Ke dni 23.11.2015 došlo ke změně názvu fondu ČSOB akciový mix na ČSOB Akciový.
 • Hodnota 1,0713  CZK
 • Datum aktualizace 26. 05. 2017
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Patrick Vyroubal
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Francouzské prezidentské volby představovaly v dubnu největší zdroj napětí pro finanční trhy… číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 99,68 %
 • Dluhopisy 0 %
 • Depozita a peněžní trh 0,32 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně 73,13 %
 • Roční výnos v měně 4,05 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,88 1,98 9,32 11,00 0,31 4,07 5,92 8,95 7,18 -0,42 4,05
V CZK 0,88 1,98 9,32 11,00 0,31 4,07 5,92 8,95 7,18 -0,42 4,05

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1693,51 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 14. 10. 1999
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,0713
Datum aktualizace Datum aktualizace 26. 05. 2017
ISIN ISIN 770000001170
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelný od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz. dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Era
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Akciový

Představujeme


ČSOB Akciový (dříve ČSOB akciový mix) je největším akciovým fondem z hlediska investovaných finančních prostředků v rámci skupiny ČSOB. Zvítězit nad inflací bez akcií je ve světě investic téměř nemožné. Pokud tedy chcete do svého portfolia akcie zařadit, měl by fond ČSOB Akciový být vaší první volbou. Fond je totiž vhodným základním pilířem akciové části každého portfolia. Záleží tedy jen na vašem investičním profilu, jaký podíl fondu budete v portfoliu mít.

Společnosti, do kterých ČSOB Akciový investuje, znají lidé po celém světě stejně jako vy. Aniž si to uvědomujete, denně používáte desítky jejich výrobků či služeb: ráno hygienické prostředky a kosmetiku, v průběhu dne oblečení či módní doplňky, dopravní prostředky, v pracovní době elektroniku a informační technologie, po práci zakoupené zboží a zároveň bankovní služby, po návratu domů jdete s dětmi sportovat. Přes sociální sítě si s přáteli na večer domluvíte posezení v restauraci, kde společně sledujete sportovní utkání. Před spaním si ještě vezmete léky. Každou minutu vašeho dne tak narážíte na společnosti, které skrze fond ČSOB Akciový můžete vlastnit, a denně můžete usínat s pocitem, že jste udělali něco pro sebe.

ČSOB Akciový vám totiž umožní vlastnit podíly ve světoznámých společnostech jako například Apple, Nestlé, Microsoft, Bayer, GE, Google, Facebook, Allianz, Shell, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Daimler, VISA, MasterCard, IBM, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Intel, Colgate-Palmolive, Nike, Starbucks, eBay, Philip Morris, SABMiller, Anheuser-Busch, Diageo, McDonald´s, Boeing, Louis Vuitton a mnoho dalších.

Měsíční komentář správce fondu k 30.4.2017

FotoPatrick Vyroubal - portfolio manažer

Francouzské prezidentské volby představovaly v dubnu největší zdroj napětí pro finanční trhy. První kolo voleb nakonec dopadlo v souladu s předvolebními průzkumy, které za favority pro postup do druhého kola považovaly Emmanuela Macrona (nezávislý kandidát) a Marine Le Pen (krajní pravice). Donald Trump již v úřadu oslavil 100 dní a zatím se bezúspěšně snaží v Kongresu prosadit reformu daňového systému. Nově předložil další detaily daňové reformy (např. 15% korporátní daňová sazba), ale návrh například neobsahoval informaci o tom, zda reforma bude rozpočtově neutrální či nikoli.

Britský parlament velmi rychle schválil překvapivý návrh ministerské předsedkyně Theresy Mayové na uspořádání předčasných voleb konaných v červnu. Mayová si tímto krokem chce zajistit lepší mandát pro vyjednávání o brexitu. Hodnota podílového listu fondu se v dubnu zvýšila o 0,2 %.

Probíhající výsledkovou sezónu firem lze označit za nadprůměrně dobrou. Procento firem překonávající odhady na úrovni čistých zisků se pohybuje nad historickým průměrem a navíc meziroční růst zisků je v průměru dvouciferný (zde je nutné zohlednit bazický efekt slabého 1Q 2016), přičemž v Evropě a Japonsku o více než 20 %.

Americký index S&P 100 posílil o 0,8%, evropský Stoxx Europe 50 o 0,7 % a japonský Nikkei 225 o 1,5 %. Dařilo se opět cyklickým sektorům (spotřební zbytné zboží, průmyslový sektor a informační technologie). Výrazně zaostaly energetický a telekomunikační sektor (cena ropy klesla o 2,1%).

V nastavení portfolia fondu nedošlo téměř k žádným změnám. Vyšší nadvážení zůstává u eurozóny, Evropa jako celek je blízko neutrálu, mírné nadvážení najdeme u USA a mírné podvážení u Japonska. Sektorově jsme nadále zaměřeni procyklicky (největší nadvážení představuje IT a sektor zbytného zboží). Podvážení se týká zejména defenzívních sektorů.

Druhé kolo francouzských prezidentských voleb by mělo představovat formální završení vítězství Emmanuela Macrona, kterého dokonce podpořila většina neúspěšných kandidátů z prvního kola. Průzkumy predikují jeho vítězství v poměru 60 ku 40. Akciové trhy již reagovaly silným jednodenním růstem po první kole voleb, a tak by druhé kolo nemělo vést k významným pohybům.


Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.04.2017)

FACEBOOK INC-A3,62 %
APPLE INC3,47 %
NOMURA ETF - NIKKEI 2253,25 %
ALPHABET INC-CL A2,7 %
MICROSOFT CORP2,6 %
J.P. MORGAN CHASE &2,16 %
ROCHE HOLDING (GNUS)2,1 %
NESTLE AG (NOM)1,91 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B1,81 %
AMAZON COMM. INC.1,76 %

Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.04.2017)

Akcie99,68 %
Dluhopisy0 %
Depozita a peněžní trh0,32 %
Realitní investice0 %
Alternativní investice0 %

Upozornění na rizika

Úvěrové riziko vysoké
Měnové riziko nízké
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko střední
Riziko likvidity nízké

Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Reklamní sdělení:

ČSOB Smart klíč – konec opisování dlouhých kódů z SMS

Mobilní aplikace ČSOB Smart klíč vám usnadní provádění transakcí přes InternetBanking 24. Stačí ji stáhnout do svého chytrého telefonu nebo tabletu a aktivovat v sekci Nastavení uvnitř internetového bankovnictví. Pokud si jej bezplatně aktivujete, budete přihlášení nebo transakci v InternetBankingu 24 už jenom pohodlně potvrzovat v chytrém telefonu. Toto potvrzení se pak automaticky přenese do InternetBankingu 24. Žádné potvrzovací SMS, žádné zdržování!
Více informací na www.csob.cz/smartklic

QR kód pro stažení aplikace ČSOB Smart klíč