Ke dni 23.11.2015 došlo ke změně názvu fondu ČSOB akciový mix na ČSOB Akciový.
 • Cena 0,9641  CZK
 • Datum aktualizace 26. 10. 2016
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

Foto
Patrick Vyroubal
portfolio manager

Měsíční komentář správce fondu

Ze začátku měsíce byly akciové trhy pod tlakem komentářů některých členů americké centrální banky, které naznačovaly vhodnost zvýšení úrokových sazeb. Ovšem následné zasedání amerického Fedu bylo vyhodnoceno jako holubičí, a tak trhy naopak posilovaly… číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 100 %
 • Hotovost 0 %
 • Výnos v měně 55,80 %
 • Roční výnos v měně 3,40 %
 • Výnos v CZK 55,80 %
 • Roční výnos v CZK 3,40 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,95 -0,64 -0,28 -4,44 1,26 2,49 6,86 6,93 5,60 -0,44 3,40
V CZK 0,95 -0,64 -0,28 -4,44 1,26 2,49 6,86 6,93 5,60 -0,44 3,40

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1554,86 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 14. 10. 1999
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Cena Cena 0,9641
Datum aktualizace Datum aktualizace 26. 10. 2016
ISIN ISIN 770000001170
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelný od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz. dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Era
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Akciový

Představujeme


ČSOB Akciový (dříve ČSOB akciový mix) je největším akciovým fondem z hlediska investovaných finančních prostředků v rámci skupiny ČSOB. Zvítězit nad inflací bez akcií je ve světě investic téměř nemožné. Pokud tedy chcete do svého portfolia akcie zařadit, měl by fond ČSOB Akciový být vaší první volbou. Fond je totiž vhodným základním pilířem akciové části každého portfolia. Záleží tedy jen na vašem investičním profilu, jaký podíl fondu budete v portfoliu mít.

Společnosti, do kterých ČSOB Akciový investuje, znají lidé po celém světě stejně jako vy. Aniž si to uvědomujete, denně používáte desítky jejich výrobků či služeb: ráno hygienické prostředky a kosmetiku, v průběhu dne oblečení či módní doplňky, dopravní prostředky, v pracovní době elektroniku a informační technologie, po práci zakoupené zboží a zároveň bankovní služby, po návratu domů jdete s dětmi sportovat. Přes sociální sítě si s přáteli na večer domluvíte posezení v restauraci, kde společně sledujete sportovní utkání. Před spaním si ještě vezmete léky. Každou minutu vašeho dne tak narážíte na společnosti, které skrze fond ČSOB Akciový můžete vlastnit, a denně můžete usínat s pocitem, že jste udělali něco pro sebe.

ČSOB Akciový vám totiž umožní vlastnit podíly ve světoznámých společnostech jako například Apple, Nestlé, Microsoft, Bayer, GE, Google, Facebook, Allianz, Shell, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Daimler, VISA, MasterCard, IBM, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Intel, Colgate-Palmolive, Nike, Starbucks, eBay, Philip Morris, SABMiller, Anheuser-Busch, Diageo, McDonald´s, Boeing, Louis Vuitton a mnoho dalších.

Měsíční komentář správce fondu k 30.9.2016

FotoPatrick Vyroubal - portfolio manažer

Ze začátku měsíce byly akciové trhy pod tlakem komentářů některých členů americké centrální banky, které naznačovaly vhodnost zvýšení úrokových sazeb. Ovšem následné zasedání amerického Fedu bylo vyhodnoceno jako holubičí, a tak trhy naopak posilovaly. Celkově proto akciové trhy v září spíše stagnovaly, ale bylo to za přítomnosti zvýšené volatility. První debata prezidentských kandidátů v USA vyzněla příznivě pro Hillary Clintonovou, která si nadále udržuje vedení v předvolebních průzkumech. Hodnota podílového listu fondu se v září snížila o 0,8 %.

Americký výrobce smartphonů Apple uvedl na trh další řadu iPhone, tentokrát s pořadovým číslem sedm. Dle některých zpráv se dobře prodávají, na což silným růstem zareagovala i akcie, avšak jiné zdroje pozitivní dojem nepotvrzovaly. Sám Apple hovořil o nemožnosti historického srovnání za prvních pár dnů po začátku prodeje. Na relevantní údaje o prodejích a komentář firmy si proto budeme muset ještě nějaký čas počkat.

Akcie německé banky Deutsche Bank byly pod silným tlakem spekulací, že v případě problémů by jí nepomohl stát, a mohla by se stát evropským případem krachu investiční banky Lehman Brothers z roku 2008. Likviditní pozice banky je ale nyní daleko lepší než u Lehman Brothers. Přesto se však dá očekávat, že banka bude muset v budoucnu navýšit kapitál, protože v posledních letech čelí vysokým nákladům za finanční vyrovnání plynoucí ze soudních sporů a navíc jádrová ziskovost podnikání má spíše klesající tendenci.

Americký index S&P 100 oslabil o 0,1 %, evropský Stoxx Europe 50 o 0,7 % a japonský Nikkei 225 o 2,6 %. Nejvíce rostly sektory navázané na komodity (energetický a materiály; cena ropy Brent vzrostla 4,3% a Bloomberg komoditní index o 3,1%) a informační technologie. Nejhorší byl finanční sektor, který oslaboval v reakci na holubičí komentáře Fedu (nižší sazby mají vliv na nižší úrokovou marži finančního sektoru).

Nastavení portfolia fondu zůstalo beze změn. V rámci regionální alokace jsou nadvážené USA, na neutrální pozici je Japonsko a podvážení držíme u Evropy. Na úrovni sektorů preferujeme defenzivní zaměření.

V USA začíná vrcholit předvolební kampaň na amerického prezidenta a Kongresu, volby proběhnou 8. listopadu. V souboji dvou málo oblíbených kandidátů (Clintonová vs. Trump) nás čekají ještě další celostátně vysílané televizní debaty, které stále mohou ovlivnit konečný výsledek voleb. Vítězství Hillary Clintonové, která je favoritkou, by na trhy nemělo přinést takovou nervozitu jako případné vítězství Donalda Trumpa, jehož agresívní rétorika možná vytváří přehnané obavy investorů. Je docela možné, že je to pouze součást taktiky a reálné kroky v prezidentské funkci by byly umírněnějšího rázu.


Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.09.2016)

NOMURA ETF - NIKKEI 2253,75 %
APPLE INC3,6 %
FACEBOOK INC-A3,49 %
AT & T INC2,59 %
NESTLE AG (NOM)2,58 %
ALPHABET INC-CL A2,38 %
NOVARTIS AG (NAAM)2,27 %
JOHNSON & JOHNSON2,02 %
MICROSOFT CORP1,88 %
EXXON MOBIL CORP1,76 %

Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.09.2016)

Akcie100 %
Hotovost0 %

Upozornění na rizika

Úvěrové riziko vysoké
Měnové riziko nízké
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko střední
Riziko likvidity nízké

Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Reklamní sdělení:

ČSOB Smart klíč – konec opisování dlouhých kódů z SMS

Mobilní aplikace ČSOB Smart klíč vám usnadní provádění transakcí přes InternetBanking 24. Stačí ji stáhnout do svého chytrého telefonu nebo tabletu a aktivovat v sekci Nastavení uvnitř internetového bankovnictví. Pokud si jej bezplatně aktivujete, budete přihlášení nebo transakci v InternetBankingu 24 už jenom pohodlně potvrzovat v chytrém telefonu. Toto potvrzení se pak automaticky přenese do InternetBankingu 24. Žádné potvrzovací SMS, žádné zdržování!
Více informací na www.csob.cz/smartklic

QR kód pro stažení aplikace ČSOB Smart klíč