Životní pojištění

Sazebníky ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB (dále jen „pojistitel“)

ČSOB Životní pojištění Maximal Invest – jednorázové životní pojištění
ČSOB Životní pojištění Maximal Profit, ČSOB Životní pojištění Maximal Profit Z, ČSOB Životní pojištění Maxík

ČSOB Životní pojištění Maximal Invest – jednorázové životní pojištění – sazebník pojistitele

Alokační poplatek pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 19. 9. 2005 do 31. 3. 2014 včetně

2 % z jednorázového pojistného

Alokační poplatek pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 1. 4. 2014

2,5 % z jednorázového pojistného

Částečná výplata z hodnoty podílů (pojištění) pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 1. 8. 2008 do 29. 5. 2009 a od 1. 7. 2009 včetně 1)

1 % z hodnoty výplaty

Částečná výplata z hodnoty podílů garantovaného programu investování je bez poplatku. Zkrácení lhůty pro výplatu je bez poplatku. Minimální zůstatek po výplatě z hodnoty podílů je 10 000 Kč. Minimální částka jedné výplaty je 4 800 Kč. Maximální počet výplat v pojistném roce není omezen.

Zánik pojištění s výplatou odkupného (tzv. stornovací poplatek) pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 1. 8. 2008 do 29. 5. 2009 a od 1. 7. 2009 včetně 1)

1 % z hodnoty výplaty

Zhodnocení garantovaného programu investování (pouze pro Maximal Invest s tržním programem investování typu Duo Bonus)

1 % p. a.

Pojistné plnění pro případ plné invalidity následkem úrazu – max. limit 500 000 Kč. Datum převodu na podíly programu investování je v den splatnosti počátečních úpisů příslušného fondu.

1) Výstupní poplatek u ČSOB Životního pojištění Maximal Invest, jehož podkladovým aktivem jsou KBC depozita, je stanoven individuálně podle sjednané pojistné smlouvy.

ČSOB Životní pojištění Maximal Profit / Maximal Profit Z / Maxík – sazebník pojistitele

Fixní část pojistného (měsíční poplatek)

30 Kč

Alokační poplatek z běžného pojistného za základní pojištění pro smlouvy se sumou pojistného za další pojištění a fixní části pojistného menší než 4 800 Kč za rok

5 % z pojistného za základní pojištění sníženého o fixní část pojistného

Alokační poplatek z běžného pojistného za základní pojištění pro smlouvy se sumou pojistného za další pojištění a fixní části pojistného ve výši alespoň 4 800 Kč za rok

1,5 % z pojistného za základní pojištění snížené o fixní část pojistného

Alokační poplatek z mimořádného pojistného (min. výše mimořádného pojistného je 500 Kč)

0 % z pojistného

Minimální zůstatek po výplatě z hodnoty pojištění

1 000 Kč

Minimální částka jedné výplaty z hodnoty pojištění

1 000 Kč

Částečná výplata z hodnoty pojištění

zdarma

Maximální doba trvání pro jedny platební prázdniny je 36 měsíců. Platební prázdniny lze provést max. 3x za dobu trvání pojištění. Minimální hodnota podílů vytvořená na základě zaplacení běžného pojistného za základní pojištění pro dočasné přerušení placení pojistného (platební prázdniny) je 25 000 Kč.

Poplatek za dočasné přerušení placení pojistného (platební prázdniny)

1 000 Kč

Změna pojištění na žádost pojistníka

zdarma

Storno poplatek (poplatek za odkupné)

1 000 Kč

Zhodnocení garantovaného programu investování

Pro běžné pojistné

1,3 % p. a.

Pro mimořádné pojistné

0,8 % p. a.