dluhopisů – akciová složka fondu může být až 80 %
 • Je určen pro investice s delším časovým investičním horizontem

ČSOB vyvážený účastnický fond

 • Cílem fondu je vyšší zhodnocení, riziko kolísání hodnoty investice je střední
 • Je určen pro investory, kteří hledají vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu, mírou rizika a investičním horizontem

Fond investuje především do dluhopisů a akcií – akciová složka fondu může být maximálně 40 %


ČSOB garantovaný účastnický fond

 • Fond garantuje výplatu vložených prostředků (příspěvků vašich, zaměstnavatele a státu) po vzniku nároku na starobní nebo invalidní penzi či jednorázové vyrovnání při:
  • trvání vaší smlouvy minimálně 10 let (spořící doba 120 měsíců)
  • 100 % vkladu do fondu po celou dobu spoření (nemůžete kombinovat s ostatními účastnickými fondy)
 • Je určen pro klienty bez zkušenosti s investicemi, kteří chtějí mít jistotu návratnosti vložených prostředků a jsou ochotni odložit čerpání naspořených prostředků na dobu min. 10 let
 • Konzervativní fond s akciovou složkou maximálně 10 %

ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

 • Cílem fondu je stabilní zhodnocení a spolehlivý výnos při minimalizaci rizik, fond investuje především do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu
 • Fond je určený klientům, kteří před sebou mají krátkou dobu spoření nebo nemají zkušenost s investováním a nechtějí podstupovat investiční riziko „Povinný“ neznamená povinný pro vás, ale že ho penzijní společnost nabízí povinně ze zákona

Upozornění na rizika

Hodnota vložených prostředků v účastnických fondech může kolísat a Penzijní společnost nemůže zaručit návratnost vložených prostředků (netýká se Garantovaného účastnického fondu). Výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou výnosů v budoucnosti.

Informace zde obsažené nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani veřejným příslibem ČSOB Penzijní společnosti. K získání a využití uvedených produktů a služeb je třeba uzavřít s ČSOB Penzijní společností smlouvu a splnit podmínky uvedené ve smlouvě.

Upozorňujeme, že zdanění výnosů a příspěvků zaměstnavatele se řídí platnými daňovými předpisy. Doba čerpání předdůchodu (resp. kdy člověk nemá žádnou mzdu) se považuje za tzv. vyloučenou dobu pro účely důchodového pojištění. Doba předdůchodu se nezahrnuje do doby rozhodné pro výpočet průměrného příjmu rozhodného pro osobní vyměřovací základ, ze kterého se státní důchod počítá.

Máte mnoho možností, jak čerpat naspořené peníze:

Jednorázové vyrovnání

 • Dosažení věku 60 let
 • Zároveň je třeba spořit alespoň 5 let (tj. 60 měsíců)

Starobní penze na určenou dobu

 • Vy sami si volíte dobu (min. 3 roky) nebo částku, kterou si chcete nechat pravidelně vyplácet; stejně tak i frekvenci výplaty
 • Peníze, které ještě nebyly vyplaceny, se nadále zhodnocují
 • Výhodou je, že oproti jednorázové výplatě se nedaní příspěvek zaměstnavatele
 • Penze vyplácená 10 let a déle je bez jakékoliv daně (z výnosu, z příspěvku zaměstnavatele)

Podmínky vyplacení:

 • Dosažení věku 60 let
 • Pokud je délka spoření 5 a více let (tj. minimálně 60 kalendářních měsíců)

Odbytné

 • Už po 2 letech, resp. 24 měsících spoření vzniká možnost předčasného ukončení smlouvy
 • Obdržíte výplatu vložených prostředků včetně zhodnocení, avšak bez státních příspěvků; pokud jste využívali i daňové odpočty, je třeba je zpětně zdanit

Částečné odbytné v 18 letech

 • V 18 letech si můžete si vybrat až 1/3 vložených prostředků včetně zhodnocení např. na studia a pokračovat ve spoření dál.

Podmínky vyplacení

 • Minimální doba spoření je 10 let (tj. minimálně 120 kalendářních měsíců)
 • Pouze v roce, ve kterém jste dosáhli 18 let

Předdůchod

 • Postupná výplata peněz s měsíční frekvencí na dobu min. 2 let
 • Detailní informace viz „Předdůchod“

Invalidní penze na určenou dobu

 • V případě, že se stanete plně invalidním, můžete si peníze nechat vyplatit v podobě pravidelné renty (obdobně jako u starobní penze na dobu určenou)
 • Nepřicházíte tím o připsané státní příspěvky
 • Není podmíněná věkem

Podmínky vyplacení:

 • Přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň a délka spoření minimálně 3 roky (36 měsíců)

Možnost postupné výplaty peněz přes životní pojišťovnu

 • Zajišťují vybrané pojišťovny licencované od ČNB
 • Výběr ze dvou typů:
  • úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi
  • úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu a výši důchodu

S penzijkem spoříte především na „důchod". Jsou to ale vaše peníze, a pokud je budete potřebovat, můžete spoření už po 24 měsíčních příspěvcích ukončit a peníze si vybrat.

Jedná se o předčasné ukončení smlouvy a přijdete tak o státní příspěvky. Zpět ale získáte naspořené peníze, příspěvek zaměstnavatele po zdanění i připsané zhodnocení. V případě využití daňových odpočtů je bude třeba zpětně doplatit.

 

Zpoplatnění nejčastějších služeb a transakcí

Založení smlouvy

zdarma

Změna strategie spoření

zdarma

Vedení účtu

zdarma

Roční výpis z účtu/daňové potvrzení

zdarma

Úplata za zhodnocení v doplňkovém penzijním spoření  

ČSOB garantovaný účastnický fond

15 %*

ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

10 %*

ČSOB vyvážený účastnický fond

15 %*

ČSOB dynamický účastnický fond

15 %*

* Úplata za zhodnocení se počítá z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.

Úplata za obhospodařování majetku v doplňkovém penzijním spoření

 

ČSOB garantovaný účastnický fond

1,00 %*

ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

0,40 %*

ČSOB vyvážený účastnický fond

1,00 %*

ČSOB dynamický účastnický fond

1,00 %*

* Úplata za obhospodařování majetku se počítá z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu.

Hodnota majetku v účastnických fondech může stoupat i klesat, informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů, který je k dispozici na www.csob-penze.cz. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Tento materiál má pouze informační charakter.

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Sjednejte si Penzijko online