ČSOB Světového růstu+ 2

Fund Partners CSOB World Growth Plus 2

 • Hodnota 11,4700  CZK
 • Datum aktualizace 30. 01. 2009
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně 14,70 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Datum vzniku Datum vzniku 07. 01. 2005
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 01. 2009
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 11,4700
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 01. 2009
ISIN ISIN LU0202579891
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Poznámka Poznámka Výnos při splatnosti: 14,70% (3,43% p. a. )
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Registrovaný název Registrovaný název Fund Partners CSOB World Growth Plus 2

Představujeme:

Zajištěný fond, který vyplatí investorům investovanou částku a plný nárůst hodnoty koše 30 vybraných akciových titulů po uplynutí doporučeného investičního období.
Fond při splatnosti vyplatí investorům částku 10 CZK za akcii navýšenou o 68% výnosu odvozeného od zhodnocení světových akcií, minimální výnos při splatnosti bude 2%
(tj. 10,2 CZK/kus).


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory