KBC Eco Fund Alternative Energy

KBC Eco Fund Alternative Energy

 • Hodnota 286,0000  EUR
 • Datum aktualizace 20. 06. 2019
 • Stav: Pouze pro klienty PBA
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

 • Výnos v měně -22,97 %
 • Roční výnos v měně -2,04 %
 • Výnos v CZK -30,17 %
 • Roční výnos v CZK -2,79 %
Poradit se po telefonu

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 2,51 3,96 18,37 0,30 3,67 7,43 3,49 3,45 8,14 0,47
V CZK 1,91 3,83 17,90 -0,47 2,64 5,54 1,93 2,05 8,17 0,25

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 21,55 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 08. 11. 2000
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 286,0000
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 06. 2019
ISIN ISIN BE0175280016
Minimální investice Minimální investice ekvivalent 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,5 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Eco Fund Alternative Energy

KBC Eco Fund Alternative Energy investuje do výběru světových akcií společností, které působí v oblasti alternativní energie.


Využívá:

-  rostoucího nedostatku fosilních paliv (ropa, plyn) a jejich roustoucí ceny,
-  klesajících nákladů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů,
-  roustoucího zájmu místních zdrojů obnovitelné energie a snižuje tak tlak vznikající roustoucími cenami energetických zdrojů z nestabilních oblastí,
-  rostoucí investice o nových energetických technologií,
-  rostoucí výše vládních podpor a dotací.


Zároveň tak přispívá k ochraně životního prostředí a snižuje negativní působení na změny klimatu.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory