Ke dni 23.11.2015 došlo ke změně názvu fondu ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa na ČSOB Akciový střední a východní Evropa.
 • Cena 0,5414  CZK
 • Datum aktualizace 21. 07. 2016
 • Stav: Fond nabízíme
 • Typ fondu akciový

Vývoj fondu

Foto
Pavel Kopeček
portfolio manager

Měsíční komentář správce fondu

Červen byl na trzích ve znamení britského referenda a nejen měny a akciové indexy reagovaly na posuny v průzkumech veřejného mínění... číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie Turecko 17,61 %
 • Akcie Polsko 18,4 %
 • Akcie Rakousko 12,71 %
 • Akcie Rusko 18,61 %
 • Akcie Maďarsko 10,28 %
 • Akcie Česká republika 10,66 %
 • Akcie Rumunsko 6,9 %
 • Akcie Chorvatsko 1,85 %
 • Akcie Slovinsko 0,5 %
 • Hotovost 2,49 %
 • Výnos v měně fondu -45,86 %
 • Roční výnos v měně fondu (p.a.) -6,44 %
 • Výnos přepočtený do CZK -45,86 %
 • Roční výnos přepočtený do CZK (p.a.) -6,44 %

Výkonnost fondu

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně fondu 1,67 -4,28 14,39 -10,59 -5,85 -2,07 -0,01 -1,74 2,90 -6,44
V CZK 1,67 -4,28 14,39 -10,59 -5,85 -2,07 -0,01 -1,74 2,90 -6,44

Výpočet výkonnosti fondu již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy fondů jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ fondu Typ fondu akciový
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 296,65 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 03. 05. 2007
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Cena Cena 0,5414
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 07. 2016
ISIN ISIN CZ0008472610
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelný od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz. dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Akciový střední a východní Evropa

Investiční fond ČSOB Akciový střední a východní Evropa (dříve ČSOB akciový fond - Střední a Východní Evropa) investuje do zemí střední a východní Evropy, které nabízejí atraktivní příležitosti a jako celek jsou charakteristické vyšším hospodářským růstem v porovnání s vyspělými státy Evropy. Vybrané akciové trhy často nabízejí i zajímavé ocenění. Regionální ekonomiky jsou navíc rozdílné a vnášejí tak do portfolia prvek diverzifikace. Středoevropské země jsou vnímány jako bezpečnější, obvykle přinášejí vyšší dividendový výnos, ale na druhou stranu mají nižší dynamiku než některé východoevropské země. Nicméně například Polsko se jako jediné hospodářství Evropy vyhnulo recesi, ČR je vnímána jako země s jednou z nejlepších kondicí v oblasti veřejných rozpočtů a za silnou stránku Maďarska lze považovat přebytek na běžném účtu platební bilance země. Ve východní Evropě fond sleduje příležitosti vnášené do portfolia ruskými a tureckými akciemi, jejichž ekonomický profil je velmi odlišný. Aktivní správou tak můžeme soustředit investice buď více směrem k Rusku, jehož hospodářské těžiště spočívá především v orientaci na energie (plyn, ropa) a nerostné suroviny, nebo naopak k Turecku, které je více založeno na produkci zboží s vyšší přidanou hodnotou a které naopak těží z levnějších cen surovin. Fond také sleduje příležitosti v dalších zemích východní Evropy, zejména Rumunsku, Slovinsku a Chorvatsku, které občas dokážou nabídnout velmi zajímavé zhodnocení prostředků investorů.

Měsíční komentář správce fondu k 30.6.2016

FotoPavel Kopeček - portfolio manažer

Červen byl na trzích ve znamení britského referenda a nejen měny a akciové indexy reagovaly na posuny v průzkumech veřejného mínění. V této souvislosti zaznamenaly během měsíce dvojí obrat, a to nejprve k optimismu po tragické vraždě britské poslankyně, která zvýšila podporu k setrvání v EU a následně bezprostředně po zveřejnění prvních skutečných výsledků, které ukázaly, že veškeré naděje předchozího týdne byly marné. Den po referendu přinesl vysokou volatilitu, kdy se někteří investoři až panicky zbavovali rizikovějších aktiv a naopak hledali co nejbezpečnější investice. V posledních dnech se pak situace uklidnila. Podíl na tom měla jednak evidentní absence plánu na britské straně a také úleva ze španělských voleb. Ty sice opět skončily patem, ale aspoň se nepotvrdily obavy z přílišného vzestupu populistické levicové strany Podemos, kterou analytici připodobňují k řecké Syrize.

Brexit měl samozřejmě vliv i na výkonnost regionálních akcií. Index CECEEUR poklesl o 5,7%, když klesaly zejména finanční tituly, což byl podobný scénář jako na jiných evropských trzích. Lépe se dařilo ruským, maďarským a tureckým akcií. Nejhůře dopadly české akcie (index PX propadl o 8,6%).

Ačkoli byl náš základní scénář setrvání Británie v EU, rozhodli jsme se zajistit proti oslabení regionálních měn, především polského zlotého a turecké liry, ještě před konáním referenda. Ostatní zainvestování fondu je v souladu s dlouhodobou strategií investovat do fundamentálně silných společností a ta se nezměnila s vystoupením Velké Británie z EU. Z významnějších operací lze zmínit výměnu polských energetických firem PGE (výroba a distribuce elektřiny) za PGN (těžba a distribuce ropy a plynu).

Výše zmíněné mělo vliv na výkonnost fondu, který v červnu oslabil o 2,1 %. Od začátku roku se hodnota podílového listu fondu snížila o 0,8%.


Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.06.2016)

SBERBANK-SPONSORED ADR6,93 %
ERSTE OEST SPAR(PRA)5,22 %
ASSECO POLAND SA5,08 %
MAGYAR TELEKOM TELEC3,95 %
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR3,56 %
TOFAS TURK OTOMOBIL3,44 %
NOVATEK OAO3,42 %
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI3,33 %
GEDEON RICHTER3,33 %
POLISH OIL & GAS3,32 %

Struktura portfolia podle regionů (k 30.06.2016)

Akcie Turecko17,61 %
Akcie Polsko18,4 %
Akcie Rakousko12,71 %
Akcie Rusko18,61 %
Akcie Maďarsko10,28 %
Akcie Česká republika10,66 %
Akcie Rumunsko6,9 %
Ostatní4,84 %

Upozornění na rizika

Úvěrové riziko vysoké
Měnové riziko vysoké
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko vysoké
Riziko likvidity nízké

Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Reklamní sdělení:

ČSOB Smart klíč – konec opisování dlouhých kódů z SMS

Mobilní aplikace ČSOB Smart klíč vám usnadní provádění transakcí přes InternetBanking 24. Stačí ji stáhnout do svého chytrého telefonu nebo tabletu a aktivovat v sekci Nastavení uvnitř internetového bankovnictví. Pokud si jej bezplatně aktivujete, budete přihlášení nebo transakci v InternetBankingu 24 už jenom pohodlně potvrzovat v chytrém telefonu. Toto potvrzení se pak automaticky přenese do InternetBankingu 24. Žádné potvrzovací SMS, žádné zdržování!
Více informací na www.csob.cz/smartklic

QR kód pro stažení aplikace ČSOB Smart klíč