Každý rodič by si přál zajistit svým dětem bezstarostný vstup do dospělého života. Díky pravidelným investicím nemusíte tyto věci nechávat náhodě. Navíc tak dětem ukazujete způsob, jak se o peníze mají starat a že i peníze mohou vydělat peníze.





Proč pravidelné investice

  • Financování studií u nás nebo v zahraničí
  • Jazykové pobyty
  • Poznávání světa
  • Pořízení prvního auta
  • Koupě prvního bytu
  • Splnění dětského snu
  • Peníze dostupné do 4 dnů bez výstupních poplatků

Příběh Libora (35 let)

Mám 2 malé děti, Martínka a Aničku. Vím, že nejlepší investice je do nich, proto jim od narození pravidelně odkládám 1 000 Kč měsíčně do fondu ČSOB Růstový. Každé dítě tak bude mít v době plnoletosti přibližně 340 000 Kč (216 000 Kč mých, zbytek je zhodnocení*).

Příběh Libora v číslech


* Jde jen o ilustrativní příklad pravidelné měsíční investice 2 000 Kč na 18 let při předpokládaném ročním zhodnocení 5 % (započtený vstupní poplatek 1,5 %). Zhodnocení není nijak zaručeno.

Spočítat investici

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat. Návratnost investované částky není zaručena.

Informace obsažené v tomto rozhovoru mají pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Podrobné informace o zmiňovaném fondu naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre a/nebo v prospektu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.