ČSOB Reverzní click 2

Fund Partners ČSOB Reverzní click 2

 • Hodnota 12 603,5700  CZK
 • Datum aktualizace 31. 08. 2007
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně 26,04 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Datum vzniku Datum vzniku 23. 07. 2004
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 08. 2007
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 12 603,5700
Datum aktualizace Datum aktualizace 31. 08. 2007
ISIN ISIN LU0193668471
Minimální investice Minimální investice 10 000 CZK
Poznámka Poznámka Výnos při splatnosti: 26,04% (7,73% p. a. )
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Registrovaný název Registrovaný název Fund Partners ČSOB Reverzní click 2

Představujeme:

Fond při splatnosti vyplatil investorům částku 12 603,57 CZK za jeden podíl včetně výnosu odvozeného od zhodnocení světových akcií zastoupených v indexu Eurostoxx 50.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory