ČSOB Digitální click 1

ČSOB Fund Partners Digitální Click 1

 • Hodnota 12 056,8100  CZK
 • Datum aktualizace 30. 10. 2009
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně 20,57 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Datum vzniku Datum vzniku 24. 09. 2004
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 10. 2009
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 12 056,8100
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 10. 2009
ISIN ISIN LU0196739014
Minimální investice Minimální investice 10 000 CZK
Poznámka Poznámka Výnos při splatnosti: 20,57% (3,73% p. a. )
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Fund Partners Digitální Click 1

Představujeme:

Zajištěný fond, který zhodnotí vaše peníze minimálně o 8%, s možností dosažení 25% po dobu svého trvání.
Fond při splatnosti vyplatí investorům částku 10 000 CZK za akcii navýšenou o výnos odvozený od zhodnocení světových akcií (50% indexu Eurostoxx 50, 50% indexu S&|P 500), min. výnos při splatnosti bude 8% (tj. 10 800 CZK/kus).


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory