Horizon Access India Fund

Horizon Access India Fund

 • Hodnota 1 318,3200  USD
 • Datum aktualizace 19. 09. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

 • Výnos v měně 83,16 %
 • Roční výnos v měně 4,65 %
 • Výnos v CZK 95,05 %
 • Roční výnos v CZK 5,14 %
Poradit se po telefonu

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu -1,93 -9,81 -10,69 -5,99 -3,88 2,80 3,57 0,84 4,05 2,29
V CZK -1,16 -6,58 -7,19 1,20 -0,32 1,77 3,23 2,79 7,14 5,59

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 25,44 USD
Datum vzniku Datum vzniku 04. 04. 2005
Měna Měna USD
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 318,3200
Datum aktualizace Datum aktualizace 19. 09. 2019
ISIN ISIN BE0944666800
Minimální investice Minimální investice ekvivalent 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,3 %
Region Region Jihovýchodní Asie
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Horizon Access India Fund

Fond investuje především do akcií indických společností, není zajištěn proti měnovému riziku. Fond by měl být pouze doplňkem portfolia pro dynamického investora.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory