Přejít k obsahu

ČSOB Střednědobých dluhopisů

ČSOB Střednědobých dluhopisů

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

Dovolte abychom vás informovali, že 12.11.2015 nastal rozhodný den sloučení podílového fondu ČSOB institucionální - státních dluhopisů, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond do fondu ČSOB bond mix, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond. K rozhodnému dni sloučení došlo ke změně názvu fondu ČSOB bond mix na ČSOB Střednědobých dluhopisů.Z důvodu slučování fondů došlo u fondu k pozastavení obchodování a výpočtu NAV od 11.11.2015 12:00 do 12.11.2015 12:00. Další informace naleznete v záložce Dokumenty.

 • Hodnota 1,5037  CZK
 • Datum aktualizace 20. 07. 2017
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj v měsíci červnu byl pro dluhopisy negativní a ceny dluhopisů zaznamenaly pokles. Výnosy krátkodobých a střednědobých státních dluhopisů, ze kterých se portfolio fondu zejména skládá… číst dál
 • Výnos v měně 43,02 %
 • Roční výnos v měně 2,59 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,03 0,25 -1,30 -0,88 -0,24 1,27 1,78 1,86 2,41 2,80 2,59
V CZK -0,03 0,25 -1,30 -0,88 -0,24 1,27 1,78 1,86 2,41 2,80 2,59

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 411,49 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 12. 1990
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,5037
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 07. 2017
ISIN ISIN 770000001147
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz. dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Střednědobých dluhopisů

Představujeme


Hledáte zajímavý fond, který bude tvořit základní stavební kámen dluhopisové části vašeho portfolia? Cílem fondu je přinášet zhodnocení odpovídající vývoji krátkodobých a střednědobých dluhopisů. ČSOB Střednědobých dluhopisů (dříve ČSOB bond mix) je dluhopisový fond, který investuje převážně do českých státních dluhopisů. Ty patří mezi nejméně rizikové typy dluhopisů, proto se fond hodí pro konzervativnější investory.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý vzhledem k malé závislosti na vývoji akciových trhů a vzhledem k „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb. Je proto vhodný pro klienty, kteří chtějí dosáhnout vyššího dlouhodobého zhodnocení, než nabízejí spořicí účty s vědomím, že při růstu úrokových sazeb mohou utrpět relativně malou a časově omezenou ztrátu.

Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů vydávaných dalšími státy a českými i zahraničními korporacemi a bankami. Majetek fondu je investován do dluhopisů s minimálním ratingem (hodnocení bonity) alespoň na úrovni investičního stupně BBB– (podle Standard and Poor's), přičemž tyto cenné papíry s nejnižším povoleným ratingem, tj. BBB–, mohou tvořit max. 10 % majetku fondu.

Měsíční komentář správce fondu k 30.6.2017

FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

Vývoj v měsíci červnu byl pro dluhopisy negativní a ceny dluhopisů zaznamenaly pokles. Výnosy krátkodobých a střednědobých státních dluhopisů, ze kterých se portfolio fondu zejména skládá, vzrostly a hodnota portfolia tak v červnu poklesla.

Výnosy vzrostly v průměru o 20 až 30 bazických bodů. Hlavní důvody růstu výnosů byly dva – komentář guvernéra ECB M.Draghiho k měnové politice a zasedání ČNB, po kterém guvernér ČNB sdělil, že ČNB očekává zvyšování sazeb již ve třetím čtvrtletí roku 2017.

Česká ekonomika pokračuje v silném růstu a optimistický sentiment se zrcadlí ve vyjádření centrálních bankéřů, jež mají pozitivní vliv na českou korunu. Ta v červnu vůči EURu znovu posílila a přiblížila se hranici 26 CZK za EUR. Hrubý domácí produkt vzrostl více, než se očekávalo a zejména díky domácí poptávce a zahraničnímu obchodu. Inflace se znovu vrátila nad 2% inflační cíl.

Světová ekonomika pokračuje ve stabilním růstu. V USA však byla publikována slabší ekonomická data než v Evropě. Zklamal hlavně trh práce a počet pracovních míst mimo zemědělský sektor vzrostl méně, než se čekalo. FED dle očekávání zvýšil sazby o 25 bazických bodů na úroveň 1 až 1,25%. FED zároveň mírně překvapil ve své rétorice a i navzdory slabším ekonomickým datům potvrdil, že ve hře je ještě jeden růst úrokových sazeb v roce 2017. Překvapila i inflace, která v květnu vzrostla méně, než byla očekávání trhu.

Předstihové indikátory se v Evropě drží stále na vysokých úrovních a indikují slušný ekonomický růst. Postupně se zlepšují i tvrdá data. Silný růst vykázaly maloobchodní tržby a pozitivní překvapení přinesl i revidovaný HDP za první čtvrtletí. Trh v červnu reagoval hlavně na rétoriku guvernéra ECB Maria Draghiho. Ten nejprve naznačil, že zhoršená inflační prognóza je pro centrální banku argumentem pro ponechání uvolněné měnové politiky po delší dobu. Za několik dní však prohlásil, že vidí v Evropě prostředí pro mírné inflační tlaky a již se neobává deflace. Evropská měna tak posílila a úroky v Eurozóně vzrostly.

Vzhledem k očekávání růstu oficiálních sazeb ČNB v druhé polovině roku 2017, ukončení měnových intervencí ze strany ČNB, růstu inflace a pokračujícímu hospodářskému růstu by měly úrokové sazby ve zbytku roku 2017 postupně růst a ceny dluhopisů tedy klesat. V nejbližších měsících čekáme zvýšenou rozkolísanost úrokových sazeb v ČR s tendencí postupného růstu sazeb. Velmi nízké úrovně výnosů, vysoké ceny dluhopisů a naše očekávání vývoje na finančních trzích v roce 2017 nás vedou k defenzivní pozici a udržování nižší citlivosti portfolia na růst úrokových sazeb. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář predikuje hospodářské růst v Evropě a růstem výnosů na evropských dluhopisových trzích a i v České republice v horizontu jednoho roku.


Upozornění na rizika

Úvěrové riziko nízké
Měnové riziko nízké
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko střední
Riziko likvidity nízké

Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Reklamní sdělení:

ČSOB Smart klíč – konec opisování dlouhých kódů z SMS

Mobilní aplikace ČSOB Smart klíč vám usnadní provádění transakcí přes InternetBanking 24. Stačí ji stáhnout do svého chytrého telefonu nebo tabletu a aktivovat v sekci Nastavení uvnitř internetového bankovnictví. Pokud si jej bezplatně aktivujete, budete přihlášení nebo transakci v InternetBankingu 24 už jenom pohodlně potvrzovat v chytrém telefonu. Toto potvrzení se pak automaticky přenese do InternetBankingu 24. Žádné potvrzovací SMS, žádné zdržování!
Více informací na www.csob.cz/smartklic

QR kód pro stažení aplikace ČSOB Smart klíč