ČSOB Světový click+ 1

Fund Partners ČSOB Světový click+ 1

 • Hodnota 12 864,2600  CZK
 • Datum aktualizace 28. 09. 2007
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně 28,64 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Datum vzniku Datum vzniku 23. 05. 2003
Datum splatnosti Datum splatnosti 28. 09. 2007
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 12 864,2600
Datum aktualizace Datum aktualizace 28. 09. 2007
ISIN ISIN LU0166701622
Poznámka Poznámka Výnos při splatnosti: 28,64% (5,96% p. a. )
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Lucembursko
Registrovaný název Registrovaný název Fund Partners ČSOB Světový click+ 1

Představujeme:

Zajištěný fond, který nabízel při splatnosti zhodnocení prostředků klientů minimálně o 4%, s možností dosažení 30% v závislosti na zhodnocení světových indexů (50% indexu Eurostoxx 50 a 50% indexu S&|P 500).
Při splatnosti byla investorům vyplacena částka 12.864,26 Kč. Výnos tak činil celkem 28,64 %, tedy 5,96 % ročně.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory