ČSOB Světový click+ 4

Fund Partners ČSOB Světový click+ 4

 • Hodnota 12 540,0000  CZK
 • Datum aktualizace 31. 03. 2009
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně 25,40 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Datum vzniku Datum vzniku 07. 11. 2003
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 03. 2009
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 12 540,0000
Datum aktualizace Datum aktualizace 31. 03. 2009
ISIN ISIN LU0171683559
Minimální investice Minimální investice 10 000 CZK
Poznámka Poznámka Výnos při splatnosti: 25,40% (4,28% p. a. )
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Registrovaný název Registrovaný název Fund Partners ČSOB Světový click+ 4

Představujeme:

Zajištěný fond, který zhodnotí vaše peníze minimálně o 8%, s možností dosažení 35,5% po dobu svého trvání.
Fond při splatnosti vyplatí investorům částku 10 000 CZK za akcii navýšenou o výnos odvozený od zhodnocení světových akcií (50% indexu Eurostoxx 50 a 50% indexu S&|P 500), min. výnos při splatnosti bude 8% (tj. 10 800 CZK/kus).


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory