KBC Eco Fund Impact Investing

KBC Eco Fund Impact Investing

 • Hodnota 648,5500  EUR
 • Datum aktualizace 20. 06. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

 • Výnos v měně 25,19 %
 • Roční výnos v měně 1,79 %
 • Výnos v CZK 13,49 %
 • Roční výnos v CZK 1,00 %
Poradit se po telefonu

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 1,52 3,13 16,34 0,15 3,51 10,93 5,36 6,52 10,83 8,25
V CZK 0,93 3,00 15,88 -0,61 2,49 8,99 3,77 5,08 10,86 8,01

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 84,85 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 08. 01. 2001
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 648,5500
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 06. 2019
ISIN ISIN BE0175718510
Minimální investice Minimální investice ekvivalent 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,5 %
Region Region Eurozóna
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Eco Fund Impact Investing

KBC Eco Fund Impact Investing se snaží dosahovat výnosu investováním nejméně 75 % svého majetku do akcií společností aktivních na celém světě, které přispívají k udržitelnému vývoji. Udržitelný vývoj v sobě spojuje starost o únosnost přírodních systémů se sociálními a ekonomickými výzvami, před kterými člověk stojí. Opírá se o interakce mezi sociálním vývojem, ekonomickým vývojem a ochranou životního prostředí.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory