Ke dni 23.11.2015 došlo ke změně názvu fondu ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa na ČSOB Akciový střední a východní Evropa.
 • Hodnota 0,6434  CZK
 • Datum aktualizace 26. 05. 2017
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Pavel Kopeček
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Světové akcie mají za sebou úspěšný měsíc. Největší růst zaznamenaly akciové trhy po prvním kole francouzských prezidentských voleb… číst dál

Struktura portfolia podle regionů

 • POLAND 29,09 %
 • RUSSIA 18,34 %
 • AUSTRIA 13,33 %
 • CZECH REPUBLIC 11,51 %
 • TURKEY 10,8 %
 • ROMANIA 8,16 %
 • HUNGARY 8,14 %
 • CROATIA 0,62 %
 • Výnos v měně -35,66 %
 • Roční výnos v měně -4,28 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,02 3,23 16,73 19,04 -0,23 1,89 -0,02 6,19 1,30 -4,23 -4,28
V CZK -0,02 3,23 16,73 19,04 -0,23 1,89 -0,02 6,19 1,30 -4,23 -4,28

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 229,5 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 03. 05. 2007
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 0,6434
Datum aktualizace Datum aktualizace 26. 05. 2017
ISIN ISIN CZ0008472610
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelný od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz. dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Akciový střední a východní Evropa

Představujeme


Investiční fond ČSOB Akciový střední a východní Evropa (dříve ČSOB akciový fond - Střední a Východní Evropa) investuje do zemí střední a východní Evropy, které nabízejí atraktivní příležitosti a jako celek jsou charakteristické vyšším hospodářským růstem v porovnání s vyspělými státy Evropy. Vybrané akciové trhy často nabízejí i zajímavé ocenění. Regionální ekonomiky jsou navíc rozdílné a vnášejí tak do portfolia prvek diverzifikace.

Středoevropské země jsou vnímány jako bezpečnější, obvykle přinášejí vyšší dividendový výnos, ale na druhou stranu mají nižší dynamiku než některé východoevropské země. Nicméně například Polsko se jako jediné hospodářství Evropy vyhnulo recesi, ČR je vnímána jako země s jednou z nejlepších kondicí v oblasti veřejných rozpočtů a za silnou stránku Maďarska lze považovat přebytek na běžném účtu platební bilance země. Ve východní Evropě fond sleduje příležitosti vnášené do portfolia ruskými a tureckými akciemi, jejichž ekonomický profil je velmi odlišný. Aktivní správou tak můžeme soustředit investice buď více směrem k Rusku, jehož hospodářské těžiště spočívá především v orientaci na energie (plyn, ropa) a nerostné suroviny, nebo naopak k Turecku, které je více založeno na produkci zboží s vyšší přidanou hodnotou a které naopak těží z levnějších cen surovin. Fond také sleduje příležitosti v dalších zemích východní Evropy, zejména Rumunsku, Slovinsku a Chorvatsku, které občas dokážou nabídnout velmi zajímavé zhodnocení prostředků investorů.

Měsíční komentář správce fondu k 30.4.2017

FotoPavel Kopeček - portfolio manažer

Světové akcie mají za sebou úspěšný měsíc. Největší růst zaznamenaly akciové trhy po prvním kole francouzských prezidentských voleb, ve kterém zvítězil centristický kandidát Emmanuel Macron následován Marine Le Penovou. Trhy se připravovaly na horší výsledek, volby však dopadly v podstatě podle průběžných odhadů. V regionu střední a východní Evropy byla výkonnost akciových trhů nadprůměrná s výjimkou Ruska, které zaostalo. Absolutním vítězem měsíce byl polský index WIG 20 (+9,23 %), významné zisky si ale připsala také istanbulská burza (BIST 100 +6,42 %) a maďarské akcie (BUX +4,18 %). Koruna po ukončení intervencí posílila pouze mírně (cca 0,75 % proti euru) a jen lehce snížila velmi slušnou výkonnost regionu.

V dubnu jsme se rozhodli realizovat část zisků na Monetě a polské pojišťovně PZU. Naproti tomu jsme zainvestovali do polské PKO banky. Úplně jsme se také zbavili akcií Magyar Telekomu, uvolněné prostředky jsme ponechali v Maďarsku prostřednictvím investic do Molu a OTP banky. V Rumunsku jsme po matoucích informacích ohledně dividendy zrealizovali část zisků v Romgazu a prostředky přeinvestovali do Banky Transilvania. Obě instituce hodnotíme pozitivně, vztah firem k minoritním akcionářům však obecně považujeme za klíčový při investicích v rozvíjejících se zemích, a proto jsme na něj velmi citliví.

Výše zmíněné mělo vliv na výkonnost fondu, který v dubnu vzrostl o 3,2 %. Od začátku roku fond posílil o 10 %.


Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.04.2017)

POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA6,86 %
SBERBANK-SPONSORED ADR6,37 %
OIL COMPANY LUKOIL PJSC ADR5,98 %
POLISH OIL & GAS4,34 %
BANCA TRANSILVANIA3,81 %
OESTERREICH. POST3,41 %
ALIOR BANK SA3,41 %
OTP BANK RT.3,39 %
ERSTE OEST SPAR(PRA)3,37 %
ARCELIK A.S.3,35 %

Struktura portfolia podle regionů (k 30.04.2017)

POLAND29,09 %
RUSSIA18,34 %
AUSTRIA13,33 %
CZECH REPUBLIC11,51 %
TURKEY10,8 %
ROMANIA8,16 %
HUNGARY8,14 %
CROATIA0,62 %

Upozornění na rizika

Úvěrové riziko vysoké
Měnové riziko vysoké
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko vysoké
Riziko likvidity nízké

Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Reklamní sdělení:

ČSOB Smart klíč – konec opisování dlouhých kódů z SMS

Mobilní aplikace ČSOB Smart klíč vám usnadní provádění transakcí přes InternetBanking 24. Stačí ji stáhnout do svého chytrého telefonu nebo tabletu a aktivovat v sekci Nastavení uvnitř internetového bankovnictví. Pokud si jej bezplatně aktivujete, budete přihlášení nebo transakci v InternetBankingu 24 už jenom pohodlně potvrzovat v chytrém telefonu. Toto potvrzení se pak automaticky přenese do InternetBankingu 24. Žádné potvrzovací SMS, žádné zdržování!
Více informací na www.csob.cz/smartklic

QR kód pro stažení aplikace ČSOB Smart klíč