Dovolte abychom vás informovali, že 12.11.2015 nastal rozhodný den sloučení podílového fondu ČSOB institucionální - státních dluhopisů, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond do fondu ČSOB bond mix, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond. K rozhodnému dni sloučení došlo ke změně názvu fondu ČSOB bond mix na ČSOB Střednědobých dluhopisů.Z důvodu slučování fondů došlo u fondu k pozastavení obchodování a výpočtu NAV od 11.11.2015 12:00 do 12.11.2015 12:00. Další informace naleznete v záložce Dokumenty.

 • Cena 1,5219  CZK
 • Datum aktualizace 19. 10. 2016
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový

Vývoj

Foto
Radim Kotrouš
portfolio manager

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v měsíci září ve znamení poklesu výnosů a tedy růstu cen. Výnosy krátkodobých a střednědobých státních dluhopisů, ze kterých se portfolio fondu zejména skládá, poklesly a hodnota portfolia v září mírně vzrostla… číst dál
 • Výnos v měně 44,75 %
 • Roční výnos v měně 2,83 %
 • Výnos v CZK 44,75 %
 • Roční výnos v CZK 2,83 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,06 0,34 0,46 -0,11 1,96 2,81 2,32 2,96 2,91 3,00 2,84
V CZK -0,06 0,34 0,46 -0,11 1,96 2,81 2,32 2,96 2,91 3,00 2,84

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 511,76 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 12. 1990
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Cena Cena 1,5219
Datum aktualizace Datum aktualizace 19. 10. 2016
ISIN ISIN 770000001147
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz. dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Střednědobých dluhopisů

Investiční zaměření

Fond investuje převážně do českých státních dluhopisů, které mohou dosahovat až 100 % portfolia. Ty patří mezi nejméně rizikové typy dluhopisů, proto se fond hodí pro konzervativnější investory. Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů vydávaných státy a českými i zahraničními korporacemi.


Měsíční komentář správce fondu k 30.9.2016

FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v měsíci září ve znamení poklesu výnosů a tedy růstu cen. Výnosy krátkodobých a střednědobých státních dluhopisů, ze kterých se portfolio fondu zejména skládá, poklesly a hodnota portfolia v září mírně vzrostla.

Výnosy českých státních dluhopisů se pro krátké splatnosti posunuly ještě více do záporných hodnot a výnosy dlouhodobějších dluhopisů poklesly. Poptávka po dluhopisech přichází zejména ze strany zahraničních investorů, kteří spekulují na opuštění intervenčního režimu v příštím roce a jejich poptávku doplňují i domácí investoři investující volnou hotovost. Naopak nabídka dluhopisů byla do konce září poměrně utlumená z důvodu přebytkového hospodaření státního rozpočtu. V Evropě na trzích nejprve převládalo zklamání, poté co Evropská centrální banka nepřikročila k rozšíření a prodloužení programu nákupu dluhopisů a ceny dluhopisů oslabovaly. Nakonec však v září výnosy dále poklesly, když investoři koncem měsíce reagovali na nejistotou budoucnost banky Deutsche Bank.

Podnikové dluhopisy vzhledem k vyšší rizikové averzi mírně ztrácely. Špatně si vedl finanční sektor, který byl negativně ovlivněn problémy Deutsche Bank. Trhy ovlivnilo i rozhodnutí amerického FEDu, který v září ponechal sazby nezměněné a ke zvýšení sazeb zřejmě přistoupí až v prosinci. Na trhu je stále aktivní ECB, která dále nakupuje dluhopisy v rámci svého programu kvantitativního uvolňování a uměle drží výnosy nízké.

Vzhledem k očekávání stability oficiálních sazeb ČNB minimálně do poloviny roku 2017 by měly krátkodobé úrokové sazby zůstat bez výrazných změn. Stabilita krátkodobých sazeb v ČR a kvantitativní uvolňování ze strany ECB by měly v krátkém období nadále tlumit růst střednědobých a dlouhodobých úrokových sazeb, nicméně velmi nízké úrovně výnosů a vysoké ceny dluhopisů nás vedou k defenzivní pozici. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář nadále predikuje hospodářské oživení v Evropě spojené s růstem výnosů na evropských dluhopisových trzích a i v České republice v horizontu jednoho roku.


Upozornění na rizika

Úvěrové riziko nízké
Měnové riziko nízké
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko střední
Riziko likvidity nízké

Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Reklamní sdělení:

ČSOB Smart klíč – konec opisování dlouhých kódů z SMS

Mobilní aplikace ČSOB Smart klíč vám usnadní provádění transakcí přes InternetBanking 24. Stačí ji stáhnout do svého chytrého telefonu nebo tabletu a aktivovat v sekci Nastavení uvnitř internetového bankovnictví. Pokud si jej bezplatně aktivujete, budete přihlášení nebo transakci v InternetBankingu 24 už jenom pohodlně potvrzovat v chytrém telefonu. Toto potvrzení se pak automaticky přenese do InternetBankingu 24. Žádné potvrzovací SMS, žádné zdržování!
Více informací na www.csob.cz/smartklic

QR kód pro stažení aplikace ČSOB Smart klíč