ČSOB Potravin a nápojů 1

Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1

 • Hodnota 14,0000  CZK
 • Datum aktualizace 30. 04. 2018
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně 40,00 %
 • Roční výnos v měně 6,33 %
Poradit se po telefonu

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Datum vzniku Datum vzniku 08. 11. 2012
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 04. 2018
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 14,0000
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 04. 2018
ISIN ISIN BE6241267937
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2 %, po úpisu 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období 3. 9. - 31. 10. 2012
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1

Představujeme:

- výnos je vázán na koš 30 světových akcií společností zaměřených převážně na výrobu potravin a nápojů,
- ke dni splatnosti bude vyplacena investovaná částka plus výnos, který je dán násobkem míry participace ve výši 65 % a růstu koše akcií,
- jako počáteční hodnota fondu se počítá průměr zavíracích cen prvních deseti obchodních dní (počínaje 8. listopadu 2012),
- jako konečná hodnota fondu se počítá průměr zavíracích cen poslední obchodní den v měsíci za posledních 18 měsíců před splatností (od října 2016 do března 2018). Tím jsou eliminovány případné výrazné výkyvy,
- maximální možný výnos fondu je omezen na 40 % (6,33 % ročně),
- ochrana vložené investice.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory