Již nenabízené produkty a služby

Osobní konta – běžné platební účty

 

ČSOB Konto

ČSOB Aktivní konto

ČSOB Dětské konto Slůně 1)

Účty a transakce

Vedení účtu (měsíční poplatek)

55 Kč 2)

95 Kč 3)

zdarma

Měsíční výpis elektronicky/poštou

zdarma / 30 Kč

zdarma / 30 Kč

zdarma

Tuzemské příchozí platby

zdarma

zdarma

zdarma

Tuzemské odchozí platby zadané elektronicky (měsíčně zdarma, mimo inkas, neplatí pro ČSOB Telefonní bankovnictví)

2

10

Inkaso, SIPO (měsíčně zdarma, mimo splátek úvěru)

5

Služby elektronického bankovnictví

zdarma

zdarma

zdarma

Povolené přečerpání účtu

zdarma

zdarma

Karty a pojištění

Výběry debetní kartou z bankomatů ČSOB v ČR (měsíčně zdarma)

2

5

4

Mezinárodní embosovaná debetní karta:

Pro majitele

zdarma

zdarma

Pro partnera

zdarma

Pojištění ztráty a krádeže platební karty pro majitele

Basic

Transakční/karetní SMS zprávy

zdarma

Úrazové pojištění dítěte (roční poplatek, první platba splatná pouze v hotovosti na účet)

180 Kč

– Služba není součástí konta.

1) Všechny vklady v hotovosti v Kč i v cizí měně na ČSOB Dětské konto Slůně jsou zdarma

2) ČSOB Konto sjednané od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2017 je zdarma, pokud je jeho majitel rovněž majitelem ČSOB Firemního konta nebo ČSOB Obchodního konta nebo pokud je majitelem ČSOB Podnikatelského konta – platí pro fyzické osoby – podnikatele.

3) ČSOB Aktivní konto je zdarma, pokud je jeho majitel rovněž majitelem ČSOB Firemního konta nebo ČSOB Obchodního konta nebo pokud je majitelem ČSOB Podnikatelského konta, na kterém dosáhl průměrného měsíčního kreditního obratu vyššího než 100 000 Kč za poslední 3 měsíce – platí pro fyzické osoby podnikatele.

Doplňkové služby pro běžné platební účty

Výpis z účtu zasílaný poštou týdně / po pohybu

85 Kč / 185 Kč

Služby k ČSOB Aktivnímu kontu

Rodinný balíček – obsahuje 15 tuzemských příchozích plateb, 10 tuzemských odchozích plateb zadaných elektronicky (mimo inkas, neplatí pro ČSOB Linku 24), 15 výběrů z bankomatů ČSOB v ČR

40 Kč

Transakční balíček – obsahuje všechny tuzemské příchozí platby, všechny tuzemské odchozí platby zadané elektronicky (mimo inkas, neplatí pro ČSOB Linku 24), všechny výběry z bankomatů ČSOB v ČR

40 Kč

Osobní vyzvedávání výpisů v pobočce (bez ohledu na počet výpisů vygenerovaných v daném období)

Z běžného platebního účtu denně po pohybu / týdně / měsíčně (měsíční poplatek)

700 Kč / 300 Kč / 100 Kč

Z termínovaného nebo spořicího účtu (měsíční poplatek)

100 Kč

Platební karty

Debetní karty

Visa Electron

Mastercard Gold / VISA Gold

Měsíční poplatek za kartu (pokud není v rámci osobního konta zdarma)

20 Kč

350 Kč

Výběr z bankomatu ČSOB v ČR a SR

5 Kč

5 Kč

Výběr z bankomatu jiné banky v ČR

40 Kč

40 Kč

Výběr z bankomatu v zahraničí

100 Kč

100 Kč

Cestovní pojištění ve variantě Gold nebo Gold Family Plus (nenabízí se od 1. 4. 2016)

zdarma

Pojištění právní ochrany

zdarma

– Služba není součástí.

