ČSOB Světového růstu+ 6

Fund Partners ČSOB Světového růstu+ 6

 • Hodnota 10,2600  CZK
 • Datum aktualizace 30. 11. 2009
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně 2,60 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Datum vzniku Datum vzniku 07. 11. 2005
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 11. 2009
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 10,2600
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 11. 2009
ISIN ISIN LU0228819735
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Poznámka Poznámka Výnos při splatnosti: 2,60% (0,63% p. a. )
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Registrovaný název Registrovaný název Fund Partners ČSOB Světového růstu+ 6

Představujeme:

Zajištěný fond, který za 4 roky vyplatí investorům investovanou částku a 50% z nárůstu hodnoty koše 30 vybraných akcií.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory