ČSOB Světový click USD+ 1

Fund Partners ČSOB Světový click USD+ 1

 • Hodnota 1 146,2000  USD
 • Datum aktualizace 30. 06. 2008
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně 14,62 %
 • Výnos v CZK -34,46 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Datum vzniku Datum vzniku 06. 02. 2004
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 06. 2008
Měna Měna USD
Hodnota Hodnota 1 146,2000
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 06. 2008
ISIN ISIN LU0180692963
Minimální investice Minimální investice 1 000 USD
Poznámka Poznámka Výnos při splatnosti: 14,62% (3,15% p. a. )
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Registrovaný název Registrovaný název Fund Partners ČSOB Světový click USD+ 1

Představujeme:

Fond při splatnosti vyplatil investorům částku 1 146,20 USD za jeden podíl včetně výnosu odvozeného od zhodnocení světových akcií zastoupených v indexu Eurostoxx 50.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory