Ke dni 23.11.2015 došlo ke změně názvu fondu ČSOB akciový mix na ČSOB Akciový.
 • Cena 0,9703  CZK
 • Datum aktualizace 28. 07. 2016
 • Stav: Fond nabízíme
 • Typ fondu akciový

Vývoj fondu

Foto
Patrick Vyroubal
portfolio manager

Měsíční komentář správce fondu

Událostí měsíce bylo bezesporu rozhodnutí britských občanů vystoupit z Evropské unie (Brexit), které bylo těsnou většinou odhlasováno v referendu... číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 100 %
 • Hotovost 0 %
 • Výnos v měně fondu 56,80 %
 • Roční výnos v měně fondu (p.a.) 3,52 %
 • Výnos přepočtený do CZK 56,80 %
 • Roční výnos přepočtený do CZK (p.a.) 3,52 %

Výkonnost fondu

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně fondu 5,67 2,67 6,04 -7,52 0,43 4,35 7,27 6,23 6,85 0,35 3,52
V CZK 5,67 2,67 6,04 -7,52 0,43 4,35 7,27 6,23 6,85 0,35 3,52

Výpočet výkonnosti fondu již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy fondů jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ fondu Typ fondu akciový
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1540,09 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 14. 10. 1999
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Cena Cena 0,9703
Datum aktualizace Datum aktualizace 28. 07. 2016
ISIN ISIN 770000001170
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelný od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz. dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Era
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Akciový

Představujeme

ČSOB Akciový (dříve ČSOB akciový mix) je největším akciovým fondem z hlediska investovaných finančních prostředků v rámci skupiny ČSOB. Zvítězit nad inflací bez akcií je ve světě investic téměř nemožné. Pokud tedy chcete do svého portfolia akcie zařadit, měl by fond ČSOB Akciový být vaší první volbou. Fond je totiž vhodným základním pilířem akciové části každého portfolia. Záleží tedy jen na vašem investičním profilu, jaký podíl fondu budete v portfoliu mít.

Společnosti, do kterých ČSOB Akciový investuje, znají lidé po celém světě stejně jako vy. Aniž si to uvědomujete, denně používáte desítky jejich výrobků či služeb: ráno hygienické prostředky a kosmetiku, v průběhu dne oblečení či módní doplňky, dopravní prostředky, v pracovní době elektroniku a informační technologie, po práci zakoupené zboží a zároveň bankovní služby, po návratu domů jdete s dětmi sportovat. Přes sociální sítě si s přáteli na večer domluvíte posezení v restauraci, kde společně sledujete sportovní utkání. Před spaním si ještě vezmete léky. Každou minutu vašeho dne tak narážíte na společnosti, které skrze fond ČSOB Akciový můžete vlastnit, a denně můžete usínat s pocitem, že jste udělali něco pro sebe.

ČSOB Akciový vám totiž umožní vlastnit podíly ve světoznámých společnostech jako například Apple, Nestlé, Microsoft, Bayer, GE, Google, Facebook, Allianz, Shell, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Daimler, Volkswagen, VISA, MasterCard, IBM, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Intel, Colgate-Palmolive, Nike, Starbucks, eBay, Philip Morris, SABMiller, Anheuser-Busch, Diageo, McDonald´s, Boeing, LVMH a mnoho dalších.

Hlavní výhody


Z pohledu sektorů se jedná o vysoce diverzifikovaný fond, který je vhodný jako základ akciové složky portfolia.

Fond je aktivně řízen, složení portfolia se tak přizpůsobuje dění na finančních trzích.

Fond je vhodný pro pravidelné investování.


Možnosti výnosu:


Maximální výnos: Není omezen.

Minimální výnos: Není stanoven.


Pro koho je fond vhodný?


Fond je určen pro klienty s investičním profilem: Odvážný a vyšší.
Pokud máte jiný investiční profil a využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, tento produkt pro vás může být vhodný jako součást portfolia finančních produktů. Pro více informací se obraťte na svého investičního poradce.

Další informace o fondu


Správu majetku fondu provádí ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

Je určen pro investory, kteří vyhledávají možnost vysokého zhodnocení a jsou obeznámeni s riziky akciových trhů.

Investice do fondu můžeme doporučit pouze s dlouhodobým investičním horizontem (7 a více let).


Měsíční komentář správce fondu k 30.6.2016

FotoPatrick Vyroubal - portfolio manažer

Událostí měsíce bylo bezesporu rozhodnutí britských občanů vystoupit z Evropské unie (Brexit), které bylo těsnou většinou odhlasováno v referendu. Na tento překvapivý výsledek, přestože průzkumy voličských preferencí byly velmi těsné, reagovaly akciové trhy silným propadem a světové burzy ztratily ze dne na den 2 bilióny USD. Trhy však v dalších dnech začaly umazávat tyto ztráty a v případě amerického trhu byl propad vyrušen úplně. Hodnota podílového listu fondu se v červnu snížila o 2,1%.

Evropské trhy patřily z důvodu geografické blízkosti mezi nejvíce postižené regiony z hlediska poklesu a zatím se nedostaly na úrovně před Brexitem. Zajímavostí je růst britského trhu, za kterým stojí prudký propad britské libry (o cca 10% vůči USD), protože velká část zisků firem pochází ze zahraničí. Oslabení britské libry totiž povede k růstu zisků reportovaných v GBP, přestože růst ekonomiky jako celku by měl zpomalit. Na druhou stranu byla výkonnost britských akcií vyjádřena v EUR byla obdobná jako u evropských akcií.

Ještě před britským referendem se konalo zasedání amerického Fedu, ze kterého vyplynulo, že zvýšení úrokových sazeb se odkládá a následný Brexit patrně povede k tomu, že se letos zvýšení úrokových sazeb asi nedočkáme. To je negativní zpráva zejména pro bankovní sektor, který by těžil z růstu úrokových marží.

Americký index S&P 100 posílil o 0,1%, evropský Stoxx Europe 50 klesl o 3,2% a japonský Nikkei 225 o 9,6%. Odklon investorů od rizikových aktiv představoval příznivé prostředí pro defenzivní akcie, které posilovaly (nejvíce síťová odvětví). Pokles se naopak týkal cyklických odvětví (finanční sektor, zboží dlouhodobé spotřeby a informační technologie).

V reakci na Brexit jsme provedli zdefenzivnění celého portfolia. Nadvážili jsme americké akcie (původně neutrální úroveň), snížili nadvážení Japonska na neutrální pozici a ponechali podvážení evropských akcií (z čehož eurozóna zůstala lehce nadvážená a Velká Británie podvážená). U sektorů jsme se ukončili dlouhodobé nadvážení cyklických sektorů a přikoupili defenzivní akcie.

V příštích měsících lze čekat pokračující období zvýšené nejistoty, jelikož ve Velké Británii se začíná hledat politický lídr, který povede jednání o vystoupení Velké Británie z EU. Ta dokonce zatím ještě ani neaktivovala článek 50, který formálně spouští proceduru o vystoupení jakékoli země z EU. Jelikož je Británie názorově rozdělena (referendum dopadlo 52:48) a její občané pravděpodobně nedokážou vnímat všechny možné následky vystoupení z EU (pokles HDP, vyšší nezaměstnanost, vyšší daně), tak nelze vyloučit, že v budoucnu se může objevit snaha zabránit vystoupení z EU. Obecně můžeme v nejbližší době očekávat zvýšenou volatilitu na trzích a pokračující oslabování britské libry.


Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.06.2016)

APPLE INC3,72 %
NOMURA ETF - NIKKEI 2253,63 %
NESTLE AG (NOM)2,88 %
AT & T INC2,82 %
ALPHABET INC-CL A2,12 %
JOHNSON & JOHNSON2,12 %
EXXON MOBIL CORP1,94 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV1,87 %
HONEYWELL INTERNATIO1,76 %
FACEBOOK INC-A1,73 %

Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.06.2016)

Akcie100 %
Hotovost0 %

Upozornění na rizika

Úvěrové riziko vysoké
Měnové riziko nízké
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko střední
Riziko likvidity nízké

Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Reklamní sdělení:

ČSOB Smart klíč – konec opisování dlouhých kódů z SMS

Mobilní aplikace ČSOB Smart klíč vám usnadní provádění transakcí přes InternetBanking 24. Stačí ji stáhnout do svého chytrého telefonu nebo tabletu a aktivovat v sekci Nastavení uvnitř internetového bankovnictví. Pokud si jej bezplatně aktivujete, budete přihlášení nebo transakci v InternetBankingu 24 už jenom pohodlně potvrzovat v chytrém telefonu. Toto potvrzení se pak automaticky přenese do InternetBankingu 24. Žádné potvrzovací SMS, žádné zdržování!
Více informací na www.csob.cz/smartklic

QR kód pro stažení aplikace ČSOB Smart klíč