ČSOB Světový click USD+ 2

Fund Partners ČSOB Světový click USD+ 2

 • Hodnota 1 178,2300  USD
 • Datum aktualizace 30. 10. 2009
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně 17,82 %
 • Výnos v CZK -18,54 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Datum vzniku Datum vzniku 04. 06. 2004
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 10. 2009
Měna Měna USD
Hodnota Hodnota 1 178,2300
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 10. 2009
ISIN ISIN LU0190374107
Minimální investice Minimální investice 1 000 USD
Poznámka Poznámka Výnos při splatnosti: 17,82% (3,08% p. a. )
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Registrovaný název Registrovaný název Fund Partners ČSOB Světový click USD+ 2

Představujeme:

Zajištěný fond, který zhodnotí vaše peníze minimálně o 8%, s možností dosažení 35% po dobu svého trvání.
Fond při splatnosti vyplatí investorům částku 1000 USD za akcii navýšenou o výnos odvozený od zhodnocení světových akcií (50% indexu Eurostoxx 50 a 50% indexu S&|P 500), min. výnos při splatnosti bude 8% (tj. 1080 USD/kus).


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory