ČSOB Akciový vodního bohatství

KBC ECO Fund ČSOB Water

 • Hodnota 1 378,3200  CZK
 • Datum aktualizace 17. 09. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme

"Podstatou všech věcí je voda, z vody vše pochází, do vody se vše vrací", poznamenal přibližně před 2,5 tisíci lety starořecký filozof Thales z Milétu. A už i Středoevropané si dnes uvědomují...

číst dál

Hlavní výhody

- investice do akcií společností s vysokým potenciálem růstu – společnosti z průmyslových odvětví a služeb vázaných na vodu...

číst dál
 • Výnos v měně 37,83 %
 • Roční výnos v měně 2,68 %
Poradit se po telefonu

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 4,38 3,46 3,20 1,94 1,73 4,48 6,82 3,33 8,35 8,20
V CZK 4,38 3,46 3,20 1,94 1,73 4,48 6,82 3,33 8,35 8,20

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1196,14 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 31. 07. 2007
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 378,3200
Datum aktualizace Datum aktualizace 17. 09. 2019
ISIN ISIN BE0947250453
Minimální investice Minimální investice 5 000 Kč jednorázově nebo 500 Kč pravidelně
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 2 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel ČSOB/ KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC ECO Fund ČSOB Water

Představujeme


„Podstatou všech věcí je voda; z vody vše pochází, do vody se vše vrací,“ poznamenal přibližně před 2,5 tisíci lety starořecký filozof Thales z Milétu. A už i Středoevropané si dnes uvědomují, že „modré zlato“ je vzácnou komoditou. Pouhé procento z celkového množství vody na Zemi je totiž vhodné pro lidskou spotřebu a celosvětová poptávka po vodě značně převyšuje její nabídku. A zatímco standardy kvality vody se neustále zpřísňují, nutnost investic do obnovy a výstavby nové infrastruktury v delším časovém horizontu roste. Pro technologické společnosti, které mají tento typ fondu ve svém portfoliu, jde jednoznačně o příležitost. Investovat do vody znamená investovat do společností, které nabízejí produkty a služby v sektoru vodohospodářství.

Fond ČSOB Akciový vodního bohatství (dříve ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství) investuje zejména do světových akcií společností z průmyslových odvětví a služeb, jež se vážou na vodu s minimálním podílem v portfoliu 75 procent. Fond se zaměřuje na firmy zabývající se například čištěním, odsolováním, dodávkami kvalitní vody či obnovou infrastruktury. Akcie vybíráme po konzultaci s nezávislým poradním výborem pro životní prostředí. Investiční fond je aktivně řízen, složení portfolia se tak přizpůsobuje dění na finančních trzích.

Hlavní výhody

 • Investice do akcií společností s vysokým potenciálem růstu – společnosti z průmyslových odvětví a služeb vázaných na vodu.


 • Fond s aktivní správou.


 • Sociálně zodpovědná investice – uplatňována přísná kritéria na společnosti, jejichž akcie či dluhopisy mohou být do podkladových aktiv sociálně odpovědných fondů zařazeny.

 • Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.08.2019)

  SUEZ2,39 %
  AMERICAN STATES WATE2,13 %
  AMERICAN WATER WORKS2,01 %
  AQUA AMERICA INC1,97 %
  AGUAS ANDINAS SA-A1,97 %
  SJW GROUP1,83 %
  METRO PACIFIC INVESTMENTS CO1,8 %
  ECOLAB INC1,72 %
  CONNECTICUT WATER1,68 %
  SEVERN TRENT1,61 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.08.2019)

  Akcie100 %
  Dluhopisy0 %
  Depozita a peněžní trh0 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice0 %

  Regionální rozdělení:

  USA43,79%
  Velká Británie 13,18%
  Hong Kong7,43%
  Švýcarsko6,76%
  Japonsko5,42%
  Brazílie4,15%
  Indie2,91%
  Francie2,84%
  Nizozemsko2,03%
  Jižní Korea1,93%
  Ostatní9,57%

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory