ČSOB Reverzní click 1

Fund Partners ČSOB Reverzní click 1

 • Hodnota 13 224,7600  CZK
 • Datum aktualizace 31. 05. 2006
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně 32,25 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Datum vzniku Datum vzniku 07. 11. 2003
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 05. 2006
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 13 224,7600
Datum aktualizace Datum aktualizace 31. 05. 2006
ISIN ISIN LU0171686495
Minimální investice Minimální investice 10000
Poznámka Poznámka Výnos při splatnosti: 32,25% (11,52% p. a. )
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Registrovaný název Registrovaný název Fund Partners ČSOB Reverzní click 1

Představujeme:

Zajištěný fond, který zhodnotí vaše peníze s možností dosažení 50% po dobu svého trvání.
Fond při splatnosti vyplatí investorům částku 10 000 CZK za akcii navýšenou o výnos odvozený od zhodnocení světových akcií (indexu Eurostoxx 50).


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory