ČSOB Reverzní click 7

Fund Partners ČSOB Reverzní click 7

 • Hodnota 10,0000  CZK
 • Datum aktualizace 30. 04. 2009
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně 0,00 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Datum vzniku Datum vzniku 10. 04. 2007
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 04. 2009
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 10,0000
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 04. 2009
ISIN ISIN LU0289335688
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Poznámka Poznámka Při splatnosti vyplacena nominální hodnota.
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Registrovaný název Registrovaný název Fund Partners ČSOB Reverzní click 7

Představujeme:

- zajištěný fond v CZK s jistotou návratnosti vložené investice při splatnosti za 2 let a 1 měsíc,
- startovní hodnota je průměr deseti hodnot indexu od 3.4.2007,
- konečná hodnota je průměr prvních deseti hodnot indexu v dubnu 2009,
- je zajištěna návratnost vkladu,
- fond při splatnosti vyplatí investorům celou hodnotu vložené investice navýšenou o výnos odvozený od vývoje hodnoty akciového indexu DJ Euro Stoxx 50,
- výnos bude vypočten tak, že od výchozí hodnoty 30% se odečtou všechny měsíční poklesy indexu DJ EuroStoxx 50. Pokud za dané období k poklesu nedojde, neodečítá se nic. Sledujeme vždy desátý burzovní den měsíce.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory