Přejít k obsahu
Info:
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Více informací o cookies
Rozumím

Doplňkové penzijní spoření

Zajistěte se na důchod a využijte státní podporu

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

Získejte až 6 360 Kč ročně od státu – státní příspěvek až 2 760 Kč, daňová úleva až 3 600 Kč.

Benefit 1 Až 6 360 Kč ročně od státu
Benefit 2 Zasílanou částku můžete kdykoli změnit
Benefit 3 Peníze můžete vybrat předčasně
Benefit 4 Možnost příspěvků od zaměstnavatele
Proč byste měli uvažovat o penzijním spoření:

Proč byste měli uvažovat o penzijním spoření:

 • Zajistíte si na stáří peníze navíc
 • Nejste na to sami – získáte příspěvky od státu i zaměstnavatele, pokud je poskytuje
 • Můžete čerpat předdůchod už 5 let před státním důchodem
 • Ušetříte na daních až 3 600 Kč ročně

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Sjednejte si Penzijko online

 • Jak to probíhá

Penzijní spoření si sjednáte zdarma online nebo na kterékoli pobočce.

 • Penzijní spoření si můžete sjednat bez ohledu na věk.
 • Stačí vám pouze občanský průkaz.
 • V případě založení spoření pro nezletilé je nezbytný doklad prokazující vztah zákonného zástupce k nezletilému žadateli (např. rodný list dítěte).

Večer už budete usínat s myšlenkou, že od státu a zaměstnavatele dostanete každý měsíc něco navíc.

 • Vlastnosti a výhody
 • Jak získat od státu maximum
 • Možnost garance vložených peněz
 • Nabídka fondů
 • Jak vybrat peníze
 • Předdůchod
 • Předčasný výběr

Penzijní spoření vám zajistí finanční rezervu na stáří. Vaše úspory se budou pravidelně zhodnocovat, k tomu získáte státní příspěvek a ještě můžete ušetřit na daních.

 • Bez vstupních poplatků – sjednání penzijního spoření zdarma
 • Získejte až 6 360 Kč ročně od státu – státní příspěvek až 2 760 Kč, daňová úleva až 3 600 Kč
 • Možnost příspěvku od zaměstnavatele – zeptejte se, zda přispívá
 • Zajímavé zhodnocení – ve fondech dle vašeho výběru
 • Předčasný výběr – v případě potřeby můžete už po 2 letech penzijní spoření ukončit a peníze vybrat
 • Změny kdykoli zdarma – výši příspěvků si můžete upravit nebo dočasně placení přerušit
 • Můžete využít předdůchod – místo kráceného předčasného starobního důchodu
 • V případě úmrtí vyplatíme peníze vámi určené osobě – bez dlouhého dědického řízení

Čím více budete spořit, tím více získáte od státu a ušetříte na daních.

Když si budete na penzijko vkládat měsíčně 1 000 Kč a více, získáte nejvyšší státní příspěvek 2 760 Kč ročně. A vložíte-li za kalendářní rok celkem 36 000 Kč, můžete si k tomu připočíst roční daňovou úlevu 3 600 Kč. Máte tak každý rok v kapse 6 360 Kč.

Začít spořit můžete třeba se 300 Kč, a jakmile budete chtít získat od státu maximum, můžete svůj příspěvek kdykoli a bezplatně zvýšit.

Podívejte se, kolik získáte od státu ke svému vlastnímu příspěvku:

Já platím (Kč měsíčně) 300 500 700 900 1 000* 1 500 2 000 3 000**
Stát mi přispívá (Kč měsíčně) 90 130 170 210 230 230 230 230
Na daních ušetřím (Kč ročně) 0 0 0 0 0 900 1 800 3 600
Celkem získám (Kč ročně) 1 080 1 560 2 040 2 520 2 760 3 660 4 560 6 360

* Maximum státních příspěvků
** Maximum všech výhod

TIP: Pokud máte také životní pojištění, můžete na daňové úspoře získat dohromady až 5 400 Kč ročně.

V ČSOB garantovaném účastnickém fondu vám zaručíme návratnost vlastní investice, příspěvků zaměstnavatele a všech státních příspěvků.

Předpokladem je 100% vklad peněz do Garantovaného fondu po celou dobu spoření a minimální doba spoření 10 let.

Peníze vložené do doplňkového penzijního spoření se vždy zhodnocují ve fondech. S vhodnou strategií vám pomůže penzijní dotazník i kolegové na pobočce. Buď můžete své peníze vkládat pouze do jednoho fondu, nebo volit jejich kombinaci, kterou kdykoli v budoucnu můžete zdarma změnit.

Nabízíme vám tyto čtyři fondy:


ČSOB dynamický účastnický fond

 • Cílem fondu je maximální růst hodnoty; ten je však spojený s vyšším rizikem kolísání hodnoty investice
 • Fond investuje především do akcií, akciových podílových fondů a dluhopisů – akciová složka fondu může být až 80 %
 • Je určen pro investice s delším časovým investičním horizontem

ČSOB vyvážený účastnický fond

 • Cílem fondu je vyšší zhodnocení, riziko kolísání hodnoty investice je střední
 • Je určen pro investory, kteří hledají vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu, mírou rizika a investičním horizontem

Fond investuje především do dluhopisů a akcií – akciová složka fondu může být maximálně 40 %


ČSOB garantovaný účastnický fond

 • Fond garantuje výplatu vložených prostředků (příspěvků vašich, zaměstnavatele a státu) po vzniku nároku na starobní nebo invalidní penzi či jednorázové vyrovnání při:
  • trvání vaší smlouvy minimálně 10 let (spořící doba 120 měsíců)
  • 100 % vkladu do fondu po celou dobu spoření (nemůžete kombinovat s ostatními účastnickými fondy)
 • Je určen pro klienty bez zkušenosti s investicemi, kteří chtějí mít jistotu návratnosti vložených prostředků a jsou ochotni odložit čerpání naspořených prostředků na dobu min. 10 let
 • Konzervativní fond s akciovou složkou maximálně 10 %

ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

 • Cílem fondu je stabilní zhodnocení a spolehlivý výnos při minimalizaci rizik, fond investuje především do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu
 • Fond je určený klientům, kteří před sebou mají krátkou dobu spoření nebo nemají zkušenost s investováním a nechtějí podstupovat investiční riziko „Povinný“ neznamená povinný pro vás, ale že ho penzijní společnost nabízí povinně ze zákona

Upozornění na rizika

Hodnota vložených prostředků v účastnických fondech může kolísat a Penzijní společnost nemůže zaručit návratnost vložených prostředků (netýká se Garantovaného účastnického fondu). Výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou výnosů v budoucnosti.

Informace zde obsažené nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani veřejným příslibem ČSOB Penzijní společnosti. K získání a využití uvedených produktů a služeb je třeba uzavřít s ČSOB Penzijní společností smlouvu a splnit podmínky uvedené ve smlouvě.

Upozorňujeme, že zdanění výnosů a příspěvků zaměstnavatele se řídí platnými daňovými předpisy. Doba čerpání předdůchodu (resp. kdy člověk nemá žádnou mzdu) se považuje za tzv. vyloučenou dobu pro účely důchodového pojištění. Doba předdůchodu se nezahrnuje do doby rozhodné pro výpočet průměrného příjmu rozhodného pro osobní vyměřovací základ, ze kterého se státní důchod počítá.

Máte mnoho možností, jak čerpat naspořené peníze:

Jednorázové vyrovnání

 • Dosažení věku 60 let
 • Zároveň je třeba spořit alespoň 5 let (tj. 60 měsíců)

Starobní penze na určenou dobu

 • Vy sami si volíte dobu (min. 3 roky) nebo částku, kterou si chcete nechat pravidelně vyplácet; stejně tak i frekvenci výplaty
 • Peníze, které ještě nebyly vyplaceny, se nadále zhodnocují
 • Výhodou je, že oproti jednorázové výplatě se nedaní příspěvek zaměstnavatele
 • Penze vyplácená 10 let a déle je bez jakékoliv daně (z výnosu, z příspěvku zaměstnavatele)

Podmínky vyplacení:

 • Dosažení věku 60 let
 • Pokud je délka spoření 5 a více let (tj. minimálně 60 kalendářních měsíců)

Odbytné

 • Už po 2 letech, resp. 24 měsících spoření vzniká možnost předčasného ukončení smlouvy
 • Obdržíte výplatu vložených prostředků včetně zhodnocení, avšak bez státních příspěvků; pokud jste využívali i daňové odpočty, je třeba je zpětně zdanit

Částečné odbytné v 18 letech

 • V 18 letech si můžete si vybrat až 1/3 vložených prostředků včetně zhodnocení např. na studia a pokračovat ve spoření dál.

