Ke dni 23.11.2015 došlo ke změně názvu fondu ČSOB akciový mix na ČSOB Akciový.
 • Hodnota 1,1296  CZK
 • Datum aktualizace 19. 07. 2018
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták
Foto
Patrick Vyroubal
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Začátek června vyzněl pozitivně v reakci na úspěšné sestavení italské vlády (prvotní pokus nevyšel), což snížilo riziko na její potenciální vystoupení z eurozóny… číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 100 %
 • Dluhopisy 0 %
 • Depozita a peněžní trh 0 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně 82,55 %
 • Roční výnos v měně 4,10 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 1,45 3,06 -1,77 5,30 7,83 1,82 4,05 5,61 6,23 2,67 4,10
V CZK 1,45 3,06 -1,77 5,30 7,83 1,82 4,05 5,61 6,23 2,67 4,10

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1794,82 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 14. 10. 1999
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1,1296
Datum aktualizace Datum aktualizace 19. 07. 2018
ISIN ISIN 770000001170
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelný od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Finanční centra
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Akciový

Představujeme


ČSOB Akciový (dříve ČSOB akciový mix) je největším akciovým fondem z hlediska investovaných finančních prostředků v rámci skupiny ČSOB. Zvítězit nad inflací bez akcií je ve světě investic téměř nemožné. Pokud tedy chcete do svého portfolia akcie zařadit, měl by fond ČSOB Akciový být vaší první volbou. Fond je totiž vhodným základním pilířem akciové části každého portfolia. Záleží tedy jen na vašem investičním profilu, jaký podíl fondu budete v portfoliu mít.

Společnosti, do kterých ČSOB Akciový investuje, znají lidé po celém světě stejně jako vy. Aniž si to uvědomujete, denně používáte desítky jejich výrobků či služeb: ráno hygienické prostředky a kosmetiku, v průběhu dne oblečení či módní doplňky, dopravní prostředky, v pracovní době elektroniku a informační technologie, po práci zakoupené zboží a zároveň bankovní služby, po návratu domů jdete s dětmi sportovat. Přes sociální sítě si s přáteli na večer domluvíte posezení v restauraci, kde společně sledujete sportovní utkání. Před spaním si ještě vezmete léky. Každou minutu vašeho dne tak narážíte na společnosti, které skrze fond ČSOB Akciový můžete vlastnit, a denně můžete usínat s pocitem, že jste udělali něco pro sebe.

ČSOB Akciový vám totiž umožní vlastnit podíly ve světoznámých společnostech jako například Apple, Nestlé, Microsoft, Bayer, GE, Google, Facebook, Allianz, Shell, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Daimler, VISA, MasterCard, IBM, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Intel, Colgate-Palmolive, Nike, Starbucks, eBay, Philip Morris, SABMiller, Anheuser-Busch, Diageo, McDonald´s, Boeing nebo Louis Vuitton.

Měsíční komentář správce fondu k 30.6.2018

FotoPatrick Vyroubal - portfolio manažer

Začátek června vyzněl pozitivně v reakci na úspěšné sestavení italské vlády (prvotní pokus nevyšel), což snížilo riziko na její potenciální vystoupení z eurozóny. Historická zkušenost ovšem říká, že většina vlád měla krátkého trvání, protože politické prostředí v Itálii je obecně velmi nestabilní. Konečně se také uskutečnilo setkání Donalda Trumpa a Kim Čong-una týkající se potenciální denuklearizace korejského poloostrova. Ovšem bylo to spíše zdvořilostní setkání. Reálné činy se nedají dohodnout během několika hodin. Pokud bude oboustranná vůle, tak v budoucnu bude třeba uskutečnit mnoho diplomatických jednání.

Ve druhé půlce měsíce se do popředí zpráv opět dostalo téma obchodních válek. USA uvalily 25% clo na čínské zboží v objemu 50 mld. USD. Čína reagovala obdobně, a následně Donald Trump dal prověřit možnost uvalit 10 % clo na čínské dovozy objemu 200 mld. USD. Čínský prezident Si Ťin-pching řekl, že Čína je připravena zavést odvetná opatření. Dramatický pohyb eurodolaru způsobila divergentní politika centrálních bank. Zatímco americký Fed se vyjádřil směrem k rychlejšímu zvyšování úrokových sazeb, tak ECB naopak stále oddaluje zvýšení sazeb (nejdříve 2. pol. r. 2019). Vyšší úrokový diferenciál proto pomohl silnějšímu dolaru. Hodnota podílového listu fondu se v červnu snížila o 0,4 %.

Americký index S&P 100 posílil o 0,5 %, evropský Stoxx Europe 50 klesl o 0,2% a japonský Nikkei 225 přidal o 0,5 %. Tentokrát se více dařilo defenzívním titulům (spotřební nezbytné zboží, síťová odvětví, zdravotnický sektor) a zákonitě se proto nedařilo cykličtějším sektorům (průmysl, materiály a finanční sektor). U materiálů byl důvodem silný pokles cen komodit (obavy o vliv obchodních válek na světovou ekonomiku).

Nastavení portfolia fondu zůstalo opět bez výrazných změn. Evropa je podvážená a v rámci ní je eurozóna nadvážená proti zbytku Evropy. USA jsou nadvážené a Japonsko je lehce nad neutrální pozicí. U sektorů držíme nadvážení cyklických sektorů na úkor podvážení defenzivních sektorů.

Pomalu se rozeběhne výsledková sezóna amerických firem, u kterých lze znovu čekat pozitivní vliv daňové reformy. I po očištění o tento faktor by zisky firem měly odrážet příznivé ekonomické prostředí. Na druhou stranu neustále se vracející téma obchodních válek opakovaně narušuje nákupní sentiment investorů, což se následně projevuje ve zvýšené volatilitě na trzích.


Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 30.06.2018)

MICROSOFT CORP4,05 %
APPLE INC3,22 %
AMAZON COMM. INC.3,21 %
ALPHABET INC-CL A3,09 %
BANK OF AMERICA2,98 %
VISA INC-CLASS A SHARES2,88 %
FACEBOOK INC-A2,42 %
BOOKING HOLDINGS INC2,27 %
J.P. MORGAN CHASE &1,81 %
ROYAL DUTCH SHELL A (AMS)1,77 %

Struktura portfolia podle typu aktiv (k 30.06.2018)

Akcie100 %
Dluhopisy0 %
Depozita a peněžní trh0 %
Realitní investice0 %
Alternativní investice0 %

Upozornění na rizika

Úvěrové riziko vysoké
Měnové riziko střední
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko střední
Riziko likvidity nízké

Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Reklamní sdělení:

ČSOB Smart klíč – konec opisování dlouhých kódů z SMS

Mobilní aplikace ČSOB Smart klíč vám usnadní provádění transakcí přes InternetBanking 24. Stačí ji stáhnout do svého chytrého telefonu nebo tabletu a aktivovat v sekci Nastavení uvnitř internetového bankovnictví. Pokud si jej bezplatně aktivujete, budete přihlášení nebo transakci v InternetBankingu 24 už jenom pohodlně potvrzovat v chytrém telefonu. Toto potvrzení se pak automaticky přenese do InternetBankingu 24. Žádné potvrzovací SMS, žádné zdržování!
Více informací na www.csob.cz/smartklic

QR kód pro stažení aplikace ČSOB Smart klíč