Přejít k obsahu
  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  Průvodce ročním přehledem investic

  Na této stránce se dozvíte vše, co byste mohli potřebovat vědět, o Přehledu nákladů, poplatků a dopadů na výnos investic za rok 2018. Nově jej dostanete zcela zdarma od každé banky, u které máte investice, a to díky zákonu o podnikání na kapitálovém trhu.

  Získáte tak ucelené informace o svých investicích (výkonnost, do jakých regionů, odvětví a firem prostřednictvím produktů investujete a co se aktuálně děje ve finančním světě) a také jaké náklady s nimi byly konkrétně spojeny.

  Kdy přehled dostanete

  Přehled budeme rozesílat postupně během února. Pokud máte nastaveno zasílání měsíčních výpisů elektronicky, tak vám přehled přijde stejnou cestou. Pokud vám výpisy chodí poštou papírově, přehled dostanete také dopisem.

  Co v přehledu najdete

  V přehledu najdete základní skupiny investičních produktů, které jsou v nabídce ČSOB. Naleznete zde informace o podílových fondech a dluhových nástrojích.

  V ukázce si můžete prohlédnout, nejen jaké položky v přehledu najdete, ale níže i jejich vysvětlení.

  Přehledu nákladů, poplatků a dopadů na výnos investic

   

  Vysvětlení pojmů

  Náklady spojené s investičním nástrojem

  • Jednorázové náklady
   Těmi se rozumí vstupní poplatky a v některých případech pak i poplatky výstupní.
  • Průběžné náklady
   Představují poplatky spojené se správou investice a jsou již zahrnuty v aktuální ceně vaší investice (podrobný popis těchto nákladů najdete níže).
  Náklady spojené s investiční službou

  Přestavují u dluhových nástrojů a nástrojů peněžního trhu tzv. Custody poplatky. V případě fondů jsou tyto poplatky zahrnuty v průběžných nákladech spojených s investičním nástrojem.

  Náklady celkem

  Položka představuje sumu všech poplatků zaplacených za předchozí rok.

  Výnos hrubý a čistý

  V rámci výpočtu výnosu jsou zahrnuty realizované i nerealizované zisky včetně případných výplat kuponů a dividend. Čistý výnos je hrubý výnos očištěný o všechny náklady spojené s investičními nástroji a službami ze daný rok.

  Popis nákladů spojených s investováním

  Jednorázové poplatky

  • Vstupní poplatek
   S pořízením investice je zpravidla spojen vstupní poplatek, který slouží zejména k úhradě nákladů spojených s provedením nákupu investičního produktu. Kromě možnosti vyššího výnosu získáte i veškerý servis spojený s investičním poradenstvím. K tomu patří například možnost přístupu do portálu ČSOB Investice a další služby, které byste v případě individuálního investování k dispozici neměli.
  • Výstupní poplatek
   Peníze z investičních produktů jsou vždy dobře dostupné, většinou do několika dnů. U některých typů investic (zpravidla u těch, které mají danou dobu splatnosti) se však tento poplatek objevit může. Slouží k pokrytí dodatečných nákladů spojených s odprodejem (aby tím nebyli ostatní investoři zatíženi).

  Průběžné poplatky

  • Poplatek za obhospodařování
   Náklady týkající se správy investičních produktů se vyjadřují právě tímto poplatkem. Z poplatku za obhospodařování jsou vypláceny i tzv. pobídky, což jsou poplatky placené distributorovi za účelem zvyšování kvality a rozšiřování nabídky služeb. Zároveň za poplatek dostanete informační servis, obsluhu na pobočkách, vzdálenou obsluhu specialistů a také Klientského centra.
  • Náklady depozitáře
   Na to, aby vše fungovalo podle pravidel, dohlíží depozitář. Jde o nezávislý orgán kontrolující veškeré náležitosti investování, tedy že peníze jsou zainvestovány ve správných termínech, dle dané investiční strategie apod. Vše s cílem maximální ochrany investujících klientů.
  • Náklady na auditora
   Kromě depozitáře na investice dohlíží nezávislý auditor. Ten kontroluje souhru všech subjektů a dodržování pravidel (účetních a legislativních).
  • Daňové náklady
   Placení daní u investičních produktů se samozřejmě vyhnout nelze. Do těchto nákladů se započítávají například tuzemská daň z příjmů či daň sražená v zahraničí. Proto jsou součástí celkových nákladů u fondů i daňové náklady.
  • Custody poplatek
   Oddělení Custody, což je taková banka pro investiční produkty, se u nás stará o prodej i nákup cenných papírů a vedení majetkových účtů, které jsou pro fondy nezbytné. S tím jsou spojeny náklady vyjádřené právě tímto poplatkem. Čím aktivnější správu produkt má, tím víc transakcí realizuje (to platí zejména pro akciové fondy, u kterých jejich manažer musí často velmi rychle reagovat na situaci na trhu).

  Máte dotazy?

  Vše vám rádi vysvětlíme na naší bezplatné infolince 800 023 045, e-mailu info@csob.cz a samozřejmě i v kterékoli naší pobočce.

  Upozornění: Hodnota investice může kolísat, její návratnost není zaručena. Použité údaje se týkají minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.