Ke dni 23.11.2015 došlo ke změně názvu fondu ČSOB akciový mix na ČSOB Akciový.
 • Cena 0,9725  CZK
 • Datum aktualizace 29. 08. 2016
 • Stav: Fond nabízíme
 • Typ fondu akciový

Vývoj fondu

Foto
Patrick Vyroubal
portfolio manager

Měsíční komentář správce fondu

Červenec ukázal, že akciové trhy se vystoupení Velké Británie z Evropské unie (brexitu) zatím nebojí, a proto pokračovaly v dalším růstu. Na krátkodobou hlubokou korekci trhů těsně po britském referendu již investoři začínají pomalu zapomínat... číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 100 %
 • Hotovost 0 %
 • Výnos v měně fondu 57,16 %
 • Roční výnos v měně fondu (p.a.) 3,51 %
 • Výnos přepočtený do CZK 57,16 %
 • Roční výnos přepočtený do CZK (p.a.) 3,51 %

Výkonnost fondu

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně fondu -0,16 0,62 6,01 0,13 0,00 5,37 7,10 7,88 5,99 0,21 3,51
V CZK -0,16 0,62 6,01 0,13 0,00 5,37 7,10 7,88 5,99 0,21 3,51

Výpočet výkonnosti fondu již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy fondů jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ fondu Typ fondu akciový
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1552,78 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 14. 10. 1999
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Cena Cena 0,9725
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 08. 2016
ISIN ISIN 770000001170
Minimální investice Minimální investice jednorázově od 5 000 Kč nebo pravidelný od 500 Kč
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz. dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB, Era
Domicil Domicil ČR
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB AM
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Akciový

Představujeme

ČSOB Akciový (dříve ČSOB akciový mix) je největším akciovým fondem z hlediska investovaných finančních prostředků v rámci skupiny ČSOB. Zvítězit nad inflací bez akcií je ve světě investic téměř nemožné. Pokud tedy chcete do svého portfolia akcie zařadit, měl by fond ČSOB Akciový být vaší první volbou. Fond je totiž vhodným základním pilířem akciové části každého portfolia. Záleží tedy jen na vašem investičním profilu, jaký podíl fondu budete v portfoliu mít.

Společnosti, do kterých ČSOB Akciový investuje, znají lidé po celém světě stejně jako vy. Aniž si to uvědomujete, denně používáte desítky jejich výrobků či služeb: ráno hygienické prostředky a kosmetiku, v průběhu dne oblečení či módní doplňky, dopravní prostředky, v pracovní době elektroniku a informační technologie, po práci zakoupené zboží a zároveň bankovní služby, po návratu domů jdete s dětmi sportovat. Přes sociální sítě si s přáteli na večer domluvíte posezení v restauraci, kde společně sledujete sportovní utkání. Před spaním si ještě vezmete léky. Každou minutu vašeho dne tak narážíte na společnosti, které skrze fond ČSOB Akciový můžete vlastnit, a denně můžete usínat s pocitem, že jste udělali něco pro sebe.

ČSOB Akciový vám totiž umožní vlastnit podíly ve světoznámých společnostech jako například Apple, Nestlé, Microsoft, Bayer, GE, Google, Facebook, Allianz, Shell, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Daimler, Volkswagen, VISA, MasterCard, IBM, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Intel, Colgate-Palmolive, Nike, Starbucks, eBay, Philip Morris, SABMiller, Anheuser-Busch, Diageo, McDonald´s, Boeing, LVMH a mnoho dalších.

Hlavní výhody


Z pohledu sektorů se jedná o vysoce diverzifikovaný fond, který je vhodný jako základ akciové složky portfolia.

Fond je aktivně řízen, složení portfolia se tak přizpůsobuje dění na finančních trzích.

Fond je vhodný pro pravidelné investování.


Možnosti výnosu:


Maximální výnos: Není omezen.

Minimální výnos: Není stanoven.


Pro koho je fond vhodný?


Fond je určen pro klienty s investičním profilem: Odvážný a vyšší.
Pokud máte jiný investiční profil a využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, tento produkt pro vás může být vhodný jako součást portfolia finančních produktů. Pro více informací se obraťte na svého investičního poradce.

Další informace o fondu


Správu majetku fondu provádí ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

Je určen pro investory, kteří vyhledávají možnost vysokého zhodnocení a jsou obeznámeni s riziky akciových trhů.

Investice do fondu můžeme doporučit pouze s dlouhodobým investičním horizontem (7 a více let).


Měsíční komentář správce fondu k 31.7.2016

FotoPatrick Vyroubal - portfolio manažer

Červenec ukázal, že akciové trhy se vystoupení Velké Británie z Evropské unie (brexitu) zatím nebojí, a proto pokračovaly v dalším růstu. Na krátkodobou hlubokou korekci trhů těsně po britském referendu již investoři začínají pomalu zapomínat, ale vyjednávání o podmínkách vystoupení ještě nezapočalo, takže stěží lze odhadovat, jaké budou reálné dopady brexitu. Již nyní však začíná být patrné, že britské předstihové indikátory začínají ukazovat na riziko blízké recese.

Centrální banky včetně té britské zatím nereagovaly na přítomnost brexitu, jelikož stále je příliš brzy hovořit o konkrétních dopadech do ekonomiky. Trhy téměř nereagovaly na několik teroristických akcí jednotlivců ve Francii a Německu či pokus o vojenský převrat v Turecku.

Jelikož se téma brexitu bude v novinových titulcích objevovat minimálně v příštích dvou letech, tak by investor neměl zapomenout sledovat makroekonomická data, která jsou v poslední době relativně lepší, než tomu bylo na začátku tohoto roku. Na druhou stranu je nelze označit za skvělá a například slabší výsledek amerického HDP za 2Q poukázal na zranitelnost globální ekonomiky. Hodnota podílového listu fondu se v červenci zvýšila o 2,9%.

Americký index S&P 100 vzrostl o 3,6%, evropský Stoxx Europe 50 o 2,3% a japonský Nikkei 225 dokonce o 6,4%. Silný růst se projevil především u cyklických sektorů (např. informační technologie, materiály, spotřební zboží zbytné spotřeby). Nejméně se dařilo energetickému sektoru, který byl pod tlakem klesající ceny ropy (ropa Brent -15%), a také většině defenzivních sektorů (zboží nezbytné spotřeby, telekomunikace a síťová odvětví).

Nastavení portfolia fondu zůstalo beze změny, jelikož jsme ponechaly změny, které jsme provedli těsně po brexitu na konci června. Obecně je portfolio nastaveno defenzivně. Konkrétně se jedná o nadvážení amerických akcií, neutrální pozici u Japonska a podvážení evropských akcií (Velká Británie podvážená). V rámci sektorů jsou převáženy defenzivní akcie.

Srpen by mohl přinést určité zklidnění situace na trzích, dramatické zprávy z předchozích týdnů by se nemusely opakovat a na trzích by se mělo projevovat klasické období nižší aktivity, jako je tomu v případě letních měsíců (efekt čerpání dovolených).


Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.07.2016)

APPLE INC3,96 %
NOMURA ETF - NIKKEI 2253,69 %
NESTLE AG (NOM)2,93 %
AT & T INC2,75 %
NOVARTIS AG (NAAM)2,38 %
ALPHABET INC-CL A2,33 %
JOHNSON & JOHNSON2,13 %
MICROSOFT CORP1,84 %
FACEBOOK INC-A1,82 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV1,8 %

Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.07.2016)

Akcie100 %
Hotovost0 %

Upozornění na rizika

Úvěrové riziko vysoké
Měnové riziko nízké
Koncentrační riziko nízké
Tržní riziko střední
Riziko likvidity nízké

Plné znění upozornění pro investory

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.

U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.

U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.

Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku. Obsah nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/ statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

pdfPlné znění upozornění pro investory

Poraďte se s námi

Zadejte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Reklamní sdělení:

ČSOB Smart klíč – konec opisování dlouhých kódů z SMS

Mobilní aplikace ČSOB Smart klíč vám usnadní provádění transakcí přes InternetBanking 24. Stačí ji stáhnout do svého chytrého telefonu nebo tabletu a aktivovat v sekci Nastavení uvnitř internetového bankovnictví. Pokud si jej bezplatně aktivujete, budete přihlášení nebo transakci v InternetBankingu 24 už jenom pohodlně potvrzovat v chytrém telefonu. Toto potvrzení se pak automaticky přenese do InternetBankingu 24. Žádné potvrzovací SMS, žádné zdržování!
Více informací na www.csob.cz/smartklic

QR kód pro stažení aplikace ČSOB Smart klíč