Ke dni 23.11.2015 došlo ke změně názvu fondu ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa na ČSOB Akciový střední a východní Evropa.
 • Cena 0,5600  CZK
 • Datum aktualizace 21. 10. 2016
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

Foto
Pavel Kopeček
portfolio manager

Měsíční komentář správce fondu

Středoevropské akcie v září mírně korigovaly svůj předchozí růst. Souhrnný index CECEEUR poklesl o 0,75 % (výkonnost včetně dividend), zatímco celosvětový index MSCI World zakončil měsíc takřka beze změny… číst dál

Struktura portfolia podle regionů

 • Akcie Polsko 24,7 %
 • Akcie Rusko 17,03 %
 • Akcie Rakousko 15,68 %
 • Akcie Maďarsko 12,31 %
 • Akcie Česká republika 10,95 %
 • Akcie Turecko 9,47 %
 • Akcie Rumunsko 7,27 %
 • Ostatní 2,59 %
 • Výnos v měně -44,00 %
 • Roční výnos v měně -5,93 %
 • Výnos v CZK -44,00 %
 • Roční výnos v CZK -5,93 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 1,54 3,78 -0,78 -0,09 -3,02 -2,92 -0,56 2,83 0,25 -5,94
V CZK 1,54 3,78 -0,78 -0,09 -3,02 -2,92 -0,56 2,83 0,25 -5,94

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 209,7 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 03. 05. 2007
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Cena Cena 0,5600
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 10. 2016
ISIN ISIN CZ0008472610
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelný od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz. dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Akciový střední a východní Evropa

Investiční fond ČSOB Akciový střední a východní Evropa (dříve ČSOB akciový fond - Střední a Východní Evropa) investuje do zemí střední a východní Evropy, které nabízejí atraktivní příležitosti a jako celek jsou charakteristické vyšším hospodářským růstem v porovnání s vyspělými státy Evropy. Vybrané akciové trhy často nabízejí i zajímavé ocenění. Regionální ekonomiky jsou navíc rozdílné a vnášejí tak do portfolia prvek diverzifikace.

Středoevropské země jsou vnímány jako bezpečnější, obvykle přinášejí vyšší dividendový výnos, ale na druhou stranu mají nižší dynamiku než některé východoevropské země. Nicméně například Polsko se jako jediné hospodářství Evropy vyhnulo recesi, ČR je vnímána jako země s jednou z nejlepších kondicí v oblasti veřejných rozpočtů a za silnou stránku Maďarska lze považovat přebytek na běžném účtu platební bilance země. Ve východní Evropě fond sleduje příležitosti vnášené do portfolia ruskými a tureckými akciemi, jejichž ekonomický profil je velmi odlišný. Aktivní správou tak můžeme soustředit investice buď více směrem k Rusku, jehož hospodářské těžiště spočívá především v orientaci na energie (plyn, ropa) a nerostné suroviny, nebo naopak k Turecku, které je více založeno na produkci zboží s vyšší přidanou hodnotou a které naopak těží z levnějších cen surovin. Fond také sleduje příležitosti v dalších zemích východní Evropy, zejména Rumunsku, Slovinsku a Chorvatsku, které občas dokážou nabídnout velmi zajímavé zhodnocení prostředků investorů.

Měsíční komentář správce fondu k 30.9.2016

FotoPavel Kopeček - portfolio manažer

Středoevropské akcie v září mírně korigovaly svůj předchozí růst. Souhrnný index CECEEUR poklesl o 0,75 % (výkonnost včetně dividend), zatímco celosvětový index MSCI World zakončil měsíc takřka beze změny. Nejvíce propadly akcie polských distributorů elektřiny, jejichž majoritní vlastník, polský stát, rozhodl o faktickém zdanění nerozděleného zisku. Podobné efekty na ceny akcií způsobuje současná polská vláda také tzv. repolonizací bankovního sektoru. Jinými slovy se vláda snaží dostat zpět do polských rukou podíly ve finančních institucí od zahraničních vlastníků. Ne vždy je tato snaha nalezena s pochopením, především pokud zvyšuje pravděpodobnost úpisu nových akcií nebo omezené výplaty dividend.

Za očekáváním zaostal také turecký trh, který stále vstřebává novou realitu po nezdařeném puči. O slovo se v září přihlásila ratingová agentura Moody´s, která se po měsíci zvažování rozhodla snížit rating země do spekulativního pásma. Velké výprodeje již nenásledovaly, nejvíce zasaženým aktivem se stala turecká lira, která ke koruně oslabila o 2,1 %. Akciový index dokonce mírně vzrostl o 0,5 %, po započtení efektu měny je však index níž o 1,5 % v korunovém vyjádření.

Tahounem růstu se nakonec stalo Rusko, kterému pomohly rostoucí ceny ropy. Ropný trh v září vzhlížel s velkým očekáváním k setkání OPEC v Alžírsku, z něhož nakonec vcelku překvapivě vzešla předběžná dohoda o zmrazení produkce. Ceny ropy vzrostly za měsíc o necelých 5 % na téměř 50 USD za barel. Ke zdražování ropy napomáhala také týdenní data EIA, která poukázala na čerpání zásob čtyři týdny v řadě.

V září jsme přidali do portfolia dvě nové společnosti. Nižší riziko významných ztrát z cizoměnových půjček v Polsku jsme využili investicí do Bank Zachodni. Druhá investice směřovala do rakouského producent textilních vláken Lenzing, jehož cena jednorázově klesla z důvodu krátkodobého převisu nabídky akcií od majoritního vlastníka firmy. Podobně jsme zvýšili naši expozici v české Moneta Money Bank, jejíž podíl (24,5 %) nabídl k prodeji ve zrychlené aukci původní majoritní vlastník General Electric (GE). GE si stále drží zhruba 18% podíl, který pravděpodobně nabídne k prodeji ještě v letošním roce. Vyšší podíl akcií na volném trhu by měl vést k vyšší likviditě na burze a také vyššímu podílu v mezinárodních indexech, který může přilákat další zahraniční investory. Na druhou stranu jsme pokračovali ve snižování našeho podílu v Turecku, ve kterém došlo ke zhoršení některých investičních příběhů. Prodali jsme výrobce traktorů Turk Traktor a zpracovatele ropy Tupras, u kterého jsme zaznamenali nižší otevřenost a transparentnost vůči minoritním akcionářům. Volné prostředky jsme využili k zainvestování do ruského Lukoilu, který by měl pozitivně reagovat na vyšší ceny ropy a silnější rubl.

Výše zmíněné mělo vliv na výkonnost fondu, který v září poklesl o 1,07 %. Od začátku roku se hodnota podílového listu fondu zvýšila o 1,9 %.


Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.09.2016)

ERSTE OEST SPAR(PRA)6,25 %
SBERBANK-SPONSORED ADR6,15 %
OTP BANK RT,5,9 %
ASSECO POLAND SA5,49 %
CYFROWY POLSAT SA4,88 %
MONETA MONEY BANK AS4,44 %
GEDEON RICHTER3,32 %
BANCA TRANSILVANIA3,28 %
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR3,28 %
OIL COMPANY LUKOIL PJSC ADR3,19 %

Struktura portfolia podle regionů (k 30.09.2016)

Akcie Polsko24,7 %
Akcie Rusko17,03 %
Akcie Rakousko15,68 %
Akcie Maďarsko12,31 %
Akcie Česká republika10,95 %
Akcie Turecko9,47 %
Akcie Rumunsko7,27 %
Ostatní2,59 %

Upozornění na rizika

Úvěrové riziko vysoké
Měnové riziko vysoké
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko vysoké
Riziko likvidity nízké

Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Reklamní sdělení:

ČSOB Smart klíč – konec opisování dlouhých kódů z SMS

Mobilní aplikace ČSOB Smart klíč vám usnadní provádění transakcí přes InternetBanking 24. Stačí ji stáhnout do svého chytrého telefonu nebo tabletu a aktivovat v sekci Nastavení uvnitř internetového bankovnictví. Pokud si jej bezplatně aktivujete, budete přihlášení nebo transakci v InternetBankingu 24 už jenom pohodlně potvrzovat v chytrém telefonu. Toto potvrzení se pak automaticky přenese do InternetBankingu 24. Žádné potvrzovací SMS, žádné zdržování!
Více informací na www.csob.cz/smartklic

QR kód pro stažení aplikace ČSOB Smart klíč