Smlouvy pro auto

Smlouva z autopůjčovny

Ve smlouvě se zaměřte na kontrolu těchto pasáží:

 • Kdo a jakým způsobem bude vozidlo užívat
 • Kauce – její výše a podmínky složení/vrácení
 • Kalkulace ceny – co vše je zahrnuto v ceně
 • Pojištění - zda pojištění zajišťuje autopůjčovna, nebo je nutné pojistit individuálně + rozsah pojištění
 • Závady – kdo a do jaké míry odpovídá, kdo nese náklady na opravu
 • Náklady spojené s provozem
 • Odpovědnost za škodu – kdo a v jakém rozsahu odpovídá za škodu na vozidle, jiných věcech či za škody způsobené třetím osobám
 • Kontrola stavu vozidla při převzetí/předání
 • Sankce – za nedodržení smluvních podmínek – z jakých konkrétně, např. z prodlení
 • Podmínky ukončení smlouvy – odstoupení, výpověď

Leasingová smlouva

Ve smlouvě se zaměřte na kontrolu těchto pasáží:

 • Leasingové splátky - výše a splatnost, co vše je ve splátce zahrnuto (jaké služby a v jakém rozsahu – např. pojištění)
 • Nakládání s předmětem leasingu - podmínky předání/převzetí, příp. k čemu všemu je nutné vyžádat si souhlas leasingové společnosti, podmínky užívání vozidla včetně subleasingu (užívání třetí osobou), úpravy a technické zhodnocení vozidla
 • Náklady spojené s provozováním vozidla – kdo je hradí a jakým způsobem, zda jsou zahrnuty ve splátkách, případně v jaké výši a jak se vyúčtují
 • Záruční a servisní podmínky a reklamace vad vozidla – kdo je oprávněn/povinen reklamovat, kdy, kde a jakým způsobem; kdo odpovídá za servis vozidla a jak jsou hrazeny náklady
 • Pojištění – zda je sjednáno a v jakém rozsahu, podmínky, zda je zahrnuto v leasingové splátce, jak postupovat v případě vzniku pojistné události (parciální/totální)
 • Odkup předmětu financování – podmínky (zda odkup povinný nebo pouze jako možnost)
 • Odpovědnost za škody a jejich náhrada – kdo a v jakém rozsahu a za co odpovídá
 • Sankce – za nedodržení smluvních podmínek – z jakých konkrétně, např. z prodlení a v jaké výši
 • Podmínky ukončení smlouvy – odstoupení, výpověď (za jakých podmínek a v jakých lhůtách), jaké náklady je zákazník případně povinen hradit
 • Případné jiné (všeobecné/obchodní) smluvní podmínky