Kreditní karty

Mastercard neembosovaná

Mastercard World

Mastercard Platinum

Měsíční poplatek za služby spojené s každou kreditní kartou vydanou k účtu

20 Kč 1)

50 Kč 2)

350 Kč 3)

Měsíční výpis elektronicky/poštou 4)

zdarma / 30 Kč

zdarma / 30 Kč

zdarma

Výběr z bankomatu ČSOB v ČR a SR

50 Kč

50 Kč

30 Kč

Výběr z bankomatu jiné banky v ČR

100 Kč

100 Kč

50 Kč

Výběr z bankomatu v zahraničí

150 Kč

150 Kč

100 Kč

Elektronický převod z úvěru kreditní karty na běžný platební účet klienta vedený v ČSOB

150 Kč

150 Kč

150 Kč

Cestovní pojištění ve variantě Gold nebo Gold Family Plus

150 Kč

Pojištění ztráty a krádeže platební karty ve variantě Classic

zdarma

Pojištění právní ochrany

zdarma

– Služba není součástí.

1) Obsahem tohoto poplatku jsou zejména činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kreditní karty klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí či vyčíslení povinné minimální a plné splátky a úroků za běžné období hrazené klientem, vydání / standardní obnova / omezení platnosti karty / zrušení kreditní karty, pojištění nákupu a prodloužená záruka, zabezpečení internetových plateb kartou (3D Secure), rezervace finančních zdrojů, možnost využití bezúročného období, snížení či zvýšení úvěrového limitu kdykoliv po dobu trvání smluvního vztahu, poradenské a administrativní služby pobočkové sítě, konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně, a to i v případě, že klient kreditní kartu nevyužívá nebo jí nedisponuje z důvodů na své straně.

2) . Obsahem tohoto poplatku je kromě 1) také členství v Mastercard Priceless Prague programu a Programu ČSOB výhod, jedna dodatková kreditní karta World pro partnera. Banka má právo poplatek klientovi vrátit za podmínek uvedených v Programu ČSOB výhod.

3) Obsahem tohoto poplatku je kromě 1) také členství v Mastercard Priceless Prague programu, členství v klubu Priority Pass, cestovní pojištění Platinum Family Plus, pojištění ztráty a krádeže platební karty ve variantě Extra.

4) Výpis z úvěrového účtu ke kreditní kartě je vystaven a zasílán 25 dní před dnem splatnosti.

Pojištění k platebním kartám

Pojištění právní ochrany pro řidiče motorového vozidla (zůstává bezplatnou součástí karet Gold)

250 Kč

Pojištění k platebním kartám a nálepkám

Cestovní pojištění

Standard / Standard Family

Exclusive / Exclusive Family

Gold / Gold Family

Gold Family Plus

Platinum Family Plus (pouze pro kreditní karty)

Pojistné (ročně)

300/800 Kč

1 000/2 200 Kč

1 400/2 600 Kč

1 400 Kč 1)

1 865 Kč 1)

Pojištění ztráty a krádeže

Basic

Classic

Extra

Limit pojištění finanční ztráty

20 000 Kč

100 000 Kč

500 000 Kč

Limit pojištění osobních věcí

5 000 Kč

15 000 Kč

50 000 Kč

Limit pojištění ztráty mobilního telefonu

2 000 Kč

5 000 Kč

10 000 Kč

Opakované vydání PIN / expresní vydání karty (do 3 dnů)

zdarma

zdarma

Vydání náhradní karty nebo hotovosti v zahraničí

zdarma

– Služba není součástí.

Pojištění ve variantě Family se vztahuje na 2 dospělé osoby včetně majitele karty a 3 děti do věku 18 let.

Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou platební kartou/nálepkou. Pojistné je účtováno jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění sjednáno, a dále vždy v měsíci, na který připadá výročí sjednání pojištění.

Při změně nebo dodatečném sjednání pojištění je účtováno pojistné v plné výši nově požadovaného pojištění.

V rámci karty Mastercard Gold / VISA Gold je zdarma poskytováno jedno cestovní pojištění dle aktuální nabídky banky.

1) V rámci karty Mastercard Platinum je poskytováno zdarma.

Služby elektronického bankovnictví

ČSOB Telefonní bankovnictví

Zřízení služby

zdarma

Měsíční poplatek za vedení služby

20 Kč / 40 Kč 1)

1) Služba je zdarma v rámci aktuálně nabízených osobních kont. Cena 40 Kč platí při užívání služeb ČSOB Telefonní bankovnictví samostatně. Cena 20 Kč platí v kombinaci s jinou službou elektronického bankovnictví (cena za každou zmocněnou osobu).

Spotřebitelské úvěry

ČSOB půjčky

Vedení účtu / správa úvěru s elektronickým výpisem

59 Kč 1)

Vedení účtu / správa úvěru s výpisem poštou

89 Kč 1)

1) Měsíční poplatek je stanoven za služby klientům, které souvisí s vedením a správou úvěru a nejsou samostatně zpoplatněny dle tohoto Sazebníku (zejména pravidelné měsíční generování výpisu z úvěrového účtu včetně ročního písemného odsouhlasení vzájemných pohledávek a závazků, zpřístupnění informací o úvěrovém účtu prostřednictvím internetového bankovnictví, konzultační a administrativní servis související s úvěrem poskytovaný po celou dobu splatnosti úvěru prostřednictvím obchodních míst a telefonického centra, veškerá samostatně nezpoplatněná písemná komunikace ze strany banky na podnět klienta).

Zpracování úvěru

1 % z výše úvěru, min. 500 Kč, max. 3 500 Kč

Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru

1 % z výše mimořádné splátky úvěru 2)

2) Pro úvěry poskytnuté od 1. 6. 2010 je poplatek účtován ve výši 1 % z mimořádné splátky, je-li však doba mezi mimořádnou splátkou a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru kratší než 1 rok, je účtován poplatek ve výši 0,5 % z výše mimořádné splátky úvěru. (Pokud nejsou smluvními podmínkami umožněny 3 mimořádné splátky zdarma.) Pro úvěry poskytnuté do 31. 5. 2010 je poplatek 1 % z výše mimořádné splátky úvěru, min. 1 000 Kč. U úvěrů poskytnutých před 1. 2. 2008 není poplatek účtován stejně jako v případě provedení jedné mimořádné splátky do výše dotace z programu Zelená úsporám. Poplatek není účtován u produktů ČSOB Konsolidace a ČSOB Flexi konsolidace v případě přefinancování stávajících úvěrů ČSOB. Úhrada není požadována, pokud je předčasné splacení (mimořádná splátka) provedeno v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění splacení spotřebitelského úvěru.

Změna smluvní dokumentace (provedena také formou oznámení banky):

Zvýšení, snížení nebo odklad splátky za stanovených smluvních podmínek

500 Kč

Ostatní změny, včetně restrukturalizace úvěru, zvýšení, snížení nebo odkladu splátky nad rámec stanovených smluvních podmínek

500 Kč

Nedodržení smluvních podmínek spotřebitelských úvěrů

Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky

300 Kč / 500 Kč

Pojištění ke spotřebitelským úvěrům

Pojištění ke spotřebitelskému úvěru sjednaná do 6. 8. 2006

1 % p. a. z objemu úvěru měsíčně

Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 1 (pojištění pro případ smrti nebo invalidity) sjednaná do 1. 2. 2009

4,9 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 1 (pojištění pro případ smrti nebo invalidity, pracovní neschopnosti) sjednaná do 31. 10. 2012

5,9 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 1 (pojištění pro případ smrti nebo invalidity) sjednaná do 30. 4. 2017

4,9 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 2 (pojištění pro případ smrti nebo invalidity, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání) sjednaná do 31. 10. 2012

8,5 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 2 (pojištění pro případ smrti nebo invalidity a pro případ pracovní neschopnosti) sjednaná do 30. 4. 2017

6,5 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

Pojištění ke spotřebitelskému úvěru Varianta 3 (pojištění pro případ smrti nebo invalidity, pracovní neschopnosti a pro případ ztráty zaměstnání) sjednaná do 30. 4. 2017

9,5 % z měsíční úvěrové splátky a poplatku za správu úvěru

Hypoteční úvěry

Přílohou tohoto sazebníku, která se vztahuje ke smlouvám o poskytnutí hypotečního úvěru uzavřeným do 30. 11. 2016 v nichž zmocněnec ČSOB zastupoval zmocnitele Hypoteční banka, a.s., jako věřitele příslušné úvěrové smlouvy, je Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční bankou, a.s., platný pro smlouvy uzavřené do 30. 11. 2016, který je mimo jiné k dispozici na internetových stránkách www.hypotecnibanka.cz a v tištěné podobě na vyžádání klienta v provozních prostorách na všech obchodních místech ČSOB.

 

Spoření a investice

ČSOB Spořicí účty, ČSOB Spořicí účet s prémií

Vedení účtu včetně výpisů měsíčně (poštou nebo elektronicky), zrušení účtu

zdarma

Vklad hotovosti připisovaný na účet

zdarma

Čtvrtý a další příkaz ke snížení vkladu v kalendářním čtvrtletí z ČSOB Spořicího účtu s prémií (za odchozí položku) 1)

50 Kč

Výběr hotovosti na obchodním místě

80 Kč

Předčasný výběr z účtu 2)

0,75 % z vybírané částky

Odchozí tuzemská platba elektronicky v měně účtu

zdarma

Příchozí platba v měně účtu

zdarma

1) Poplatek platí pouze pro ČSOB Spořicí účet s prémií.

2) Neplatí pro ČSOB Spořicí účet s prémií

Duo Profit Plus

Vedení účtu včetně výpisů měsíčně (poštou nebo elektronicky), zrušení účtu

zdarma

Vklad hotovosti připisovaný na účet

zdarma

Výběr hotovosti na obchodním místě

80 Kč

Předčasný výběr z účtu 1)

0,75 % z vybírané částky

1) Minimální částka účtovaného poplatku je 50 Kč nebo protihodnota v příslušné měně u účtu vedeného v cizí měně.

ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou (14, 21 dní, 2, 4, 5, 7 až 11 měsíců, 18 měsíců a 4 roky)

Vedení účtu včetně výpisu měsíčně (poštou nebo elektronicky)

zdarma

Předčasný výběr (minimálně 50 Kč nebo protihodnota v příslušné měně u účtu vedeného v cizí měně):

Do 6 měsíců délky vkladu včetně

0,75 % z vybírané částky

Nad 6 měsíců délky vkladu

1,5 % z vybírané částky

Výběr hotovosti z termínovaného vkladu v měně účtu

zdarma

Výběr hotovosti v Kč / cizí měně z účtu vedeného v jiné měně

1 % z vybírané částky

Druhý a další příkaz (včetně bezhotovostního) ke snížení vkladu v dispoziční lhůtě

50 Kč

Životní pojištění – sazebníky ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB (dále jen „pojistitel“)

ČSOB Životní pojištění Penze Pro – sazebník pojistitele

Fixní část pojistného (měsíční poplatek)

30 Kč

Alokační poplatek z běžného pojistného

5 % z pojistného za základní pojištění sníženého o fixní část pojistného

Alokační poplatek z mimořádného pojistného (min. výše mimořádného pojistného je 500 Kč)

0,3 % z pojistného

Minimální zůstatek po výplatě z hodnoty pojištění

1 000 Kč

Minimální částka jedné výplaty z hodnoty pojištění

1 000 Kč

Částečná výplata z hodnoty pojištění

zdarma

Lhůta od počátku pojištění pro předložení žádosti o změnu pojištění pojistníkem

3 měsíce

Maximální doba trvání pro jedny platební prázdniny je 36 měsíců. Platební prázdniny lze provést max. 3x za dobu trvání pojištění. Minimální hodnota podílů vytvořená na základě zaplacení běžného pojistného za základní pojištění pro dočasné přerušení placení pojistného (platební prázdniny) je 25 000 Kč.

Poplatek za dočasné přerušení placení pojistného (platební prázdniny)

1 000 Kč

Změna pojištění na žádost pojistníka

zdarma

Storno poplatek (poplatek za odkupné)

1 000 Kč

Zhodnocení garantovaného programu investování pro běžné pojistné

1,3 % p. a.

Zhodnocení garantovaného programu investování pro mimořádné pojistné

0,8 % p. a.

ČSOB Životní pojištění Maximal / Maximal 60 / Maximal 60 Z a Optimal / Optimal 60 / Optimal 60 Z – sazebník pojistitele

Výše technické úrokové míry pro Optimal / Optimal 60 / Optimal 60 Z je: 3 % p. a. pro pojistné smlouvy s datem uzavření do 31. 12. 2003 včetně, 2,4 % p. a. pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 1. 1. 2004 včetně. Doba platnosti technické úrokové míry je po dobu platnosti pojistné smlouvy.

Alokační poplatky pro pojistné smlouvy s datem uzavření do 12. 8. 2007 včetně:

Alokační poplatek z běžného a dodatečného běžného pojistného v 1. pojistném roce (podle výše ročního pojistného v Kč):

4 800 – 59 999 Kč

15 % z pojistného

60 000 Kč a více

5 % z pojistného

Alokační poplatek z běžného a dodatečného běžného pojistného ve 2. pojistném roce a dalších pojistných letech

5 % z pojistného

Maximální výše mimořádného pojistného:

Maximal / Maximal 60 / Maximal 60 Z a Optimal / Optimal 60 / Optimal 60 Z s datem uzavření od 1. 8. 2007

není omezena

Optimal / Optimal 60 / Optimal 60 Z s datem uzavření do 31. 7. 2007 včetně

0 Kč

Alokační poplatek z mimořádného pojistného (podle výše mimořádného pojistného v Kč):

4 800 – 9 999 Kč

5 % z pojistného

10 000 – 14 999 Kč

4,5 % z pojistného

15 000 – 19 999 Kč

4 % z pojistného

20 000 – 29 999 Kč

3,5 % z pojistného

30 000 – 1 999 999 Kč

3 % z pojistného

2 000 000 Kč a více

2 % z pojistného

Alokační poplatky pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 13. 8. 2007 včetně:

Alokační poplatek z běžného a dodatečného běžného pojistného (platí pouze pro Optimal / Optimal 60 / Optimal 60 Z)

5 % z pojistného

Alokační poplatek z běžného a dodatečného běžného pojistného (platí pouze pro Maximal / Maximal 60 / Maximal 60 Z)

2 % z pojistného

Alokační poplatek z mimořádného pojistného (min. výše mimořádného pojistného je 4 800 Kč)

2 % z pojistného

Ostatní poplatky

Změna pojištění na žádost pojistníka – sjednání/zrušení pojištění (resp. připojištění), změna pojistné částky (resp. pojistných částek), změna pojistného

zdarma

Změna alokace běžného pojistného (platí pouze pro Maximal / Maximal 60 / Maximal 60 Z)

zdarma

Převod podílů programů investování (platí pouze pro Maximal / Maximal 60 / Maximal 60 Z)

zdarma

Částečná výplata z hodnoty pojištění v pojistném roce (platí pouze pro Maximal / Optimal)

zdarma

Zkrácení lhůty pro výplatu je bez poplatku. Minimální zůstatek po výplatě z hodnoty pojištění je 10 000 Kč. Minimální částka jedné výplaty je 4 800 Kč.

Správa aktiv pro pojistné smlouvy s datem uzavření do 12. 8. 2007 včetně (platí pouze pro Maximal / Maximal 60 / Maximal 60 Z)

1 % z aktuální hodnoty pojištění / rok

Správa aktiv pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 13. 8. 2007 včetně (platí pouze pro Maximal / Maximal 60 / Maximal 60 Z)

1,25 % z aktuální hodnoty pojištění / rok

Převedení do splaceného stavu

zdarma

Minimální zůstatek pro převod do splaceného stavu je 20 000 Kč. Minimální zůstatek pro využití platebních prázdnin je 10 000 Kč.

Správa pojištění pro pojistné smlouvy s datem uzavření do 12. 8. 2007 včetně (měsíční poplatek)

20 Kč

Správa pojištění pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 13. 8. 2007 včetně (měsíční poplatek, platí pouze pro Optimal / Optimal 60 / Optimal 60 Z)

40 Kč

Správa pojištění pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 13. 8. 2007 včetně (platí pouze pro Maximal / Maximal 60 / Maximal 60 Z)

zdarma

Inkasní poplatek při platbě v hotovosti nebo složenkou / trvalým příkazem

20/10 Kč při platbě

Poplatek za odbytné nebo odkupné do 5 let / po 5 letech od počátku pojištění

1 000 Kč / zdarma

Poplatek při výplatě pojistného plnění pro případ dožití pro pojistné smlouvy s datem uzavření od 1. 2. 2004 včetně

zdarma