Přejít k obsahu

K čemu potřeby jsou, jak je použít a jaká jsou omezení

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

Jak vám potřeby pomohou

Nesnažíme se jen prodat naše produkty, dlouhodobě se snažíme být partnery pro všechny životní situace. Víme, že hypotéka je pouze prostředek nikoliv řešení toho, co lidé potřebují. My všichni potřebujeme bydlet - bydlet tam, kde je nám dobře.

Být partnerem pro nás znamená poskytnout veškeré informace které máme k dispozici, navrhnout témata a otázky k zamyšlení a pomoci s rozhodováním. Chceme představit problematiku komplexně a současně jednoduše a srozumitelně všem klientům ČSOB i klientům jiných peněžních ústavů.

Naším cílem není doporučit konkrétní řešení, ale poskytnout informace, které umožní základní orientaci v dané problematice (auto, bydlení, zhodnocení, banka ...), uvědomit si vlastní priority a rizika, identifikovat klíčová témata, na která se soustředit a nemuset trávit dlouhé hodiny dohledáváním informací na internetu.

V každé potřebě se snažíme interaktivně představit problematiku, znázornit vazbu na finanční oblast a nabídnout nejdůležitější otázky k promyšlení.

Uvědomujeme si, že se jedná o zcela nový přístup ke spolupráci s klienty, a to nejen v bankovnictví, a proto jsme zvolili pět základních potřeb, které budeme na základě zpětné vazby zlepšovat a v nejbližší době počet potřeb rozšíříme.

V neposlední řadě je pro nás koncept potřeb naplněním společensky odpovědného podnikání, které se snaží o vzájemně výhodný přístup, informovanost a otevřenou komunikaci.

Uvítáme jakoukoliv zpětnou vazbu na internet@csob.cz.

K čemu potřeby nejsou určeny

Potřeby vám nedají konkrétní doporučení, co dělat, jak se zachovat, jaký produkt zvolit ... Poskytnou všeobecný přehled, ale vždy musíte zvážit vaši konkrétní situaci a samostatně se rozhodnout.

Uvedená data nepředstavují nejvýhodnější nabídky, nejpřesnější údaje ... Veškerá data uvedená v potřebách jsou založena na průměrných datech a jednoduchých orientačních výpočtech pro nejběžnější situace. Pro konkrétní situaci, kraj, město, typ auta ... se budou lišit. Snažíme se poskytnout orientační údaj tak, aby měl klient představu o cenových hladinách, srovnání dalších parametrů ... V každém případě je potřeba zvážit osobní priority, konkrétní nabídky ... a dle nich se rozhodnout.

Snažíme se problematiku komplexně představit, ale každá životní situace má svá specifika, která musíte pečlivě zvážit a zahrnout je do svého rozhodování.

Omezení použití potřeb

Potřeby nepředstavují závaznou nabídku banky. Slouží k základnímu zorientování v dané problematice. Pokud je prostudujete a sjednáte si schůzku na pobočce, navrhneme vám výhodné řešení přesně na míru.

Data uvedená v potřebách jsou průměrná data aktualizovaná v pravidelných intervalech. Lze je použít k představě o ceně, kriminalitě ... nikoliv jako konkrétní nabídku řešící vaši potřebu. Data nezohledňují sezónní výkyvy, cenové akce, náhlé změny trendů ...

Jakékoliv informace, data nebo nástroje umístěné na stránkách nemohou být žádným způsobem dále použity bez písemného souhlasu ČSOB a.s.

Zdroje dat

Chci poradit s autem

Informace o vozidlech jsou získány z rešerše veřejně dostupných informací o jednotlivých vozidlech, euro NCAP, TUV a údajů ČSOB Pojišťovny.

Ověření VIN je realizováno na základě dat poskytovaných společností CEBIA.

Fotografie automobilů do sekce „Nevíte, jaké si vybrat auto“ poskytl server auto.cz

Chci poradit s bydlením

Informace k bydlení jsou založeny na datech poskytovaných společnostmi CEDA, Intermap, Otevřená společnost (OPS), Český hydrometeorologický ústav, Euroline a rešerše veřejně dostupných informací.

Chci zhodnotit peníze

Informace k zhodnocení jsou získány z rešerše veřejně dostupných informací a kalkulace jsou založeny na interních datech ČSOB.

Chci nejlepší banku

Informace jsou založeny na interních datech ČSOB, datech ČSÚ a datech poskytnutých společností Median.

Detailní informace k jednotlivým potřebám

Výběr vozidel

Doporučená vozidla jsou vybírána podle obecných kritérií pro daný účel, nemusí však zohledňovat individuální situaci a preference, požadavky či vnímání jednotlivých značek. V seznamu doporučených vozidel se nemusí zobrazovat všechna vozidla, která jsou na trhu k dispozici, seznam však pokrývá významnou většinu vozidel prodávaných v ČR. Cenové rozpětí vozidel je typické rozpětí maloobchodních cen, nezahrnuje však všechny možné ceny daného vozidla, velkoodběratelské slevy či na druhé straně velmi bohatou výbavu.

Provozní náklady vozidel

Provozní náklady jsou odhadované průměrné roční náklady za prvních 6 let provozu při nájezdu 15 000 km ročně. Nástroj zobrazuje typické náklady spojené s vozem v dané cenové kategorii, nezohledňuje přesně specifický model, všechny motorizace a výbavy i vlastnosti konkrétního kusu či styl jízdy. Pojištění je počítáno jako modelový příklad pro běžné užití, nové vozidlo, držitele ve věku 30-45 let, bezeškodní průběh 96 měsíců a držitele z Havlíčkova Brodu. Pro přesnou kalkulaci pojištění Vám na míru kontaktujte www.csobpoj.cz.

Ceny náhradních dílů

Ceny náhradních dílů slouží pro srovnání jednotlivých vozů. Ceny jsou orientační a zohledňují pouze materiál, nikoliv práci. Taktéž nemusejí zohledňovat přesnou specifikaci či výbavu vozidla.

Mapové podklady - body zájmu

Body zájmu jsou informativního charakteru a podléhají pravidelné aktualizaci pro zpřesnění umístění a obsahu. ČSOB nezodpovídá za přesnost zobrazení konkrétního bodu, a využívá pouze dostupné body zájmu. Proto může nastat situace, že v této mapě nějaký bod zájmu chybí. Mapové podklady využívají služeb společnosti Google a podléhají Google maps terms.

Mapové podklady - povodně

Informace obsažené ve vrstvě povodňového nebezpečí slouží pouze jako referenční a informativní materiál, neslouží k podpoře vyhodnocení pojistných nebezpečí a nejsou určeny k využití pro jiné než informativní účely.

Zobrazené informace na základě informace o riziku obsaženém v říčních rizikových zónách, hloubkách zaplavení a zónách záplavy z přívalových dešťů udávají přibližné rozložení zón se zanedbatelným, nízkým, středním a vysokým nebezpečím výskytu povodně / záplavy.

Mapové podklady - kriminalita

Úroveň kriminality obsahuje souhrnný index celkového počtu trestných činů přepočteného na 10 tisíc obyvatel trvale žijících v daném území, který je stanoven na základě statistik Policie ČR a aktualizován měsíčně. Index se opírá pouze o data o zjištěné trestné činnosti, tedy o skutcích, o nichž je Policie ČR informována. Z tohoto důvodu představuje zobrazený index pouze přibližný odhad úrovně kriminality.

Mapové podklady - kvalita ovzduší

Index kvality ovzduší je založen na agregovaném výpočtu na úrovni několika vybraných znečišťujících látek ovzduší v dané lokalitě podle metodického návrhu Českého hydrometeorologického ústavu tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu ovzduší s ohledem na imisní limity pro ochranu lidského zdraví stanovených současnou legislativou. Index je založen na pětiletých průměrech koncentrací zvolených znečišťujících látek ovzduší tak, aby postihoval dlouhodobý charakter dané lokality a je průměrován na území o velikostech cca 1km2. Tento index nezohledňuje všechny potenciální škodlivé faktory, aktuální situaci ani možné místní výkyvy v rámci daného území.

Mapové podklady - cenové mapy

Cenové mapy slouží pouze pro srovnání, jaká je přibližná cenová úroveň v dané lokalitě. Vždy záleží na konkrétní nemovitosti, jejích specifikách a vyjednávání prodávajícího/pronajímatele a kupujícího/nájemce. Tyto mapy jsou pouze informativní a neslouží jako závazný zdroj pro určování cen nemovitostí.

Výdaje na bydlení

Výdaje na bydlení jsou typické výdaje 4 členné rodiny obývající byt či dům. Výdaje se typicky liší s ohledem počet členů obývajících byt/dům, na místo (komunální poplatky, daně, pojištění), na intenzitu využití nemovitosti (víkendy, celý týden kromě práce, trvale dny i noci 7 dní v týdnu), na četnost praní a koupelí, na způsobu zateplení, na intenzitě oprav apod.

Stavba

Cena stavby vychází zejména ze stavebních standardů a katalogů cen. Může se lišit v závislosti na způsobu provedení (svépomocí, hrubá stavba+individuální řemesla, na klíč, na klíč včetně interiérů a úklidu), standardu provedení, ceny materiálů, konkrétní stavební firmě apod.

Rekonstrukce a vybavení

Přehledy obsahují orientační ceny za rekonstrukci a vybavení pro vybrané položky. Tyto ceny se liší regionálně, rozsahem objednávaných služeb (svépomoc, stavební firma výpomoc, na klíč, včetně úklidů), úrovní objednávaných materiálů a dalšími faktory.

Náklady na dítě

Náklady obsahují typické náklady průměrné rodiny spojené s dítětem (pleny, jídlo, oblečení, zábava, školní pomůcky, dovolené, v případě vysoké školy kolej apod.). Tyto náklady se mohou lišit s ohledem na úroveň stravování, oblečení (použité, nové z diskontu, nové značkové, prémiové značky), množství a úroveň hraček apod.

Zážitky

Ceny jednotlivých zážitků jsou pouze modelové a odvozené z typových případů. Konkrétní ceny se tak individuálních případech mohou od uvedené typické hodnoty lišit.

Jak jsem na tom

Zobrazené informace o typickém vlastnictví produktů a útratách jsou pouze informativního charakteru, a vychází ze statistických šetření a marketingových průzkumů. Vystihují tedy pouze typický vzorový profil klienta. Skutečné vlastnictví produktů a struktura útrat je vždy velmi individuální a odpovídá konkrétním životním situacím.