KBC Master Fund Low

KBC Master Fund Low

 • Hodnota 1 214,9700  EUR
 • Datum aktualizace 17. 09. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu smíšený fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme

Hledáte způsob, jak efektivně zhodnocovat vaše úspory? Jste ochotní přijmout vyšší míru rizika, ale zároveň byste uvítali defenzivnější strategii, která upřednostňuje dluhopisy před akciemi? Správným řešením může být investiční fond KBC Master Fund Low. Základní měnou fondu je euro....

číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 27,55 %
 • Dluhopisy 54,87 %
 • Depozita a peněžní trh 12,65 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 4,94 %
 • Výnos v měně 145,06 %
 • Roční výnos v měně 3,62 %
 • Výnos v CZK -
 • Roční výnos v CZK -
Poradit se po telefonu

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 1,05 0,84 1,60 0,85 0,68 1,70 1,59 2,05 3,71 3,70
V CZK 1,06 1,78 2,41 2,37 0,30 0,23 0,42 0,77 4,30 4,00

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu smíšený fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 65,18 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 04. 07. 1994
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 214,9700
Datum aktualizace Datum aktualizace 17. 09. 2019
ISIN ISIN BE0149027352
Minimální investice Minimální investice ekvivalent 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0% z fondů KBC, z ostatních aktiv 1 %
Region Region Svět
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Master Fund Low

Představujeme

Hledáte způsob, jak efektivně zhodnocovat vaše úspory? Jste ochotní přijmout vyšší míru rizika, ale zároveň byste uvítali defenzivnější strategii, která upřednostňuje dluhopisy před akciemi? Správným řešením může být investiční fond KBC Master Fund Low. Základní měnou fondu je euro.


Fond je součástí rodiny KBC Master Fund. Jedná se o fond fondů, který vybírá investiční příležitosti především mezi ostatními fondy (včetně fondů skupiny KBC, a to i do více podfondů stejného fondu) podle předem stanovené investiční strategie. Výhoda fondu fondů spočívá v integraci několika nástrojů, které jsou společně méně rizikové než portfolia složená pouze z akcií a zároveň obvykle dosahují vyššího výnosu než peněžní a dluhopisové fondy. Podíly jednotlivých druhů aktiv se tak mohou u jednotlivých fondů v čase lišit, portfolio však vždy obsahuje méně akcií než dluhopisů.


Hlavní výhody

 • Fond nabízí moderní způsob, jak investovat volné finanční prostředky podle předem stanovené investiční strategie.


 • Široká diverzifikace - majetek fondu je dobře rozložen mezi různé třídy aktiv,


 • Jednoduché investiční řešení pro začínající i zkušenější investory.

 • Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.08.2019)

  KBC BDS EMU SHORT MEDIUM IS B KAP10,96 %
  KBC BDS SRI STRAT EMU SHORT MED ISB CAP10,8 %
  KBC BDS CORP EUR IS B KAP10,56 %
  KBC RENTA ST ACC 1 EUR IS B KAP9,43 %
  KBC EQT STRATEGIC NON CYCLICALS IS B KAP4,87 %
  KBC EQT AMERICA IS B KAP4,59 %
  KBC EQT STRATEGIC TEL & TECHN IS B KAP4 %
  KBC INTEREST FUND EURO MED IS B KAP3,16 %
  KBC MI EURO MED IS B KAP3,16 %
  KBC RENTA SHRT EUR IS B KAP3,1 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.08.2019)

  Akcie27,55 %
  Dluhopisy54,87 %
  Depozita a peněžní trh12,65 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice4,94 %

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory