Dovolte abychom vás informovali, že 12.11.2015 nastal rozhodný den sloučení podílového fondu ČSOB institucionální - státních dluhopisů, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond do fondu ČSOB bond mix, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond. K rozhodnému dni sloučení došlo ke změně názvu fondu ČSOB bond mix na ČSOB Střednědobých dluhopisů.Z důvodu slučování fondů došlo u fondu k pozastavení obchodování a výpočtu NAV od 11.11.2015 12:00 do 12.11.2015 12:00. Další informace naleznete v záložce Dokumenty.

 • Cena 1,5050  CZK
 • Datum aktualizace 22. 02. 2017
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Radim Kotrouš
portfolio manager

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v měsíci lednu ve znamení mírného růstu výnosů a tedy poklesu cen. Výnosy krátkodobých a střednědobých státních dluhopisů, ze kterých se portfolio fondu zejména skládá… číst dál
 • Výnos v měně 43,14 %
 • Roční výnos v měně 2,68 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,86 -0,82 -1,01 -1,08 -0,58 2,10 1,90 2,64 2,63 2,77 2,68
V CZK -0,86 -0,82 -1,01 -1,08 -0,58 2,10 1,90 2,64 2,63 2,77 2,68

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 484,48 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 01. 12. 1990
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Cena Cena 1,5050
Datum aktualizace Datum aktualizace 22. 02. 2017
ISIN ISIN 770000001147
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelně od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz. dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Střednědobých dluhopisů

Představujeme


Hledáte zajímavý fond, který bude tvořit základní stavební kámen dluhopisové části vašeho portfolia? Cílem fondu je přinášet zhodnocení odpovídající vývoji krátkodobých a střednědobých dluhopisů. ČSOB Střednědobých dluhopisů (dříve ČSOB bond mix) je dluhopisový fond, který investuje převážně do českých státních dluhopisů. Ty patří mezi nejméně rizikové typy dluhopisů, proto se fond hodí pro konzervativnější investory.

Dluhopisové fondy mají své místo v každém dobře složeném klientském portfoliu, protože rozkládají riziko a mohou napomoci jeho celkové výkonnosti. Jejich význam je důležitý vzhledem k malé závislosti na vývoji akciových trhů a vzhledem k „zrcadlové“ závislosti na vývoji úrokových sazeb. Je proto vhodný pro klienty, kteří chtějí dosáhnout vyššího dlouhodobého zhodnocení, než nabízejí spořicí účty s vědomím, že při růstu úrokových sazeb mohou utrpět relativně malou a časově omezenou ztrátu.

Fond dále investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů vydávaných dalšími státy a českými i zahraničními korporacemi a bankami. Majetek fondu je investován do dluhopisů s minimálním ratingem (hodnocení bonity) alespoň na úrovni investičního stupně BBB– (podle Standard and Poor's), přičemž tyto cenné papíry s nejnižším povoleným ratingem, tj. BBB–, mohou tvořit max. 10 % majetku fondu.

Měsíční komentář správce fondu k 31.1.2017

FotoRadim Kotrouš - portfolio manažer

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v měsíci lednu ve znamení mírného růstu výnosů a tedy poklesu cen. Výnosy krátkodobých a střednědobých státních dluhopisů, ze kterých se portfolio fondu zejména skládá, vzrostly a hodnota portfolia v lednu poklesla.

Ekonomika USA zpomalila ve čtvrtém čtvrtletí 2016 na 1,9% (mezikvartálně, anualizovaně). Export se stal největší brzdou od roku 2010. Naopak tahounem růstu zůstává silná spotřeba. Míra nezaměstnanosti v USA mírně stoupla na 4,7 %, i tak se ale pracovní trh nadále nachází poblíž úrovně tzv. „plné zaměstnanosti“. Americký index spotřebitelských cen (CPI) dosáhl v prosinci meziročně tempa 2,1 %. I z Evropy přicházela pozitivní makroekonomická data. Evropská ekonomika roste slušným tempem. ECB na svém lednovém zasedání ponechala úrokové sazby i program nákupů dluhopisů beze změny. Šéf ECB považuje pokračování QE do konce roku 2017 za nezbytné a varuje před riziky zhoršení ekonomického výhledu. Inflace v prosinci vzrostla nejrychleji od roku 2013 meziročně o 1,1 %. Výnosy českých dluhopisů vzrostly hlavně na kratších splatnostech a zaznamenaly tak korekci po výrazném růstu koncem roku 2016. Poslední statistické údaje potvrdily, že česká ekonomika je v dobré kondici. Ceny v Česku v prosinci vzrostly více, než očekával trh, a to meziročně o 2 % a inflace se tak po čtyřech letech dostala na cíl ČNB.

Vzhledem k očekávání stability oficiálních sazeb ČNB minimálně do poloviny roku 2017, ukončení měnových intervencí ze strany ČNB, růstu inflace a pokračujícímu hospodářskému růstu by měly úrokové sazby v roce 2017 postupně růst a ceny dluhopisů tedy klesat. V nebližších měsících však čekáme stabilitu krátkodobých sazeb v ČR a jen mírný růst střednědobých a dlouhodobých úrokových sazeb. Velmi nízké úrovně výnosů, vysoké ceny dluhopisů a naše očekávání vývoje na finančních trzích v roce 2017 nás vedou k defenzivní pozici a postupnému snižování durace. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář predikuje hospodářské oživení v Evropě spojené s růstem výnosů na evropských dluhopisových trzích a i v České republice v horizontu jednoho roku.


Upozornění na rizika

Úvěrové riziko nízké
Měnové riziko nízké
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko střední
Riziko likvidity nízké

Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Reklamní sdělení:

ČSOB Smart klíč – konec opisování dlouhých kódů z SMS

Mobilní aplikace ČSOB Smart klíč vám usnadní provádění transakcí přes InternetBanking 24. Stačí ji stáhnout do svého chytrého telefonu nebo tabletu a aktivovat v sekci Nastavení uvnitř internetového bankovnictví. Pokud si jej bezplatně aktivujete, budete přihlášení nebo transakci v InternetBankingu 24 už jenom pohodlně potvrzovat v chytrém telefonu. Toto potvrzení se pak automaticky přenese do InternetBankingu 24. Žádné potvrzovací SMS, žádné zdržování!
Více informací na www.csob.cz/smartklic

QR kód pro stažení aplikace ČSOB Smart klíč