Podmínky vyplacení

 • Minimální doba spoření je 10 let (tj. minimálně 120 kalendářních měsíců)
 • Pouze v roce, ve kterém jste dosáhli 18 let

Předdůchod

 • Postupná výplata peněz s měsíční frekvencí na dobu min. 2 let
 • Detailní informace viz „Předdůchod“

Invalidní penze na určenou dobu

 • V případě, že se stanete plně invalidním, můžete si peníze nechat vyplatit v podobě pravidelné renty (obdobně jako u starobní penze na dobu určenou)
 • Nepřicházíte tím o připsané státní příspěvky
 • Není podmíněná věkem

Podmínky vyplacení:

 • Přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň a délka spoření minimálně 3 roky (36 měsíců)

Možnost postupné výplaty peněz přes životní pojišťovnu

 • Zajišťují vybrané pojišťovny licencované od ČNB
 • Výběr ze dvou typů:
  • úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi
  • úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu a výši důchodu

Nemáte sil na rozdávání nebo se chcete už věnovat jen svým koníčkům? Využijte tzv. předdůchod, který můžete čerpat již 5 let před nárokem na starobní důchod.

V tomto období za vás stát hradí zdravotní pojištění a vy čerpáte pravidelnou měsíční penzi z naspořených prostředků.

 • Může se hodit v situaci, kdy přijdete o zaměstnání nebo se sami rozhodnete přestat pracovat
 • Při čerpání předdůchodu se vám nesnižuje vyměřovací základ pro výpočet starobního důchodu
 • Nepřicházíte o připsané státní příspěvky

K čerpání předdůchodu musíte mít na svém penzijním spoření minimální potřebnou částku, např. 470 000 Kč pro pětiletou výplatu. Peníze můžete vložit i jednorázově.

Pozn.: Doba čerpání předdůchodu z doplňkového penzijního spoření nemá negativní vliv na výši důchodu od státu, protože je pro účely stanovení důchodu z důchodového pojištění (státní důchod) považována za vyloučenou dobu.

S penzijkem spoříte především na „důchod". Jsou to ale vaše peníze, a pokud je budete potřebovat, můžete spoření už po 24 měsíčních příspěvcích ukončit a peníze si vybrat.

Jedná se o předčasné ukončení smlouvy a přijdete tak o státní příspěvky. Zpět ale získáte naspořené peníze, příspěvek zaměstnavatele po zdanění i připsané zhodnocení. V případě využití daňových odpočtů je bude třeba zpětně doplatit.

 

Zpoplatnění nejčastějších služeb a transakcí

Založení smlouvy

zdarma

Změna strategie spoření

zdarma

Vedení účtu

zdarma

Roční výpis z účtu/daňové potvrzení

zdarma

Úplata za zhodnocení v doplňkovém penzijním spoření  

ČSOB garantovaný účastnický fond

15 %*

ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

10 %*

ČSOB vyvážený účastnický fond

15 %*

ČSOB dynamický účastnický fond

15 %*

* Úplata za zhodnocení se počítá z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.

Úplata za obhospodařování majetku v doplňkovém penzijním spoření

 

ČSOB garantovaný účastnický fond

1,00 %*

ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

0,40 %*

ČSOB vyvážený účastnický fond

1,00 %*

ČSOB dynamický účastnický fond

1,00 %*

* Úplata za obhospodařování majetku se počítá z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu.

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Sjednejte si Penzijko online

Info:

Upozornění na rizika

Hodnota vložených prostředků v účastnických fondech může kolísat a Penzijní společnost nemůže zaručit návratnost vložených prostředků (netýká se Garantovaného účastnického fondu. Výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou výnosů v budoucnosti.

Informace zde obsažené nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani veřejným příslibem ČSOB Penzijní společnosti. K získání a využití uvedených produktů a služeb je třeba uzavřít s ČSOB Penzijní společností smlouvu a splnit podmínky uvedené ve smlouvě.

Upozorňujeme, že zdanění výnosů a příspěvků zaměstnavatele se řídí platnými daňovými předpisy. Doba čerpání předdůchodu (resp. kdy člověk nemá žádnou mzdu) se považuje za tzv. vyloučenou dobu pro účely důchodového pojištění. Doba předdůchodu se tedy nezahrnuje do doby rozhodné pro výpočet průměrného příjmu rozhodného pro osobní vyměřovací základ, ze kterého se státní důchod počítá.