ČSOB Energie a ropa 1

Contribute Partners ČSOB Energie a ropa 1

 • Hodnota 10,8000  CZK
 • Datum aktualizace 31. 08. 2017
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Ropa prostupuje našimi životy více, než si mnozí z nás uvědomují. Věděli jste například, že 95 % všech potravin se vyrábí za přispění ropy? Ropa je dnes využívána v rámci masové výroby, nákladní přepravy, ale i na pěstování zemědělské produkce. A co energie?... číst dál

Hlavní výhody:

Fond může skončit již po 1. roce s výnosem 8 % (7,5 % ročně před zdaněním).

Možnost dosažení výnosu až ve výši 48 % (6,67 % ročně) za dobu trvání fondu… číst dál

 • Výnos v měně 8,00 %
 • Roční výnos v měně 7,53 %
Poradit se po telefonu

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,09 0,75 2,66 8,00 - 7,51
V CZK 0,09 0,75 2,66 8,00 - 7,51

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 677,78 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 08. 08. 2016
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 08. 2022
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 10,8000
Datum aktualizace Datum aktualizace 31. 08. 2017
ISIN ISIN LU1373023909
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %, po úpisu 3,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 1. 6. – 29. 7. 2016
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Contribute Partners ČSOB Energie a ropa 1

Představujeme

Ropa prostupuje našimi životy více, než si mnozí z nás uvědomují. Věděli jste například, že 95 % všech potravin se vyrábí za přispění ropy? Ropa je dnes využívána v rámci masové výroby, nákladní přepravy, ale i na pěstování zemědělské produkce. A co energie? Alternativy jsou omezené a život bez energií si lze jen těžko představit. Proti jiným sektorům, které jsou závislé na krátkodobých trendech a chování spotřebitelů, je energetika spojena se stabilní dlouhodobou poptávkou. Investiční fond ČSOB Energie a ropa 1 odvozuje svůj výnos od vývoje evropského akciového indexu STOXX® Europe 600 Oil & Gas. Index se skládá z různých akcií 20 firem působících aktivně v evropském odvětví ropy a zemního plynu. Index zahrnuje společnosti, které dlouhodobě vytvářejí stabilní zisky. Jde například o společnosti Royal Dutch Shell, BP, OMV, Repsol a další. Diverzifikaci, která omezuje případné výkyvy v cenách, poskytují v indexu zastoupení globální hráči na trhu s alternativními energiemi jako například přední výrobci větrných turbín VESTAS Wind Systems a Gamesa.

Jak fond funguje?

Jestliže index v srpnu 2017, 2018, 2019, 2020 nebo 2021 překročí počáteční hodnotu nebo bude na její stejné počáteční úrovni, bude v závislosti na pořadí roku pozorování kapitálový výnos fondu činit 8 %, 16 %, 24 %, 32 % nebo 40 % a fond bude v daném roce předčasně ukončen.

Měnou fondu je euro.

Pokud fond není předčasně ukončen, mohou v den splatnosti fondu 31. 8. 2022 nastat 3 možné varianty:

1. Konečná hodnota indexu překročí počáteční hodnotu nebo bude na stejné úrovni jako tato hodnota, pak bude vyplacen výnos ve výši 48 % spolu se 100 % vložené investice.

2. Konečná hodnota indexu bude níže než počáteční hodnota, a to maximálně o 40 %, potom bude při splatnosti vyplacena původní výše investice.

3. Při poklesu o více než 40 % není zajištěna ochrana investice a investor se podílí plně na poklesu indexu.

Počáteční hodnota indexu fondu ČSOB Energie a ropa 1 je 281,28.


Hlavní výhody

 • Fond může skončit již po 1. roce s výnosem 8 % (7,5 % ročně před zdaněním).


 • Možnost dosažení výnosu až ve výši 48 % (6,67 % ročně) za dobu trvání fondu.


 • Ochrana vložené investice ke dni splatnosti při poklesu hodnoty indexu do 40 % (včetně).


 • Výchozí hodnota indexu STOXX Europe 600 Oil & Gas Price EUR byla stanovena na: 281,28

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory