ČSOB Světový click+ 2

Fund Partners ČSOB Světový click+ 2

 • Hodnota 12 100,0000  CZK
 • Datum aktualizace 28. 11. 2008
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně 21,00 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Datum vzniku Datum vzniku 18. 07. 2003
Datum splatnosti Datum splatnosti 28. 11. 2008
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 12 100,0000
Datum aktualizace Datum aktualizace 28. 11. 2008
ISIN ISIN LU0169762704
Poznámka Poznámka Výnos při splatnosti: 21,00% (3,61% p. a. )
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Registrovaný název Registrovaný název Fund Partners ČSOB Světový click+ 2

Představujeme:

Fond při splatnosti vyplatil investorům částku 12 100,- CZK za akcii navýšenou o výnos odvozený od zhodnocení světových akcií (50% indexu Eurostoxx 50 a 50% indexu S&|P 500)


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory