Fond nenalezen.
Info:

Upozornění pro investory:

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat. Návratnost investované částky není zaručena a zaručeny nejsou ani předpokládané nebo možné výnosy. To znamená, že hrozí ztráta i celé investice. Každá investice obsahuje riziko odvíjející se od jejího charakteru. Konkrétní míra rizika spočívající především v možném kolísání hodnoty cenného papíru, případně i pod investovanou částku, se odvíjí od typu cenného papíru.