KBC Equity Fund Strategic Cyclicals

KBC Equity Fund Strategic Cyclicals

Ke dni 30.9.2013 došlo ve fondu ke změně investiční strategie a názvu fondu KBC Equity Fund Euro Cyclicals na KBC Equity Fund Strategic Cyclicals.
 • Hodnota 944,9700  EUR
 • Datum aktualizace 17. 09. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

 • Výnos v měně 88,99 %
 • Roční výnos v měně 3,28 %
 • Výnos v CZK 35,62 %
 • Roční výnos v CZK 1,56 %
Poradit se po telefonu

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 7,66 0,65 -0,50 -1,67 3,60 5,54 5,18 3,47 5,35 6,43
V CZK 7,68 1,59 0,29 -0,19 3,21 4,02 3,97 2,17 5,95 6,74

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 3,83 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 07. 01. 2000
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 944,9700
Datum aktualizace Datum aktualizace 17. 09. 2019
ISIN ISIN BE0172711518
Minimální investice Minimální investice ekvivalent 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 3 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 1,5 %
Region Region Eurozóna
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Equity Fund Strategic Cyclicals

Fond investuje do akcií z oblasti cyklických odvětví. Fond je denominován v EUR.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory