Ke dni 23.11.2015 došlo ke změně názvu fondu ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa na ČSOB Akciový střední a východní Evropa.
 • Cena 0,5480  CZK
 • Datum aktualizace 29. 09. 2016
 • Stav: Fond nabízíme
 • Typ fondu akciový

Vývoj fondu

Foto
Pavel Kopeček
portfolio manager

Měsíční komentář správce fondu

Středoevropským akciím se v srpnu dařilo. Souhrnný index CECEEUR vzrostl o 1,8 % a překonal globální akciový index MSCI World All Countries, který v srpnu jen mírně posílil (+0,1 %)… číst dál

Struktura portfolia podle regionů

 • Akcie Polsko 22,3 %
 • Akcie Rusko 16,47 %
 • Akcie Turecko 14,09 %
 • Akcie Rakousko 13,35 %
 • Akcie Maďarsko 11,81 %
 • Akcie Česká republika 10,32 %
 • Akcie Rumunsko 7,37 %
 • Ostatní 4,84 %
 • Výnos v měně fondu -45,20 %
 • Roční výnos v měně fondu (p.a.) -6,19 %
 • Výnos přepočtený do CZK -45,20 %
 • Roční výnos přepočtený do CZK (p.a.) -6,19 %

Výkonnost fondu

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně fondu -0,18 2,85 -0,56 2,60 -4,81 -1,91 -0,43 2,73 0,94 -6,19
V CZK -0,18 2,85 -0,56 2,60 -4,81 -1,91 -0,43 2,73 0,94 -6,19

Výpočet výkonnosti fondu již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy fondů jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ fondu Typ fondu akciový
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 214 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 03. 05. 2007
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Cena Cena 0,5480
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 09. 2016
ISIN ISIN CZ0008472610
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelný od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz. dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Akciový střední a východní Evropa

Investiční fond ČSOB Akciový střední a východní Evropa (dříve ČSOB akciový fond - Střední a Východní Evropa) investuje do zemí střední a východní Evropy, které nabízejí atraktivní příležitosti a jako celek jsou charakteristické vyšším hospodářským růstem v porovnání s vyspělými státy Evropy. Vybrané akciové trhy často nabízejí i zajímavé ocenění. Regionální ekonomiky jsou navíc rozdílné a vnášejí tak do portfolia prvek diverzifikace.

Středoevropské země jsou vnímány jako bezpečnější, obvykle přinášejí vyšší dividendový výnos, ale na druhou stranu mají nižší dynamiku než některé východoevropské země. Nicméně například Polsko se jako jediné hospodářství Evropy vyhnulo recesi, ČR je vnímána jako země s jednou z nejlepších kondicí v oblasti veřejných rozpočtů a za silnou stránku Maďarska lze považovat přebytek na běžném účtu platební bilance země. Ve východní Evropě fond sleduje příležitosti vnášené do portfolia ruskými a tureckými akciemi, jejichž ekonomický profil je velmi odlišný. Aktivní správou tak můžeme soustředit investice buď více směrem k Rusku, jehož hospodářské těžiště spočívá především v orientaci na energie (plyn, ropa) a nerostné suroviny, nebo naopak k Turecku, které je více založeno na produkci zboží s vyšší přidanou hodnotou a které naopak těží z levnějších cen surovin. Fond také sleduje příležitosti v dalších zemích východní Evropy, zejména Rumunsku, Slovinsku a Chorvatsku, které občas dokážou nabídnout velmi zajímavé zhodnocení prostředků investorů.

Měsíční komentář správce fondu k 31.8.2016

FotoPavel Kopeček - portfolio manažer

Středoevropským akciím se v srpnu dařilo. Souhrnný index CECEEUR vzrostl o 1,8 % a překonal globální akciový index MSCI World All Countries, který v srpnu jen mírně posílil (+0,1 %). Hlavním tahounem růstu se staly polské akcie (+ 2 %) a to především díky bankovnímu sektoru. Polská vláda totiž oznámila nový postup v řešení konverze hypoték ve švýcarských francích do domácí měny s krátkodobě pozitivním dopadem do celého sektoru. Banky budou nejdříve nuceny vrátit klientům příjmy z nepřiměřeně použitého měnového kurzu, zatímco konverze celého hypotečního úvěru bude nejdříve revidována za rok a i poté uplatňována v krocích. Toto rozhodnutí bylo velice příznivě přijato investory, protože odhad nákladů pro bankovní sektor je nyní mnohem nižší oproti původním předpokladům, navíc další odklad v konverzi dává tušit neochotu vlády vyřešit tento problém za současného riskování stability celého systému.

Pozitivní výkonnost ukázaly také maďarské akcie, které za uplynulý měsíc vzrostly o 1,2 %. Naproti tomu pražský PX se zařadil mezi poražené s měsíční 2,6% ztrátou, pod níž se podepsal výrok představitelů Komerční banky o možném přehodnocení dosud velkorysé dividendové politiky.

Z dalších trhů bychom rádi zmínili růst ruských akcií o 2,8 % podporované růstem cen ropy. Ceny ropy se po červencovém dvojciferném propadu vzchopily a připsaly si naopak dvojciferný růst (+10,8 % pro typ Brent), když v průběhu měsíce několikrát úspěšně atakovaly padesátidolarovou hranici. V průběhu měsíce se objevovaly zprávy o možné dohodě na limitech těžby ze strany kartelu OPEC. Tato možnost se ovšem koncem měsíce začala jevit jako méně pravděpodobná a barel ropy Brent tak na konci srpna uzavřel jen mírně nad 47 dolary. Propad tureckých akcií po červencovém pokusu o převrat se zastavil (istanbulský index +0,7 %) navzdory pokračující nestabilitě a rozsáhlým čistkám ve vládní i soukromé sféře.

Méně bolestivé návrhy na řešení hypotéčních půjček ve švýcarských francích jsme využili k zainvestování do polské M bank, jejíž prospěch ze změny postoje patří k největším. Proti tomu jsme uprodali tureckého producenta hnojiv Gubre Fabrikalarli a ruského mobilního operátora Mobile Telesystem.

Výše zmíněné mělo vliv na výkonnost fondu, který v srpnu posílil o 1,9 %. Od začátku roku se hodnota podílového listu fondu zvýšila o 3 %.


Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.08.2016)

ERSTE OEST SPAR(PRA)6,54 %
SBERBANK-SPONSORED ADR6,26 %
ASSECO POLAND SA5,22 %
CYFROWY POLSAT SA5,13 %
OTP BANK RT,4,69 %
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR3,88 %
MAGYAR TELEKOM TELEC3,78 %
BANCA TRANSILVANIA3,45 %
NOVATEK OAO3,42 %
GEDEON RICHTER3,34 %

Struktura portfolia podle regionů (k 31.08.2016)

Akcie Polsko22,3 %
Akcie Rusko16,47 %
Akcie Turecko14,09 %
Akcie Rakousko13,35 %
Akcie Maďarsko11,81 %
Akcie Česká republika10,32 %
Akcie Rumunsko7,37 %
Ostatní4,84 %

Upozornění na rizika

Úvěrové riziko vysoké
Měnové riziko vysoké
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko vysoké
Riziko likvidity nízké

Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Reklamní sdělení:

ČSOB Smart klíč – konec opisování dlouhých kódů z SMS

Mobilní aplikace ČSOB Smart klíč vám usnadní provádění transakcí přes InternetBanking 24. Stačí ji stáhnout do svého chytrého telefonu nebo tabletu a aktivovat v sekci Nastavení uvnitř internetového bankovnictví. Pokud si jej bezplatně aktivujete, budete přihlášení nebo transakci v InternetBankingu 24 už jenom pohodlně potvrzovat v chytrém telefonu. Toto potvrzení se pak automaticky přenese do InternetBankingu 24. Žádné potvrzovací SMS, žádné zdržování!
Více informací na www.csob.cz/smartklic

QR kód pro stažení aplikace ČSOB Smart klíč